Connect with us

Abonnenter

Lovte å gå i demens-takt

Avatar

Published

on

Ullensaker Demensforening fikk en ryggsekk fylt av politiske lovnader å jobbe videre med under debatten i Ullensaker kulturhus i går. 

NRK-nestor og landets kanskje mest rutinerte spørsmålsstiller heter Anne Grosvold, og hun var invitert til Jessheim for å styre samtaler med pårørende og fagfolk innen demens – i tillegg til å være helt direkte og konsis da et politisk panel ble invitert til å snakke om demens i Ullensaker og hva veien videre blir.

I panelet fant vi Anette Laregg (Rødt), Silje Rygland (Ap), Gro Holt (SV), Ståle Lien Hansen (Frp), Børre Lien Hansen (H), Lise Kragset Furuseth (KrF), Lars Halvor Stokstad Oserud (Sp), Eirik Ballestad (MDG), Thorbjørn Merkesdal (V) samt ordfører Eyvind J. Schumacher som ble ropt opp fra salen av Anne Grosvold.

Den korte oppsummeringen er: det er rørende politisk enighet om at demens er blant det viktigste å gripe tak i for Ullensaker kommune. Prognoser viser at vi innen 2030 vil ha 800 innbyggere med demens i vår kommune, og det er bare tiden av veien hvis vi skal klare å ruste oss mot denne utfordringen også.

I det hele tatt kommer helse til å bli en stor del av valgkampen – nær sagt som vanlig – denne runden. For også innen helsesektoren nærmer det seg blodig alvor med tanke på kapasitet og hvordan Ullensaker ruster seg de kommende årene.

Jessheimpuls skal ikke gå i detalj rundt hvem som sa hva i gårsdagens debatt – der det var noe diskusjon rundt når det skjer noe, når det bevilges penger og når det blir vind i demensseilene i vår kommune.

De offentlig ansatte som har demens som sitt fag i Ullensaker sa at det ikke har vært voldsom pågang fra det politiske miljøet ut mot dem og den kompetansen de sitter på. Det svarte de på direkte spørsmål fra Anne Grosvold.

Mye ros ble gitt til Ullensaker Demensforening fra det politiske miljøet, og det er grunn til å stille seg bak den rosen også fra Jessheimpuls sin side.

For denne foreningen har sørget for å sette tematet på dagsorden, og de har fulgt opp dette. Blant annet har Ullensaker kommune forpliktet seg til å bli et demensvennlig samfunn i form av kursing og formidling av informasjon om demens – noe som er ekstremt viktig i alle lokalsamfunn.

Fra politisk hold ble det sagt at det kommer til å være et demens-fokus i partiprogrammene, at det er bevilget penger til å legge bedre til rette for demente i Ullensaker og at det jobbes for demenslandsby i Ullensaker.

Faktum – fortalt av fagfolkene innen demens i Ullensaker kommune – er at folk med demens kommer sent inn i systemet, at mange får god og tidlig hjelp, at andre må vente lenge på å få hjelp og et tilbud og at veksten i Ullensaker ikke synes i ressursene som er avsatt til dette arbeidet i Ullensaker.

Alt snakket om at folk skal bo hjemme lenger fører til at for mange av dem som er syke bor hjemme for lenge i Ullensaker.

Det kan med fordel jobbes med fleksibel avlastning, med avlastning hjemme og med plass på dagsenter mer enn en dag i uka.

En helseplan for framtidens Ullensaker er i ferd med å bli ferdig. Demens er del av den planen (en halv side av totalt 69 sider).

Faktagrunnlag og utredninger er viktig i en tid med stor vekst, for det er essensielt å vite hvordan man skal sette inn trykket når faktagrunnlaget er på plass som et slags kompass. Det har vært planlagt og utredet siden 2017, men en helhetlig helseplan blir klar denne våren, noe som skulle gjøre faktagrunnlaget mer presist i valgkampen som er i gang.

Og hvordan valgkampen blir når det kommer til demens?

Det er enighet om å finne en takt å gå i.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.