Connect with us

Byutvikling

Ruller ut helhetsplan for Romsaasparken

Avatar

Published

on

Nå rulles den politiske bestillingen fra 2017 om en helhetlig plan for Romsaasparken ut. Vi snakker om en tretrinnsrakett. Politikerne får saken på bordet til uka.

Det hele startet med en kunstinstallasjon som ble satt på vent i 2017. Så kom den politiske bestillingen om å se på helhetlig bruk av hele parken – hva trenger sentrum, og hva kan parken bidra til?

Det er tidligere satt av en million kroner til kunst i offentlig rom, så pengene finnes. Og erfaringene med veggkunst i sentrum og på taket av kulturhuset har gitt vind i seilene for kunst i sentrum av byen vår.

PÅ VENT: Bestilt kunst i Romsaasparken ble satt på vent i 2017. Ambisjonen er at kunst skal bli en integrert del av helhetsarbeidet med Romsaasparken videre.

Dette fant de

En tverrfaglig gruppe har jobbet med muligheter for Romsaasparken, og dette er det de fant og ønsker å gå videre med:

Romsaasparkens har et stort potensial som et viktig byrom, og som en sentral grønn kobling mellom sentrumsområder og omkringliggende natur

Etter hvert som Jessheim vokser – og flere bosetter seg i leiligheter – så vil Romsaasparken få en stadig viktigere rolle i bybildet:

 • I dag er det lite aktivitet i Romsaasparken.
 • Det er behov for tiltak som kan trekke innbyggerne til parken, slik at de oppdager grøntområdets potensiale.
 • Gjennom utarbeidelsen av dette forprosjektet har hovedintensjonen vært åa ktivisere og differensiere parkens rom
 • Det har vært viktig å ivareta amfiet som naturlig midtpunkt iparken
 • Målet med forprosjektet har vært å skape en park med gode møteplasser for Jessheims innbyggere
 • Gjennom et helhetlig formkonsept og bevisst fargebruk skal Romsaasparken omskapes til en særegen bypark på Jessheim.
 • Amfiet, som er parkens midtpunkt, skal danne utgangspunktet for utviklingen.
 • Amfiets sirkelformskal være gjennomgående i parken.

LEKEPARK: Lek og moro for de minste er en brikke som vil bidra til mer liv i Romsaasparken.

Åker og raviner

 • De sirkulære formene som tas igjen i terreng og engområder skal gi assosiasjoner til det karakteristiske åker- og ravinelandskapet i Ullensaker, og på den måten gi parken en lokal forankring.
 • I tillegg er det foreslått en helhetlig fargebruk som skal skape en ‘rød tråd’ gjennom parken.
 • Fargen skal bestemmes i samråd med kunstnerne og fastsettes i detaljeringsfasen.
 • Helhetlig fargebruk og et gjennomgående formkonseptet skal gjøre Romsaasparken til en karakteristisk møteplass for Jessheims innbyggere.
 • Det skal dessuten legges til rette for at parken skal kunne være et habitat for dyr og insekter.
 • Det skal derfor opparbeides sommerfuglvennlig sommerblomstbeplantninger, insektshoteller, større buskfelt og engområder som skal bidra til å skape biodiversitet i parken.

Tre etapper

For å gjøre det mulig å realisere planene, er det tenkt en etappevis utvikling av parken:

Fase A

UNGES HJØRNE: En del av Romsaasparken har friskt og fysisk tilsnitt for å fenge – blant annet – de unge folkene på Jessheim. 

 • Inngang til parken på hjørnet av Romsaas allè og Gardemovegen er tenkt opparbeidet som et aktivitetsområde for trening og ung-aktivitet.
 • Dette hjørnet knytter seg opp mot Jessheim videregående skole og Jessheimhallen. Det skal være et sted hvor man kan møtes for å spille bordtennis, trene og “henge”.
 • Det er tenkt bordtennis, treningsapparater med bruk av egenvekt og slackline. I tillegg er detplanlagt flere ulike typer benker som oppfordrer til å oppholde seg på plassen. I tilknytning til
 • plassen er det planlagt sykkelparkering.
 • Plassen skal rammes inn av vegetasjon.
 • Jessheim er relativt flatt og i dette forprosjektet foreslås det at parkområdet mot Romsaas allè videreutvikles slik at terrenget inviterer til aktivitet som aking, solbading, hopp og sprett
 • Dagens helling er ikke bratt nok til å skape en skikkelig akebakke, men ved å bearbeide terrenget skapes en arena for aking, skileik og småhopp- konkurranser i sentrum av Jessheim.
 • Terrenget formes slik at det dannes en skålform som blir ennaturlig barriere mot trafikk og gående i Romsaas allè.

Fase B

YESSFEST: Yessfest i sommer er et eksempel på arrangement som samler folk. Det samme var uteteater i parken.

Fase B skal forsterke senter av parken, amfiet. Amfiet er godt egnet til store arrangementer – Yessfest i sommer er et eksempel på det.

Men amfiet oppleves ofte som kaldt og lite intimt utenom tilstelninger. Med økt bruk av parken som følgeav opparbeidelsen av adkomstsonene, må amfiets rolle i parken styrkes og gjøres mer attraktivt til opphold.

I tillegg til grepene i amfiet skal det opparbeides en møbleringssone som vil fungere som avlastningsområde til amfiet ved konserter, marked og lignende aktiviteter

 • I forbindelse med amfi og møbleringssone vil det være satt ut en utstyrskasse med kubb, crocket, boccia og andre parkaktiviteter, som egner seg for de flate plenområdene og i senter av amfiet.
 • Utstyrskassen anbefales som et av de første stegene i utviklingen av parken.
 • Amfiet skal stå som et midtpunkt i parken sommersom vinter, morgen som kveld.
 • For å underbygge amfiets rolle, foreslås det at det etableres effektbelysning i senter av amfiet, i midten avgrusplassen.
 • Her kan det utarbeides et lyskonsept, som endres i takt med årstidene.
 • Endringene av tema i effektbelysningen bør markedsføres gjennom tilstelninger som eksempelvis “Jessheim gløder”
 • Det jobbes fram en møbleringssone skal fungere som avlastningssone til amfiet ved store arrangement.
 • Her vil det kunne settes opp scene, boder og lignende ved ulike tilstelninger.
 • Dette området vil ramme inn et flatere område som egner seg godt til parkaktiviteter.
 • I denne sonen er det også foreslått å sette opp picnicbord og friluftsgriller.

Fase C

Her snakkes det om en sone der folk kan trekke seg tilbake for å få litt fred og ro, og noen virkemidler er vegetasjon og beplantning.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.