Kontakt oss

Abonnenter

Planter skiltskog langs omkjøringsveien

Avatar

Publisert

Statens vegvesen har sendt inn forslag til merking langs Ole Korslunds vei. Det ligger an til en planting av solid skog med skilt langs den 2,7 kilometer lange strekningen. 

Intet mindre enn 165 skilter er avmerket på oversikten som Ullensaker kommune har fått tilsendt fra veivesenet, og fristen for å komme med innspill er 28. april.

SKOGMO: Slik blir skiltingen ved rundkjøringene ved Skogmo og Algarheimsveien hvis veivesenet får det som foreslått. Ullensaker kommune skal svare innen 28. april.

Tettheten er dog mindre enn på en 1.000 meter lange strekningen fra Rema 1000 og opp til parkeringsplassen ved friidrettsstadion øverst i Myrveien. Der finner vi 54 skilt…

SKILTSKOG: 54 skilt langs en snau kilometer lang strekning i Myrveien borte på Gystadmarka utgjør også en solid skiltskog.

– Ekstremt

– Jeg er enig i at skiltingen inn mot friidrettstadioen er ekstrem, og da særlig antall parkering forbudt-skilt, sier varaordfører Lars Halvor Stokstad Oserud.

– Når det er sagt, er det jo viktig med tydelig merking, så vi unngår at folk får bot fordi de er uoppmerksomme. Men det er en balansegang, legger han til.

Fremskrittspartiets Ståle Lien Hansen beskriver skiltingen langs Myrveien slik:

-Når vi ser nedover veien mellom Bohus/Rema1000 og Friidretten/Svømmehallen, så er det nærmest en underdrivelse å si at man har tatt for mye Møllers Tran. En skiltjungel som den på bildet gjør det bare mer uoversiktlig, og virker ofte mot sin hensikt, sier Lien Hansen.

– Det er et sett med regler for hva som SKAL og skiltes, alt etter hva slags vei man har med å gjøre, men så oppleves det iblant som at kommunen håndterer dette med mer skilting enn hva som strengt tatt er behov for, fortsetter Lien Hansen, som tror at noe av grunnen kan være at kommunen de siste årene er blitt kritisert for å skilte for dårlig.

JESSHEIM SØR: Slik ser det ut i andre enden av Ole Korslunds vei. Avkjøringen og rampen ved E6 foreslås skiltet på denne måten. 

– Hva med planen for skilting av Ole Korslunds vei?

– Denne skiltplanen ser ganske mye mer oversiktlig ut, og dette ser ut som nokså standard skilting rundt rundkjøringer etter vegvesenets standard. Men det kan se voldsomt ut på papiret, sier varaordføreren.

– Det er vanskelig å sette seg inn i alle kryssene som vises på papir for omkjøringsvegen, men jeg vil tro det er i henhold til Statens Vegvesen sine normer og håndbøker som ligger til grunn, og dette er i utgangspunktet ikke noe vi som kommunepolitikere driver med, mener Lien Hansen.

– Hvem betaler?

– Jeg forutsetter at skilting er en del av vegprosjektet, og finansieres som resten av prosjektet, avslutter Stokstad Oserud.

– Ja, jeg forutsetter og mener at skiltplanen er finansiert gjennom prosjektet, da vi ikke har satt av egne midler til dette som jeg kan erindre, supplerer Lien Hansen.

SKOGMO: Arbeidene med Ole Korslunds vei går sin gang. Slik ser det ut ved Skogmo i midten av april 2023. 

Se en relativt fersk dronevideo her:

Massivt?

Jessheimpuls har tidligere skrevet om det som for mange kan oppleves som massiv skilting i og utenfor Jessheim sentrum, vel vitende om at det selvfølgelig er forskrifter som må følges.

Jessheimpuls oktober 2020:

Hva har vi å skilte med i 2020?

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.