Kontakt oss

Abonnenter

Ny storm i “vannglasset”?

Avatar

Publisert

KOMMENTAR

Nå skal politikken i Ullensaker fullføre den siste “sjømil” av det som tidligere har vært turbulent farvann når det gjelder framtidig håndtering og bruk av overvann og grøntarealer i Jessheim by.

Få temaer har skapt høyere bølger i løpet av de siste årene enn diskusjonen rundt nettopp håndtering av overvann og bruk av grønt for å håndtere nettopp overvann i framtiden.

Det betente rundt denne tematikken har dreid seg om hvorvidt pågående prosjekter – der det foreligger avtaler og der noe arbeid allerede er gjort – skal rykke tilbake til start og gjøres om for at de kommende kommunale krav om overvann og bruk av grønt skal innfris.

Dialog?

Det er dette oppløpet som venter politikerne de neste ukene: innføring av krav til blågrønn faktor skal behandles politisk, og det kan ligge an til heftige politiske diskusjoner de neste ukene – hvis det da ikke blir dialog på tvers av de politiske blokkene igjen.

Det var det som skjedde i juni i fjor og i forbindelse med en orientering i formannskapet i november.

Se hva Jessheimpuls skrev i juni 2022 her:

Van(n)vittig enighet om flomveier

Se hva Jessheimpuls skrev i november 2022 her:

Politikken parkerte administrasjonen

Brannslokking

Flomveier og bruk av grønt er kanskje ikke den mest sexy saken rent politisk i et valgår, men det knytter seg en viss spenning til hvordan dette blir håndtert politisk.

Det kan lukte diskusjoner internt i den rødgrønne samarbeidskonstellasjonen – altså Ap, Sp, Sv, Rødt, Venstre og MDG, hvorav sistnevnte i 2019 initierte det som nå ender opp med å bli innføring av disse kravene i framtiden.

Men det kan også hende at dette sklir gjennom med et rødgrønt flertall uten diskusjon.

Det gjenstår å se i utvalgsmøter, formannskap og kommunestyre. Saken skal nemlig gjennom hele den politiske kverna de neste ukene.

Her ble overvannstenkningen “sjøsatt” i 2019:

Grønne planer for blått vann

Kun krusninger

Grunnen til at Jessheimpuls i dag skriver at det kan bli nye bølger i denne saken er fordi det har vært en het potet tidligere. Men de potetene ble som sagt plukket opp og sortert gjennom politisk dialog.

Nå kan det imidlertid seg ut som om ordlyden strammes noe inn kommunedirektørens forslag til vedtak i denne saken, med høyde for at vi leser forslaget med vel spisset blikk ut fra det som er diskutert politisk tidligere.

Dette skrev vi

I juni 2022 skrev vi dette:

Framtidige løsninger for håndtering av flom og overvann har vært en het potet i Ullensaker-politikken den siste tiden, og det har knyttet seg en viss spenning til hva politikerne ville lande på da kommunestyret skulle behandle saken i sitt siste møte før sommeren.

Det sto nemlig mye på spill i denne saken; videre utvikling av tre sentrumsområder risikerte å få et skudd for baugen fordi for mye av overvannshåndteringen sto i fare for å havne på disse eiendommene, med dertilhørende prislapp som kunne ha satt helt eller delvis stopp for videre planer.

Litt vel visjonære?

Administrasjonen i Ullensaker kommune har ansvar for å håndtere overvann – nå og i framtiden – i hele Ullensaker, og det har sneket seg inn i en følelse av at kommuneplanleggerne har blitt litt vel visjonære når de har sett på løsninger for overvann i sentrum.

Så visjonære har det vært at utbyggere og utviklere har stusset over at tidligere avtaler og arbeid ikke har vært tellende eller blitt tatt hensyn til i framtidig planlegging.

Løsere?

Tilbake til mars 2023, så kan det være at dette går seg greit til. Men det kan også være at det blir en politisk diskusjon på tvers av blokkene. Men det kan også være at dette blir en motsetning mellom administrasjon og politikk, som det var i november 2022.

Dette gjenstår å se i de kommende møter.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.