Kontakt oss

Abonnenter

Skjebnedager for Randbydalen skisenter

Avatar

Publisert

Bakken som har fostret Ole Kristian Furuseth og andre alpinister fra Ullensaker kan være sikret videre liv. Kommunestyret avgjør neste uke om en livsnødvendig million kroner bakes inn beløpet som er tiltenkt klubben. 

Det har lenge vært kjent at Randbydalen skisenter har hanglet og gått fra sesong til sesong. Gammelt utstyr har ikke vært optimalt for snølegging, og kun iherdig innsats fra klubbens egne helter har gjort det mulig å holde bakken åpen for trening og frikjøring.

PÅ TROSS AV: Ullensaker Skiklubb makter å åpne Randbydalen skisenter på tross av utstyr og økonomi. Men det går på stumpene hva utstyr til snølegging og annet gjelder. 

Skikkelig løft

Kommunalt tilskudd til oppgradering av heisen for to år siden hjalp der og da, men nå er det behov for et skikkelig løft hvis bakken skal overleve.

Husker du denne?

Skiklubben lekker – men kjemper for bakken sin

 

Ullensaker skiklubb henvendte seg til Ullensaker kommune i mars i år. Henvendelsen gikk på støtte for å oppgradere utstyr til snøproduksjon (500.000 kroner), infrastruktur for vann og strøm (1.500.000 kroner) og oppgradering av lysanlegg i både bakken og heistraseen (1.000.000 kroner).

– I juni ble det gitt beskjed til administrasjonen fra politikken om å få til noe i form av støtte og garanti om at kommunen står for opprydding i anlegget hvis det kommer en dag at det ikke lenger er drift i skisenteret, sier varaordfører Lars Halvor Stokstad Oserud til Jessheimpuls.

HISTORIE: Det knytter seg mye lokal idrettshistorie til anlegget i Randbydalen. Ole Kristian Furuseth ble internasjonal stjerne etter barneårene i Randbydalen, og i dag er det fortsatt viktig å flytte tyngdepunktet nord for Oslo i norsk alpinsport, på samme måte som da Ole var aktiv. Foto: Kari Mo Larsen

En million manko

En million kroner er innarbeidet i kommunens budsjett for neste år, og tippemidler vil utgjøre en million kroner.

Skiklubbens søknad ga uttrykk for et behov for tre millioner kroner i støtte (inkludert tippemidler).

– Det vil være umulig for oss å skaffe til veie en million kroner, sier Even Mannion til Jessheimpuls.

– Og det ikke mulig å klatte mer på det utstyret som finnes i anlegget.

Det er i praksis det samme utstyret som ble anskaffet på 80-tallet, med det samme utfordringene rundt vanntilførsel og strøm som de hadde den gangen.

– Så i forhold til søknaden vi sendte inn til Ullensaker kommune, så mangler vi en million kroner. Det er et problem, sier Mannion.

KOMMUNAL STØTTE: Faksimile fra da Ullensaker Skiklubb fikk pengestøtte til å snøkanonanlegg i Randbydalen på 1980-tallet. Det er langt på vei samme utstyret som brukes til snølegging i dag. 

Dette må gjøres

Mer detaljert om hva som bør gjøres i Randbydalen skisenter for å få saker og ting på stell der ute i Ullensakers vakreste dalføre:

Snøproduksjon:

Optimalisering av snøproduksjon i bakken med tre snø-kanoner, en plassert på toppen, en på innenfor siste henget, og en nede i siste henget. Disse kanonene vil dekke det meste av bakken.

I heis traseen er det behov for tre lanser. Dette oppsette krever en kanon, og to lanser. Kostnad for dette er estimert til rundt 500.000 kroner.

Infrastruktur for vann og strøm:

Oppgradering av vanntilførsel med matevannspumpe, og høytrykkspumpe, samt oppgradering av vannrør og mulighet for returpumping av vann fra bekk. Oppgradering av det elektriske anlegget for drift av tre kanoner, og tre lanser. Kostnad for dette er estimert til ca. 1.5 millioner kroner

Lysanlegg i bakken og heis traseen:

Både lysene og lysmastene i bakken og heisen trenger å byttes. Kostnad for dette er estimert til cirka 1.000.000 kroner.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.