Kontakt oss

Abonnenter

Sablet ned igjen – og vedtatt

Avatar

Publisert

“Landemerket” og inngangsporten til Jessheim fra sør er mye omtalt og – igjen – sterkt kritisert i det politiske miljøet. Men flertallet formannskapet valgte å sende byggeprosjektet gjennom tirsdag ettermiddag. 

Få saker har gått fram og tilbake som det kommende byggetrinnet ved Jessheim sør. Og prosjektet – omtalt som både inngangsporten og portalen til Jessheim samt “landemerke – fikk igjen kritikk så den kommende murpussen nærmest skallet av fasaden på tegningene.

MYE Å TA INN: Utbyggernes representant for prosjektet ved Jessheim sør – Stig Ø. Kvarsnes fra Conceptor Bolig AS – måtte igjen finne seg i det som ikke kan omtales som annet enn slakt av prosjektet de vil bygge. Men han kunne ta med seg et vedtak i sin favør i formannskapet tirsdag ettermiddag. 

– Signaler

– Denne saken har gått fram og tilbake, og det har tidligere vært gitt tydelige signaler om at det som er presentert ikke er bra nok, ikke minst fra Høyre og Kristelig Folkeparti har vært veldig tydelige i sin omtale av prosjektet tidligere. Jeg er overrasket over at de to partiene nå har endret oppfatning, sa en tydelig engasjert Lars Fjærli Hjetland fra Arbeiderpartiet da behandlingen av denne saken var i gang.

– Det vi sier nå er at dette er “greit nok”, sa Venstres Thorbjørn Merkesdal, som ga uttrykk for at han var sjokkert på vegne av det signalbygget blir det første møte med Jessheim når du kommer fra sør.

– Hva er signalet vi sender nå? Jo, at hvis du holder ut lenge nok så får du viljen din som utbygger. Jeg er sjokkert og bekymret på vegne av det som skulle være et signalbygg, fortsatte Merkesdal.

STOR AVSTAND: Det var stor avstand mellom posisjon og opposisjon da saken om “Landemerket” ved Jessheim sør ble behandlet i formannskapet. 

– Stor støyskjerm

– Det blir sagt at det er mye nytt siden denne saken ble sendt tilbake forrige gang, men det er ikke det. Jeg er overrasket – og bekymret – når det kommer til framtidige saker som skal behandles, fortsatte Hjetland.

– Et stort steg tilbake hva krav til kvalitet og estetikk – og hvem som har styring på byutviklingen, konkluderte Ap-representanten.

– Om ikke annet så har vi vedtatt en stor støyskjerm, sa Arbeiderpartiets Asbjørn Gundersen.

– Følge med

Fra borgerlig hold var det tydelig at det som nå ligger på bordet er klare forbedringer fra forrige korsvei.

– Det er lett å si at ingenting har skjedd, men det har skjedd mye underveis i prosessen. Det første vi behandlet var en stor blokk, men jeg ønsker også å få fram at administrasjonen må følge med videre. Det er lovet beplantning og at det skal bli grønt, sa KrF-representant Lise Kragset Furuseth.

– Det var ikke langt unna at den forrige posisjonen ble med sist, så det er grunn til å nyansere bildet litt, sa Høyres Willy Kvilten, som pekte på at bygningskroppen denne runden er endret, at det er mer spill i uttrykket denne runden og at det er mer variasjon i høyder.

– Dette prosjektet vinner nok ingen priser, men helt håpløst er det ikke.Så kan vi forvente mer når neste byggetrinn skal i gang, sa Kvilten.

– Vi velger å lande denne saken nå. Vi er ikke 100 prosent fornøyd, nå er vi der vi er, sa ordfører Ståle Lien Hansen.

Saken ble anket til kommunestyret, så det blir en ny runde med både slakt – og verbal olje på vannet – i det forumet.

Dette er saken

Et planlagt leilihetsbygg ved innkjøringen til Jessheim fra sør vurderes nok en gang som ikke godt nok etter at utbygger har endret i tegningene. Formannskapet behandler saken i dag.

Byggeprosjektet – lansert av utbygger som et landemerke – har vært en kasteball mellom Ullensaker kommune og utbygger over tid. Holdningen til det politiske miljøet – og administrasjonen i Ullensaker kommune – har vurdert løsningen som for dårlig ved flere anledninger.

Prosjektet er fra utbygger-hold tidligere beskrevet som et landemerke.

Ikke godt nok

Det har vært ganske så unison slakt av dette prosjektet fra langt på vei et enstemmig politisk miljø. Prosjektet er sendt tilbake ved flere anledninger.

Leste du denne?

Tidenes slakt av boligprosjekt?

Administrasjonen opprettholder sin holdning – altså at de nye endringene er for dårlige – i saksframlegget som formannskapet tirsdag får på sitt bord.

“Bygget fremstår fremdeles som monotont, selv om det har fått større variasjoner i materialbruken.” er beskjeden fra kommunedirektøren.

Administrasjonen utdyper videre:

“Uttrykket er ligner mye på det bygget som allerede er oppført. Fasaden har behov ytterligere behov for tilpasninger med forskyvninger i fasaden. Utformingen på balkonger gjør også at fargebruk og materialbruk kommer lite til syne. For å skape en tydeligere variasjon i fasadene, bør man jobbe med en større kontrast når det kommer til material- og fargevalg.”

Dette skrev Jessheimuls forrige gang dette prosjektet var oppe politisk, våren 2023:

Nytt nei til “Landemerket”?

– Monotont

“Illustrasjonene viser noe variasjon i høyder og en vertikaldelt variasjon i farger, men hele bygningskroppen har tilnærmet lik programmering av vinduer. Dette gjør at bygget fremdeles fremstår som monotont i utrykket, noe som gjør at variasjonen som er illustrert ikke kommer helt tydelig frem.”

Etter kommunedirektørens vurdering har bygget fremdeles en for liten variasjon i horisontalsprang og materialbruk.

“Vedlagte fasadetegninger viser større variasjon i materialbruk (fasadetegl, treverk og fasadeplater), sammenlignet med tidligere tegninger og dette er positivt. Det vurderes at variasjonene i dybdene mellom vertikale sekvensene fremdeles ikke er tilstrekkelig for å bryte dimensjonene på volumet slik bestemmelsene i reguleringsplanen legger opp til.

Og til slutt:

“Bygget fremstår fremdeles som monotont, selv om det har fått større variasjoner i materialbruken.”

Det nye formannskapet – med borgerlig flertall – skal for første gang behandle denne saken i dag, tirsdag.

Dette skrev Jessheimpuls i september 2022:

10-årsjubileum for verkebyll

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.