Connect with us

Abonnenter

Fortsatt nei til “Landemerket”?

Avatar

Published

on

Et planlagt leilihetsbygg ved innkjøringen til Jessheim fra sør vurderes nok en gang som ikke godt nok etter at utbygger har endret i tegningene. Formannskapet behandler saken i dag. 

Byggeprosjektet – lansert av utbygger som et landemerke – har vært en kasteball mellom Ullensaker kommune og utbygger over tid. Holdningen til det politiske miljøet – og administrasjonen i Ullensaker kommune – har vurdert løsningen som for dårlig ved flere anledninger.

Prosjektet er fra utbygger-hold tidligere beskrevet som et landemerke.

Ikke godt nok

Det har vært ganske så unison slakt av dette prosjektet fra langt på vei et enstemmig politisk miljø. Prosjektet er sendt tilbake ved flere anledninger.

Leste du denne?

Tidenes slakt av boligprosjekt?

Administrasjonen opprettholder sin holdning – altså at de nye endringene er for dårlige – i saksframlegget som formannskapet tirsdag får på sitt bord.

“Bygget fremstår fremdeles som monotont, selv om det har fått større variasjoner i materialbruken.” er beskjeden fra kommunedirektøren.

Administrasjonen utdyper videre:

“Uttrykket er ligner mye på det bygget som allerede er oppført. Fasaden har behov ytterligere behov for tilpasninger med forskyvninger i fasaden. Utformingen på balkonger gjør også at fargebruk og materialbruk kommer lite til syne. For å skape en tydeligere variasjon i fasadene, bør man jobbe med en større kontrast når det kommer til material- og fargevalg.”

Dette skrev Jessheimuls forrige gang dette prosjektet var oppe politisk, våren 2023:

Nytt nei til “Landemerket”?

– Monotont

“Illustrasjonene viser noe variasjon i høyder og en vertikaldelt variasjon i farger, men hele bygningskroppen har tilnærmet lik programmering av vinduer. Dette gjør at bygget fremdeles fremstår som monotont i utrykket, noe som gjør at variasjonen som er illustrert ikke kommer helt tydelig frem.”

Etter kommunedirektørens vurdering har bygget fremdeles en for liten variasjon i horisontalsprang og materialbruk.

“Vedlagte fasadetegninger viser større variasjon i materialbruk (fasadetegl, treverk og fasadeplater), sammenlignet med tidligere tegninger og dette er positivt. Det vurderes at variasjonene i dybdene mellom vertikale sekvensene fremdeles ikke er tilstrekkelig for å bryte dimensjonene på volumet slik bestemmelsene i reguleringsplanen legger opp til.

Og til slutt:

“Bygget fremstår fremdeles som monotont, selv om det har fått større variasjoner i materialbruken.”

Det nye formannskapet – med borgerlig flertall – skal for første gang behandle denne saken i dag, tirsdag.

Dette skrev Jessheimpuls i september 2022:

10-årsjubileum for verkebyll

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.