Kontakt oss

Abonnenter

 Suksess med fødselssmerter

 Den relativt ferske parkeringsordningen i Ullensaker er evaluert ferdig. Den er kommet for å bli, men hvordan kan den bli en del av et ytterligere løft for byen? Det har generelt blitt bedre orden på parkering i Jessheim by. Det er færre trafikkovertredelser og trafikken flyter bedre, konkluderes det med i kommunens evalueringsrapport. Videre: «Parkeringsordningen bidrar til en bedret trafikksikkerhet, bedre sirkulasjon og tilgjengelighet til parkeringsplasser, bedre fremkommelighet for myke trafikanter og utrykningskjøretøy.» Innføringen av avgiftsparkering og parkeringskontroll har med andre ord innfridd forventningene til politikerne som vedtok å innføre dette i 2019. BEDRING:  Folk er blitt bedre på å lese instruksjoner samt velge rett parkeringslokasjon i appen, for dem som bruker det.  Større perspektiv Det jobbes nå med å se hvordan kommunen i sterkere grad kan få styrket organisasjonen for utførelse av tjenester med et «helhetsblikk på bydrift i tråd med utvikling av sentrumsområdene i våre tettsteder, og særlig […]

Publisert

 Den relativt ferske parkeringsordningen i Ullensaker er evaluert ferdig. Den er kommet for å bli, men hvordan kan den bli en del av et ytterligere løft for byen? Det har generelt blitt bedre orden på parkering i Jessheim by. Det er færre trafikkovertredelser og trafikken flyter bedre, konkluderes det med i kommunens evalueringsrapport. Videre: «Parkeringsordningen bidrar til en bedret trafikksikkerhet, bedre sirkulasjon og tilgjengelighet til parkeringsplasser, bedre fremkommelighet for myke trafikanter og utrykningskjøretøy.» Innføringen av avgiftsparkering og parkeringskontroll har med andre ord innfridd forventningene til politikerne som vedtok å innføre dette i 2019. BEDRING:  Folk er blitt bedre på å lese instruksjoner samt velge rett parkeringslokasjon i appen, for dem som bruker det.  Større perspektiv Det jobbes nå med å se hvordan kommunen i sterkere grad kan få styrket organisasjonen for utførelse av tjenester med et «helhetsblikk på bydrift i tråd med utvikling av sentrumsområdene i våre tettsteder, og særlig […]
Annonsering [adning id="18979"]

Copyright © 2021 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.