Kontakt oss

Abonnenter

Pårørendes hus offisielt åpnet

Avatar

Publisert

Mandag åpnet Pårørendes hus i Postgården i Jessheim sentrum. Huset er et lavterskeltilbud til alle pårørende.

Historien om et hus til pårørende begynte i sin tid som et verbalforslag fra et rødgrønt flertall, og så kom det en interpellasjon fra partiet Venstre som endte i et enstemmig forslag om å etablere et hus for pårørende i Ullensaker.

Verbalforslaget fra 2021 her:

For alle

Hva er så et hus for pårørende?

– Et gratis og lett tilgjengelig lavterskeltilbud til alle pårørende og etterlatte i Ullensaker kommune, uavhengig av alder og hvem man er pårørende til, ble det sagt under den offisielle snorklipping mandag ettermiddag.

Pårørendes hus har som mål å.

  • anerkjenne, veilede og støtte pårørende i egen mestring av livsbelastninger
  • bidra til å fremme helse og mestring
  • forebygge helsesvikt og andre vansker som følge av pårørenderollen

Elisabeth Wiens bekler stillingen som nyansatt pårørendekontakt, og nå begynner jobben med å stake ut farbar kurs for Pårørendes hus.

Spre ordet

– Vi har åpent fra i dag, og nå handler mye om å kjøre dette tilbudet kjent der ute, sier Wiens.

Det er en kjensgjerning at mange pårørende kjenner på ensomhet, utilstrekkelighet, utrygghet og en følelse av ikke å bli sett. Faktisk er det sånn at 50 prosent av pleie og omsorg utføres av frivillige og pårørende ute is samfunnet – noe som er grunnen til at det er opplest og vedtatt på nasjonalt nivå at tilbudet til pårørende skal styrkes.

Undersøkelse

– Mange pårørende trenger kanskje noen å prate med, veiledning rundt hvem og hvor man skal henvende seg, noen trenger informasjon om livets slutt og andre igjen trenger veiledning og praktisk informasjon rundt sykdom og annet som måtte inntreffe i nære relasjoner.

Det har vært gjennomført en pårørendeundersøkelse, og det er kommet inn 300 svar.

– Den skal vi nå gå inn i for å hente ut informasjon vi kan bygge videre på, sier Elisabeth Wiens.

Les om undersøkelsen her:

Trenger våre svar i pårørendeundersøkelse

Ta kontakt

Hvordan kommer man så i kontakt med Pårørendes hus?

– Ta kontakt på 40439312 eller send oss en e-post til adressen parorende@ullensaker.kommune.no

– La oss sammen prøve å finne ut hva som skal til for å kunne leve best mulig med de belastningene og begrensningene som livet har gitt og har. Vi informerer gjerne om hva som finnes av tjenester og tilbudt, hvis det skulle være av interesse. Ta kontakt, er beskjeden fra Pårørendes hus, som altså åpnet dørene i Veiberggata 7 (Postgården) mandag ettermiddag.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.