Connect with us

Abonnenter

Over og ut for museet

Avatar

Published

on

Ullensaker museum lukker dørene for godt på Gardermoen i oktober. Det jobbes med ny og mer sentral plassering.

Det er sentrumsnær plassering i Jessheim by som er mest ønskelig for et museum som aldri maktet å trekke besøkende til Gardermoen.

Stenger i oktober

Leiekontrakten går ut i 2025, men dørene lukkes allerede nå i oktober.

Hvor et nytt museum skal lokaliseres er uvisst, men Sigrid Roholdt Tveiten er entusiastisk over de – foreløpig – 200 svarene som er kommet inn gjennom spørreundersøkelsen de har gående.

OPPLØFTENDE: 200 svar fra museumsentusiaster er veldig oppløftende, sier MiAs Sigrid Moholdt Tveiten. 

– Det er mange som har engasjert seg, og så er det et stort spenn i svarene, sier Roholdt Tveiten til Jessheimpuls.

Vil du svare på spørreundersøkelsen? TRYKK HER

Folket har talt

Av de 200 svarene så langt, så har Roholdt Tveiten plukket ut åtte innsendte svar for Jessheimpuls:

 • «Det er viktig at museet ligger sentralt på Jessheim. Og at de har en hyggelig kafé og tidsaktuelle utstillinger.»
 • «Det interessante i Ullensaker er militærhistorien. Museet bør plasseres på Trandum, nær Trandumskogen. 350 år med militær historie må dokumenteres samlet.»
 • «Mer praktiske leker, spm barn kan delta i. Expriment, Ha ett Vikings museum som barn kan aktivt føle på hvordan det var på den tiden. Litt mer teater inspirert, så det blir lättare att fanga barna. Finnes så manga historier från Ullensaker som man kan fortelle om.»
 • «Variasjon av ulik kunst. Malerier, ulike installasjoner som barn og voksen kan oppleve men også historisk museum som omfatter mer enn bare lokal historie.»
 • «Mye historisk material og «forskersone» hvor man har mulighet å digitalt bla i og se historisk materiale som ikke nødvendigvis er på aktuell utstilling. Barnefrie tider/dager.»
 • «Det skal være et bygdemuseum, ikke et bymuseum. Det bør ikke ligge i sentrum, men på en gård utenfor, for eksempel i tilknytning til Raknehaugen. Se til Eidsvoll Bygdetun. Slik skal et lokalt museum være.»
 • «Arrangementer som bidrar til yrende byliv, og litt mer teknologi og/eller moderne løsninger som kan gjøre museet litt mer innbydende for de yngre. F.eks mer hvor man kan bla seg digitalt gjennom historie, velge videoer, o.l.»
 • «Museet må ha en “tidslinje” for Jessheim by som forteller historien til stedet vårt. Gjerne interaktivt og virtuelt, men også med gjenstander og annet som viser sporene av det som var. Jeg tror mer på byens og kommunens historie framfor Raknehaugen og de lange linjene. Kanskje får man til begge deler. Men et museum må ligge i Jessheim by for formidle nær historie, husenes historie og det faktum at handel er en stor del av hva vi er blitt siden jernbanen kom hit. Og museet må ligge i Jessheim sentrum, muligens med forgreining ut til Raknehaugen. Gamle veifar kan invitere folk ut til Raknehaugen med guide – eller på egen hånd.»

Pakker ned

Ressursene blir isteden brukt til å pakke ned samlingene på Gardermoen i tillegg til andre oppgaver:

 • Konseptutvikling for relokalisert museum
 • Nedpakking og revidering av samlingene på Gardermoen
 • Videreføring av DKS for 9. trinn i Trandumskogen og for 3. trinn på Raknehaugen
 • Museet satser på et samarbeid med det nyåpnede Grinimuseet om å utvide tilbudet til andre skoler enn de lokale, og utvikle samarbeid med reiseoperatører som Hvite busser og Aktive Fredsreiser. Dette vil sees i sammenheng med prosjektutvikling av Trandumskogen som formidlingsarena
 • Museet planlegger å flytte utstillingen «Skudd i mørket – Hva skjedde i Trandumskogen?» fra Tunet til Trandum leir, slik at den er tilgjengelig og i nærheten av Trandumskogen
 • I 2022 vil museet markere Slaget ved Nitja, hvor Olav den senere hellige slo raumerhæren for 1000 år siden.
 • Museene i Akershus vil markere Skeivt Kulturår i 2022. Dette vil også bli markert av Ullensaker museum

Det er også mulig at museet skal jobbe med et prosjekt det er søkt midler til gjennom Nettverk for minoriteter og kulturelt mangfold (Mangfoldsnettverket), som tar utgangspunkt i Ullensaker Bygdesamling sett opp mot Ullensakers mangfoldige befolkning

Dårlig besøk

Besøkstallene har jevnt over vært lave for museet:

 • 1.865 besøkende i 2017
 • 2.020 besøkende i 2018
 • 2.775 besøkende i 2019
 • Av tallene over har 1.000 årlige besøk vært i regi av den kulturelle skolesekken eller skolebesøk
 • Fram til midten av september i år har antall besøkende vært 979 personer. 539 har vært ordinære besøkende.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.