Kontakt oss

Abonnenter

Snart 4.000 nye fastlegeplasser

Avatar

Publisert

I Ullensaker nærmer vi oss tre nye fastleger. Det øker kapasiteten med 4.000 listeplasser.

Campuslegene – Ullensakers eneste kommunale fastlegekontor – stenger dørene 1. mars i år. To av legene som jobber der går over i annen jobb.

Vårlysning

– Men i løpet av våren vil vi få tre nye fastlegehjemler på plass ettersom Gardermoen helsesenter og Ullensaker legesenter åpner dørene, sier kommuneoverlege Einar Kristian Borud til Jessheimpuls.

Gardermoenhelsesenter vil fra 1. februar ha fire leger på plass, og Ullensaker legesenter vil fra 1. mars ha to leger på plass.

4.000 plasser

– Dette betyr at vi i Ullensaker får netto tre nye fastlegehjemler på plass. Vi får fem nye, og det slutter to. Dette betyr at vi øker kapasiteten fra null ledige plasser til 4.000 plasser, sier Borud.

– Hva betyr dette for dem som har sin fastlege hos Campuslegene, Borud?

– De som har brukt Campuslegene vil få tildelt en av de nye legene som sin nye nye fastlege av Helfo.

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet som fra 2010 administrerer refusjoner og dekning av helsetjenester.

Bedre rustet

– Er Ullensaker med disse tre nye hjemlene ajour med plasser hos fastlege?

– Vi vet ikke helt sikkert om dette dekker inn et etterslep, men vi tror det. Det har vært umulig å velge eller bytte fastlege i Ullensaker en stund nå, så vi er litt spente på akkurat det, sier kommuneoverlegen.

– Som en tommelfingerregel er det anbefalt at en kommune har ledige listeplasser tilsvarende 5 prosent av innbyggertallet, og vi antar at kommunen vil ligge godt over dette en god stund.

Bedre rekruttering

– Det har tidligere vært vanskelig å rekruttere fastleger i Ullensaker og andre kommuner. Er det tilfellet nå?

– Nei, det stemmer at det var tilfelle for et par år siden, og det er fortsatt vanskelig i mange kommuner. Men til disse nye hjemlene var det godt med søkere. Det er med andre ord lys i tunnelen, sier Einar Kristian Borud.

– Hva med dem som hadde sin fastlege hos Campuslegene?
– De vil få tildelt en av de nye fastlegene som sin fastlege. Det vil gå ut beskjed om dette til dem det gjelder i midten av februar. Så kan de eventuelt bytte fastlege selv. Men de vil bli tildelt en fastlege, avslutter Borud.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.