Kontakt oss

Abonnenter

Kommunale avgifter øker med 25 prosent

Avatar

Publisert

Kommunale eiendomsgebyrer har økt 25 prosent fra 2023 til 2024 for en gjennomsnittlig husstand.

Hva forventer du å få mest kjeft for i forbindelse med budsjettet for 2024, spurte vi påtroppende ordfører Ståle Lien Hansen mot slutten av 2023.

Les hele intervjuet fra november 2023 her: 

Stor budsjettjobb venter

– At gebyrer øker og at vi ikke tar ned skatten på næringseiendommer nok allerede i det første budsjettåret, var svaret.

Forklaringen

Om det er blitt mye kjeft i kjølvannet av av kommunale gebyrer øker vesentlig fra 2023 til 2024 er uvisst, men Ullensaker kommune forklarer økningen i kommunale avgifter på følgende måte på sin hjemmeside:

“Kostnadsøkningene er ikke spesielt for Ullensaker kommune. Landets kommuner melder om store økninger for gebyrene fremover. Ullensaker har fortsatt lave årsgebyrer sammenlignet med andre kommuner i regionen.”

Hele landet

Kommunen opplever de samme utfordringene som vanlige husholdninger knyttet til pris- og kostnadsvekst. Hovedårsaken til økningene er økt rente, økte strømkostnader og generelt høy pris- og kostnadsvekst.

Kommunen gjør i tillegg helt nødvendige investeringer innen vann og avløp, for å levere nok og trygt drikkevann, og for å møte miljømyndighetenes krav til avløpsrensing:

  • Ullensaker har nylig ferdigstilt nytt vannverk – kåret til ett av landets beste!
  • Vi utvider kommunens avløpsrenseanlegg på Gardermoen, legger ned renseanlegget på Kløfta, og bygger overføringsledning fra Kløfta til Gardermoen.
  • Vi har over noe tid hatt driftsutfordringer knyttet til slambehandlingen ved Gardermoen renseanlegg, noe som har medført økte kostnader. Utfordringene er i ferd med å løses nå – og på tross av problemene, har vi klart å overholde rensekravene.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.