Connect with us

Byutvikling

Nye statlige snubletråder

Avatar

Published

on

KOMMENTAR

Utkastet til ny byplan er nok en gang blitt fluepapir for statlige snubletråder i forbindelse med prosjekter man i lokalpolitikken nærmest har danset jenka av glede etter at ble vedtatt. Igjen kan vi stille spørsmålet om hvem som bestemmer lokalt. 

I postlistene til Ullensaker kommune finner vi et brev som får oss til å heve øyebrynene så langt opp som det lar seg gjøre. For leser vi ikke nok en gang om statlige innsigelser som i beste fall er uforståelige og – dette er verst – kommer særdeles sent i byggeprosjekter som har pågått svært lenge i Ullensaker-politikken.

Det kommer pålegg om – kort fortalt – å bygge høyere enn Ullensaker-politikerne har lagt opp til, blant annet ute i bydel Gystadmarka.

Vel sent?

Helt konkret er det flere av prosjektene i kommende bydel Gystadmarka som er peilet inn som problematiske for Statsforvalteren i brevet de har sendt til Ullenaker kommune.

“Planforslaget legger opp til en lav utnyttelse i sentrale deler av Jessheim…dette er i strid med statlige planretningslinjer og den regionale planen. dette gjelder spesielt område B13-B14 Gystadmarka nord…”

Du kan lese brevet her: Ullensaker – innsigelse og faglige merknader til planforslag kommunedelplan – Byplan Jessheim 2050

Les om den politiske behandlingen av nevnte boligprosjekt her:

Trampeklapp for boligprosjekt

Fakta bydel Gystadmarka

  • 4.600 boliger
  • Plass til anslagsvis 8.000 innbyggere fordelt på 12 utbyggingsprosjekter
  • Området Gystadmarka har vært på radaren for utvikling av en bydel i 20 år.
  • 12 forskjellige utviklere skal bygge i området
  • Den overordnede tanken er at bydel Gystadmarka skal være et kompakt og tett bydelssentrum
  • Gystadmarka skal fungere som et nærsentrum for mange av de nye boligene
  • Og bydelen skal bli en integrert del som utgjør en utvidelse av Jessheim by

Rørende enige

Jessheimpuls har ved undertegnede (også den tiden jeg jobbet i Romerikes Blad) fulgt prosessen med å utvikle bydel Gystadmarka, og det er få prosjekter i Ullensaker-politikken som har oppnådd så stor tverrpolitisk enighet som nettopp dette prosjektet – til tross for at Senterpartiet i tolvte time signaliserte at prosjektet Nyholm burde tilbakeføres til såkalt LNF-område, altså et område for landbruk, natur og fritid da formannskapet var samlet denne uka.

Derfor framstår det egentlig som veldig pussig at statlige myndigheter stikker kjepper i hjulene for noe det er konsensus for lokalt, ikke minst når det refereres til plan- og bygningsloven i brevet.

Hvis vi ser på paragraf 1.1 i nevnte lov, så blir ordlyden og brevet fra statsforvalter nesten komplett uforståelig all den tid prosessen rundt bydel Gystadmarka har vært så knirkefri som den oppleves fra bakerste benk der skrivende sitter.

I lyset av denne paragrafen er det egentlig naturlig å spørre hvor hensynet til lokalt selvstyre er også i denne saken.

Parodisk

Vi husker godt det lett parodiske – for ikke å si katastrofale – som skjedde da fylket kom med innsigelser til et kryss som alle i Ullensaker-politikken også var rørende enige om.

Jessheimpuls skrev dette om prosessen rundt krysset ved Fladbyseter for temmelig nøyaktig to år siden:

“Det var en betuttet gjeng fra Ullensaker som vendte hjem fra mekling hos statsforvalteren (fylkesmannen) for en tid tilbake. En kan nesten spørre seg om lokalt selvstyre kun er en vits. Fem timer ved bordet sammen med statlige instanser for å mekle seg forbi innsigelser og annet som helt klart er til gagn for lokalsamfunnet i Ullensaker, er til å bli temmelig matt av.”

Les hele teksten her:

Ren maktarroganse?

Inn til Valgerd

Slik det ligger an nå er at representanter fra Ullensaker kommune må ta turen inn på et meklingsmøte med statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland, som høyst sannsynlig ikke vet spesielt mye om denne saken, for om mulig å komme til enighet med statlige myndigheter.

Vi skal ikke gå så langt som å si at dette blir en lakmustest på handlekraften til det nye politiske regimet i Ullensaker, men vi har ved flere anledninger vært vitne til lokalpolitisk frustrasjon rundt denne typer humper i veien for prosesser som har vært gode og gjennomdiskutere lokalt.

Vi kan i hvert fall antyde at Ullensakers representanter ved meklingsbordet kan – og bør – være tydelige og klare. I hvert fall når det ser ut til at statlige myndigheter tar seg vel godt til rette i sine formaninger og innsigelser til den kommende byplanen.

Det skal faktisk bli veldig spennende å følge utviklingen av denne statlige proppen som landet på rådhuset i brevs form for snaue to uker siden.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.