Kontakt oss

Abonnenter

Politikken parkerte administrasjonen

Avatar

Publisert

KOMMENTAR

Formannskapsmøtet tirsdag viste hvor stort sprik det er mellom administrasjonen og et unisont politisk miljø som virkelig viste muskler og parkerte administrasjonen i det som i utgangspunktet var en liten orientering.

Et lite kulepunkt i møteinnkallingen til formannskapet – orientering sentrumsprosjektet – viste seg å være en massiv mengde informasjon samlet i en bestilling Ullensaker kommune har bedt et innleid konsulentselskap lage om gatebruk og parkering i Jessheim sentrum i framtiden.

Massivt detaljnivå

Detaljnivået i orienteringen skal vi ikke gå inn på i denne teksten, annet enn at planavdelingen og administrasjonen i Ullensaker kommune – lett forenklet forklart – ikke ønsker å bygge parkering i kjeller i Jessheim sentrum, at det er parkeringshus som gjelder samt at det i konsulentrapporten foreslås å rive dagens parkeringshus Ormen Lange – uten at det har vært dialog med dem som eier Ormen Lange.

 

Administrasjonens argumentasjon om at det er mange pågående planer og prosjekter i Jessheim sentrum ble temmelig så presist motsagt av prosjektsjef Beata Filbrandt, som representerte Harald Kværner Eiendom AS, Billy Eiendom AS og Jessheim storsenter AS i innlegget hun holdt for formannskapet.

Det var med andre ord en massiv dose detaljrikdom som ble presentert for politikerne, som lett hoderystende satte foten ned for er saksgang vi nesten må til Nye Veier og prosessen rundt ny motorvei gjennom Ullensaker for å finne maken til.

Og det var summen av detaljer samt forespeilet tidsskjema for politisk behandling som gjorde at et unisont politisk miljø satte foten ettertrykkelig ned.

– Et visst sprik

– Vi har fått presentasjoner med et visst sprik, for å si det forsiktig, sa møteleder Lars Halvor Stokstad Oserud etter orienteringene, og han understreket viktigheten av å få til et politisk vedtak – når tiden er inne – som ikke dunkes igjennom med en stemme overvekt. Denne saken er for viktig til det, sa han.

Både posisjon og opposisjon var tydelige i sitt budskap – og støtte – om at sentrumsprosjektet S4 er ferdig regulert, og at administrative hint om å endre det som ligger i det prosjektet er uaktuelt å omrokkere på.

Les gjerne denne:

Sentrumsprosjekt som byens samlende punkt

– Det området er regulert, sa Stokstad Oserud, og han fikk støtte av Fremskrittspartiets Tom Staahle og Ståle Lien Hansen.

– Som politiker sitter jeg med en følelse av at vi er manipulert, og det er noen som pusher en agenda som bryter med politiske signaler fra demokratisk valgte organ, sa Tom Staahle i etterkant av orienteringen.

Leste du denne fra mai i år?

Hindringer eller løsninger?

– Som planlagt

– Jeg er glad for signalene om at prosjektet i S4 går som planlagt, sa Frps ordførerkandidat ved neste valg Ståle Lien Hansen, som i likhet med Senterpartiets Astrid Solberg var tydelig på at dette ikke er en sak som kan behandles politisk om 14 dager.

– Det er en voldsom mengde informasjon vi har fått servert, sa Solberg.

Ståle Lien Hansen var i likhet med partifelle Tom Staahle tydelig på at informasjonen til politikerne har vært for dårlig i forkant av denne orienteringen, og Lars Halvor Stokstad Oserud erkjente at også politisk ledelse hadde fått informasjon framlagt en dag tidligere.

Maktkamp

Hva blir så summen av det som skjedde i gårsdagens formannskapsmøte?

Dette kan ligne på en maktkamp mellom administrativ ledelse på rådhuset og det politiske miljøet. For i mine snart 30 år som skribent har jeg nok ikke opplevd at et administrativt framlegg – i dette tilfellet en orientering som viste seg å inneholde mye krutt – er blitt avvist i så tydelige ordlag som i går ettermiddag.

At administrasjonen og det politiske miljøet ser ut til å gå så til de grader i utakt når det gjelder de store sakene innen byutvikling er egentlig litt forunderlig.

At politikken – og aktører som har sittet i såkalte arbeidsgrupper – sier at signaler som tidligere er blitt gitt er blitt oversett eller ignorert, er også pussig, for å si det forsiktig.

Det skal uansett bli interessant å se hva et politisk bestilt heldagsseminar om denne tematikken vil avstedkomme.

I går avstedkom seansen lite annet enn at administrasjonen ble ettertrykkelig parkert av et unisont politisk miljø.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.