Kontakt oss

Abonnenter

Steile fronter rundt kuttprosess

Avatar

Publisert

Det ligger an til steile fronter når kommunestyret skal debattere kutt i stillinger tilsvarende 20 millioner kroner i 2024. Diskusjonen i formannskapet var en forsmak på hvor steile frontene er.

Ullensaker kommune skal kutte stillinger tilsvarende 20 millioner kroner i løpet av 2024. Dette i tillegg til kutt i SFO tilsvarende drøyt 20 stillinger.

Det politiske mindretallet sitter ikke stille og lar dette skje, og inn mot kommunestyret er ord som feighet, bruk av store negative ord og spørsmål om en gryende ukultur når man ikke får medhold i sine forslag.

– Er det en ny policy og tendens vi ser hos opposisjonen nå; er det sånn at dere skal anke eller be om lovlighetskontroll når det ikke går deres vei, spurte Høyres Willy Kvilten da saken formannskapet diskuterte de kommende kutt i stillinger tirsdag.

– Unødvendig

Dette ble sagt etter at det rødgrønne mindretallet tok til orde for at prosessen med kutt i stillinger er både unødvendig og at den vil smerte i tjenestetilbudet til kommunen.

– En helt unødvendig sak som vil ramme organisasjonen, sa Senterpartiets Lars Halvor Stokstad Oserud, som også tok til orde for at det er feigt å gi administrasjonen fullmakter som gjør at politikerne ikke er dem som tar de nødvendige avgjørelsene til slutt.

– Blir strammere

– Jeg forstår at det snakkes med store negative ord fra opposisjonen i denne saken, men denne prosessen trenger ikke å bli så ubehagelig, mente Kristelig Folkepartis Lise Kragset Furuseth.

– Det er omstillingsprosesser i det offentlige også, og vi løper ikke fra ansvaret her, sa Høyres Kvilten om påstandene fra Sp-representant Stokstad Oserud.

– 20 millioner kroner er mer enn vi flytter på i en budsjettprosess, sa Stokstad Oserud, som heller ikke kunne forstå at de borgerlige ikke ville bli med på mindretallets forslag om at “stillinger som utfører arbeid rettet direkte mot brukere og tjenester innen oppvekst, helse og omsorg skjermes.”

Dette etter at Frps Tom Staahle sa at man skal skjerme tjenesteytende stillinger.

– Så hvorfor ikke bli med på vårt forslag om dette, sa Stokstad Oserud.

Kommunestyret

Vi kan forvente en heftig diskusjon rundt denne saken når kommunestyret samles 09.00 tirsdag 6. februar.

Dette er en sak som viser skillelinjene mellom de rødgrønne og de borgerlige i Ullensaker kommune, og dette er en sak som skaper vesentlig uro innad i rekkene blant dem som jobber i Ullensaker kommune.

Det bekreftet de tillitsvalgte da saken var oppe i administrasjonsutvalget i forrige uke.

(Forslag og vedtak fra formannskapet helt nederst i denne teksten)

Les referatet fra administrasjonsutvalget her:

Stemningen var alt annet enn lystig da kutt i stillinger ble diskutert politisk tirsdag ettermiddag. Senere i uka skal også kutt i SFO-ansatte på sakskartet i hovedutvalget for oppvekst.

Kommunedirektør Erling S. Kristiansen redegjorde for den kommende prosessen da administrasjonsutvalget samlet seg til diskusjon om framtidige kutt tilsvarende 20 millioner kroner i 2024 tirsdag ettermiddag.

Uro

URO: Martha Elise Gabrielsen og Erik Hajum representerer de ansatte i denne prosessen. De melder om uro blant de ansatte i forbindelse med kuttprosessen som nå er i gang i kommunen.

Tillitsvalgte i kommunen kommuniserte at det er stor uro blant ansatte i Ullensaker kommune, og den politiske opposisjonen – ved Senterpartiet og Arbeiderpartiet – tok til orde for at den kommende nedbemanningsprosessen handler om politiske skillelinjer samt det ble varslet støy i offentligheten med et håp om å stoppe denne prosessen – eller i hvert fall redusere det varslede beløpet som skal kuttes i løpet av 2024.

– Politisk bestilling

– Dette er en ren politiske bestilling, og det er trist at vi sitter her i dag, sa Senterpartiets Lars Halvor Stokstad Oserud, som sa at dette kommer til å ramme både ansatte og tjenestetilbudet til Ullensaker kommune.

– Dessuten går dette imot det som ble sagt fra borgerlig side i valgkampen. Da ble det sagt at det ikke skulle kuttes i stillinger, la Stokstad Oserud til.

REDEGJORDE: Kommunedirektør Erling S. Kristiansen redegjorde for den forestående prosessen der det skal kuttes i stillinger for å spare 20 millioner kroner i 2024. 

– Utfordrende

– Dette er en utfordrende situasjon, og dette påvirker folk og følelser blant de ansatte. Men vi er ikke alene om å måtte omstille oss. Hele kommunesektoren står overfor dette, og dette handler om hvor vi er og hvor vi skal, sa Fremskrittspartiets Tom Staahle.

Totalt antydes det at den kommende omstillingsprosessen vil bestå av kutt i anslagsvis 28-29 stillinger, med et ønske om at det håndteres i form av naturlig avgang.

16. februar

Kartleggingen er i gang, og i midten av februar vil kommunedirektør Erling S. Kristiansen ha skaffet seg oversikten som tilsier om det er mulig å håndtere stillingskutt i form av naturlig avgang.

– Dette viser skillelinjene i politikken som blir ført i Ullensaker. Næringsskatt på eiendom skal reduseres, og utslaget av det blir å kutte i stillinger og tjenester, sa Arbeiderpartiets Lisbeth “Bettan” Lundberg.

Bekymring

De tillitsvalgte til stede i møtet tar den politiske bestillingen til etterretning, men var samtidig tydelige på at de er bekymret for både kvalitet på tjenester samt arbeidsmiljø når omstillingsprosessen gjennomføres.

Ansatte som eventuelt blir berørt av omstillingsprosessen og stillingskutt vil på et tidspunkt bli informert om det, men per nå er det kartlegging i gang for å se hvor mye som eventuelt kan spares inn i form av naturlig avgang.

Forslag og vedtak:

Forslag fra AP og SP, foreslått av Britt Othilie Knutsen, Arbeiderpartiet
Som i adminutvalget: Omstillingsplanen iverksettes ikke. Kostnadene vedrørende videreføring av ansatte og dermed
kommunalt tjenestetilbud til innbyggerne innarbeides i budsjett i forbindelse med første kvartalsrapportering. Inndekning via disposisjonsfond.

Dersom dette faller:
1. Stillinger som utfører arbeid rettet direkte mot brukere og tjenester innen oppvekst, helse og omsorg skjermes.
2. Kommunedirektøren utarbeider et forslag til omstilling som legges fram for politisk behandling Forslag fra Frp, og H, foreslått av Tom Staahle, Fremskrittspartiet
Kommunedirektørens opprinnelige innstilling vedtas.

Av 11 representanter var 11 til stede.

Votering
Repr. Staahle sitt forslag ble vedtatt med 6 stemmer (FrP, H, KrF), mot 5 stemmer (AP, SP) for repr. Knutsen sitt forslag del 1.
Repr. Knutsen sitt forslag del 2 falt med 5 stemmer for (AP, SP).
Mindretallsanke til kommunestyret med 5 stemmer (AP, SP).

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.