Kontakt oss

Abonnenter

Stort steg mot lokalt matnettverk

Avatar

Publisert

Innovasjon Gardermoen har fått innvilget 300.000 kroner til å jobbe videre med et nettverk for lokale matprodusenter. Et stort steg videre for å realisere “Smaken av Romerike”, sier prosjektleder Gitte Hannmann Mollan.

Innovasjon Norge spytter inn de nevnte 300.00 kronene for å utvikle dette forprosjektet videre fra en større undersøkelse der 10 matprodusenter ubetinget svarte at de ønsker å forplikte seg til å bli del av et lokalt nettverk for matprodusenter – og der nesten ytterligere 20 produsenter viste solid interesse i sin tilbakemelding til Innovasjon Gardermoen.

– Dette steget videre betyr?

– Det betyr at vi går videre med denne prosessen, og der vi gjennom fire “workshops” skal jobbe fram hva dette nettverket skal være og hvordan det rigges, sier Hannemann Mollan og leder av Innovasjon Gardermoen Runar Bålsrud.

Den første av fire økter blir i slutten av mai, og i enden av disse arbeidsøktene er ambisjonen å komme så langt som å lande en forretningsmodell og plan for nettverket av lokalmatprodusenter.

– Ambisjonen er å komme så langt som at de involverte skriver under en intensjonsavtale slik at dette blir et selvstendig prosjekt de jobber videre med, løsrevet fra oss, sier Bålsrud.

Viktige faktorer

– Hvilke faktorer blir viktige for at dette skal fungere?

– Ut fra svarene vi har fått inn, så er det viktig for produsentene å nå ut til nye lokalmatkunder, øke omsetningen og selge mer varer, sier Hannemann Mollan.

– Det er også et ønske om at kommunene skal gi lokal matproduksjon mer oppmerksomhet, i tillegg til at produsentene imøteser en arena der de kan bygge nettverk.

Et viktig punkt vil også være å fortelle historien til de lokale produktene, som de har fått til i samvirket “Hardangersmak”.

Økt interesse

  • Innovasjon Gardermoen har følgende viktige kulepunkter når det kommer til lokalmat:
  • Den økte interessen for lokalmat og autentiske matopplevelser gir bærekraftige matopplevelser
  • Miljøutfordringene verden står overfor, styrker oppmerksomheten omkring bruk av natur- og kulturverdier i mat- og opplevelsesproduksjonen.
  • Det er derfor en voksende trend å tilby lokale råvarer og lokale spesialiteter.
  • Dette åpner for muligheter for økt bærekraftig verdiskaping i utkantstrøk, der matproduksjonen foregår – som igjen gir grunnlagfor bosetting og levende bygder.
  • Hvis mulighetene fullt ut skal la seg realisere, kreves tverrfaglig kompetanseheving langs verdikjeden fra jord og fjord til bord.

Den gjennomførte forstudien har gjennomgår bedriftenes styrker og svakheter – i tillegg til å kartlegge hvilke ressurser som er nødvendige for å gjennomføre neste fase.

Les mer om forstudiet og ønsket om lokalmat her:

Smaker på løft for nærmatprodusenter

Bevissthet

Lokalt produsert mat er i tiden – selv om det i disse tider er meget usikre vilkår for bønder og matprodusenter her til lands.

– Men min opplevelse er at det i politiske kretser også er et ønske om å løfte fram lokalprodusert mat, og jeg mener dette også handler om stolthet og det å løfte fram mye av det vi har som er bra i vår region – og da tenker jeg hele Romerike, sier Bålsrud.

– Jeg tror også et nettverk som dette vil øke forbrukernes bevissthet rundt lokalprodusert mat, sier Hannemann Mollan.

– Bare å følge med for oss forbrukere?

– Midlene fra Innovasjon Norge er et stort steg videre, så vi håper og tror dette kan realiseres!

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.