Kontakt oss

Folk

Spleis for faddertiltak rundet 50.000 kroner

Avatar

Publisert

Ullensaker idrettsråd til faddertiltak har stor pågang. Opprettet spleis har nå fått inn 10 prosent av ambisjonen om å samle inn 500.000 kroner. Og pleis fortsetter. 

Faddertiltaket er godt innarbeidet i Ullensaker, og siden 2004 har idrettsrådet bidratt til at barn og unge i kommunen har kunnet delta på idrettsaktiviteter og lag uavhengig av bakgrunn eller økonomisk utgangspunkt.

På bildet ser vi Iren Antonsen, Anne Kjersti Lyvik, Harald Fjeldberg og Ulf Johansson, som alle brenner for faddertiltaket.

Spleisen er i ferd med å runde 50.000 kroner, altså 10 prosent av ambisjonen på 500.000 kroner.

Og behovet er åpenbart stort, for seks måneder inn i 2023 er det meldt inn like mange barn til faddertiltaket som i hele fjor, altså 122 barn.

Det er i da 464 aktive fadderbarn som er tilknyttet dette tiltaket, men idrettsrådet ønsker å hjelpe alle som har behov for denne type støtte.

Hva kan dekkes av Faddertiltaket?
Primærbehov:
•Utstyr
•Medlemskontingent
•Treningsavgift
•Lisenser
 Sekundærbehov:
•Deltakelse av Cup’er
•Deltakelse på treningsleir/samlinger
•Behovsprøvd km-godtgjørelse til de som kjører og henter barnet/ungdommen
•Lommepenger på deltakelse på Cup’er, treningsleir/samlinger 
Ansvar for Faddertiltaket 
Styret i Ullensaker Idrettsråd har det overordnede ansvaret for

Fakta faddertiltaket

  • Faddertiltaket ble startet som et prosjekt 4. januar 2004.
  • Tiltaket har gjennom de årene det har vært i drift bevist at det er et absolutt behov for et slikt tiltak.
  • Det har en stor betydning for barn og unge i dagens samfunn, og vil også få stor betydning for barn og unge i Ullensaker i fremtiden.
  • Målet for tiltaket er å rekruttere barn og ungdom til idrettslig aktivitet gjennom tilrettelegging, åpne for nye aktiviteter og beholde de aktive i idrettslagene gjennom ungdomstida og inn i de voksnes rekker.
  • Tiltaket bistår barn og familier som av ulike årsaker ikke kan delta i idrettslig aktivitet.

Med denne spleisen vil idrettsrådet og initiativtaker Roar Rudshaug invitere bedrifter og privatpersoner til vårt viktige arbeid for å holde barn og unge i idretten så lenge som mulig.

Som det står i teksten til spleisen:

“Tiltaket fokuserer spesielt på å bistå barn og familier som av økonomiske årsaker ikke deltar i idrettslig aktivitet. Med din hjelp kan vi tilby støtte til enda flere.”

Vil du støtte tiltaket?

Da finner du link her: Faddertiltaket – Ullensaker Idrettsråd

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.