Connect with us

Folk

Skal sørge for at demens ikke går i glemmeboka

Avatar

Published

on

Til helgen kommer du til å se Ullensaker demensforening på stand i Jessheim sentrum. Sykdommen rammer stadig fler, også unge.

Mellom 80.000 og 100.000 personer lever med demens i Norge. Trolig vil dette antallet dobles i løpet av de neste 20 årene, og Ullensaker Demensforening ønsker å være en så trygg havn som mulig for dem som opplever at sykdommen kommer tett på dem – enten som pårørende eller som en som rammes av sykdommen.

Robust styre

– Nå har vi et robust og kompetent styre på plass, og vi kommer til å jobbe for å være synlige, sier styreleder Mona Thomsen.

Styret består i tillegg til Thomsen av Kjersti Madeleine Godin (nestleder), Liv Moen (sekretær), Lars Grande (kasserer) og styremedlemmene Anne Arveschough, Inger Gystad Alstad og Ivar Strømstad.

Alle i styret er pårørende til noen med demens. Det ser de på som en klar fordel, for de vet godt hvor skoen trykker når man plutselig står der og må forholde seg til sykdommen.

– Vi håper at våre erfaringer kan være en “utstrakt hånd” til andre som på en eller annen måte rammes av demens, er beskjeden fra styremedlemmen.

– Mange blir stående i et vakuum uten å vite hvor du skal henvende deg, sier Inger Alstad til Jessheimpuls i forbindelse med styremøtet i foreningen tidligere denne uka.

Dette skrev Jessheimpuls i kjølvannet av en valgdebatt der demensomsorg var temaet i mai 2019:

https://jessheimpuls.no/jp/2019/05/10/harmdirrende-om-demens/

Ny hjemmeside

– Vi har nettopp lansert ny hjemmeside – www.ullensakerdemensforening.no – der har vi forsøkt å samle nyttig og relevant informasjon, sier Mona Thomsen.

– Hva jobber dere for i foreningen?

– I første omgang ønsker vi å bli synlige for folk. Derfor står vi på stand under Alzheimerdagen nå på lørdag, sier Thomsen. Demensforeningen har i dag 42 medlemmer, og det har vært en markant økning i antall medlemmer siden mars i år.

– Og som interesseorganisasjon kommer vi til å jobbe ut mot det politiske og det administrative miljøet i Ullensaker kommune. Vi ønsker å være en forening som spiller på lag. Vi sitter på mye kompetanse som pårørende, og vi kjent på hvor skoen trykker, sier de tre styremedlemmene.

Informasjon

Men viktig er det også å spre informasjon om denne sykdommen som kan ramme alle – og som rammer pårørende, venner og kjente. Hvordan skal man oppfatte signaler om at en person kan være rammet av sykdommen, hvor henvender man seg og hvor treffer man likesinnede? Spørsmålene er mange når sykdommen først rammer.

– Trenger dem

TRENGER DEM: Vi trenger det engasjementet som Ullensaker demensforening har, sier kommunaldirektør Gunhild Grimstad-Kirkegby til Jessheimpuls.

Kommunaldirektør Gunhild Grimstad-Kirkeby har allerede hatt møte med Ullensaker demensforening, og hun har dette å si:

– Jeg opplevde engasjerte innbyggere som virkelig brenner for det vervet de har påtatt seg. Vi har startet et samarbeid, og vi opplever deres bidrag som en stor ressurs for oss. Vi trenger deres erfaring og engasjement, og det håper jeg de opplever når de møter oss.

Ullensaker kommunes samleside om demensomsorg finner du HER

– Demenssykdom rammer nådeløst, og dette er en stor utfordring for samfunnet generelt og de som rammes spesielt. Som kommune ønsker vi at den enkelte skal kunne få bo lengst mulig i eget hjem. For mange med demens og deres familier er dette svært utfordrende. Vi må sammen med innbyggerne og frivillige  – som blant annet Ullensaker demensforening – utvikle både tjenestene våre og Ullensaker som samfunn på en slik måte at dette er mulig, avslutter kommunaldirektøren.

Fakta demens

  • Demens skyldes sykdom i hjernen.
  • De vanligste symptomene er dårligere hukommelse, problemer med språket og vanskeligheter med daglige gjøremål.
  • Det er også vanlig å få vanskeligheter med å orientere seg eller utføre hverdagslige aktiviteter.
  • Mange opplever endringer i humør og væremåte.
  • Demens skyldes sykdom, og er ikke en naturlig side ved å bli eldre.
  • I dag har over 77 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet dobles fram mot 2040.
  • Mange tror demens kun rammer eldre, men også yngre personer kan få sykdommen.
  • Av alle som lever med demens i dag, antar vi at rundt 4 000 er under 65 år.
  • Over 350 000 er nær pårørende til en med demens.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.