Kontakt oss

Abonnenter

Skolekapasiteten drar seg til

Avatar

Publisert

Hovedutvalget som håndterer skolesektoren får denne uka framlagt en oversikt over kapasiteten til den enkelte skole neste skoleår. Det er trangt om plassen flere steder. 

I 2018 ble skolenes bygningsmasser gjennomgått av konsulentselskapet WSP. Rapportene danner utgangspunkt for skolenes beregning av kapasitet, både for antatt elevvekst i eget inntaksområde og for å kunne ta inn elever utenfor eget inntaksområde.

Malen skolene benytter inneholder vurderinger knyttet til elevvekst, skolens kapasitet, lokale forhold som påvirker kapasiteten samt rektors innstilling.

Leste du denne?

Nye steg mot ny skolestruktur

Søknad om plass ved annen skole enn den eleven tilhører skal imøtekommes dersom det er kapasitet ved omsøkt skole, og når ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

 • Elev som ved flytting ønsker å beholde skoleplassen og som har påbegynt 7. trinn og 10. trinn
 • Eleven har søsken ved samme skole
 • Geografiske og trafikale forhold
 • Andre tungtveiende personlige eller pedagogiske grunner. Med personlige grunner menes blant annet hjem- og familieforhold, følelsesliv og fysisk og psykisk helse
 • Bestemmelsen innebærer at det ikke er tilstrekkelig at det foreligger ledig kapasitet ved omsøkt skole for å få innvilget skolebytte, ett eller flere av kulepunktene må også være oppfylt.
 • Likevel er det slik at dersom det ikke er ledig kapasitet, vil man uansett ikke kunne få innvilget skolebytte.

Status skoler

Dette er innmeldt status hos de forskjellige skolene i Ullensaker for skoleåret 2023/2024:

Barneskolene:

 • Algarheim skole har ledig kapasitet, og kan imøtekomme søknader fra andre inntaksområder på alle årstrinn.
 • Bakke skole har en del ledig kapasitet, og kan imøtekomme søknader fra andre inntaksområder på 1. – 6. trinn. Det er ikke ledig kapasitet på 7. trinn.
 • Borgen skole har lite ledig kapasitet, og kan kun imøtekomme søknader fra andre inntaksområder på 5. trinn. Det er ikke ledig kapasitet på øvrige årstrinn.
 • Døli skole har noe ledig kapasitet, og kan imøtekomme søknader fra andre inntaksområder på 1.,3., 5. og 6. årstrinn. Det er ikke ledig kapasitet på øvrige årstrinn.
 • Gystadmarka skole har en del ledig kapasitet, og kan imøtekomme søknader fra andre inntaksområder på 1. -5. og 7. årstrinn. Det er ikke ledig kapasitet på 6. trinn.
 • Hovin skole har lite ledig kapasitet, og kan kun imøtekomme søknader fra andre inntaksområder på 5. trinn. Det er ikke ledig kapasitet på øvrige årstrinn.
 • Jessheim skole og ressurssenter har lite ledig kapasitet, og kan kun imøtekomme søknader fra andre inntaksområder på 3. og 4. trinn. Det er ikke ledig kapasitet på øvrige årstrinn.
 • Mogreina skole har ikke ledig kapasitet, og kan ikke imøtekomme noen søknader fra andre inntaksområder.
 • Nordkisa skole har lite ledig kapasitet, og kan kun imøtekomme søknader fra andre inntaksområder på 2. og 4. trinn. Det er ikke ledig kapasitet på øvrige årstrinn.
 • Skogmo skole har en del ledig kapasitet, og kan imøtekomme søknader fra andre inntaksområder på 1. – 6. trinn. Det er ikke ledig kapasitet på 7. trinn.
 • Åreppen skole har en del ledig kapasitet, og kan imøtekomme søknader fra andre inntaksområder på 1. – 4. og 6. -7. trinn. Det er ikke ledig kapasitet på 5. trinn.

Ungdomsskolene:

 • Allergot ungdomsskole har ikke ledig kapasitet, og kan ikke imøtekomme noen søknader fra andre inntaksområder.
 • Gystadmarka ungdomsskole har en del ledig kapasitet, og kan imøtekomme søknader fra andre inntaksområder på 8. og 10. trinn. Det er ikke ledig kapasitet på 9. trinn.
 • Nordby ungdomsskole har noe ledig kapasitet, og kan imøtekomme søknader fra andre inntaksområder på 9. trinn. Det er ikke ledig kapasitet på 8. eller 10. trinn.
 • Vesong ungdomsskole har ledig kapasitet, og kan imøtekomme søknader fra andre inntaksområder på alle årstrinn.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.