Connect with us

Abonnenter

Støyhjelp med fare for presedens?

Avatar

Published

on

Prestisjeprosjektet Jessheim Hage kan muligens få på plass støyskjerming der Ullensaker kommune tar regningen. Faren for presedens er til stede i fullt monn.

Det var under det siste kommunestyremøtet at Fremskrittspartiets Ståle Lien Hansen tok til orde for å gjøre noe med støysituasjonen i prestisjeprosjektet som ble tildelt kommunens arkitekturpris i 2022 – mye på grunn av grepene som er tatt med tanke på bokvaliteten og tilrettelagte ute- og oppholdsarealer.

Leste du denne?

Arkitekturpris til Jessheim Hage

Utfordring

– Utfordringen er at det egner seg svært dårlig å oppholde seg ute der, sa Lien Hansen.

Styret i Jessheim Hage har ved flere anledninger vært i kontakt med Ullenaker kommune for å få på plass støyskjerming mot E6, flytoget og Døliveien, uten at styret har fram hos utbyggeren av området eller hos Ullensaker kommune – før nå.

Støyskjerm

Lien Hansen tok til orde for at livskvaliteten og bokvaliteten til innbyggerne i området – som har kjøpt eiendommer med en forvissing om at det skulle etableres støyskjerm og etableres bygg på nabotomten – er blitt dårligere fordi det nå ikke kommer begyggelse.

– Det er helt ulogisk at et boområde som ligger nærmest E6 og flytoget ikke skal ha noen form for støyskjerming når det er ivaretatt hele veien ellers. Kommunen bør gripe inn og ta ansvar for å opprettholde bo- og livskvalitetene til våre innbyggere i Jessheim Hage, sa Lien Hansen.

Unisont

Og det ble forsvinnende lite støy rundt utspillet til Frps ordførerkandidat i kommunestyret.

– Det er en helt egen støysituasjon for Jessheim Hage, og vi er nødt til å se på dette og utrede det administrativt, repliserte ordfører Eyvind J. Schumacher (Ap), som var tydelig på at det i så fall blir neste generasjon kommunestyre som skal ta stilling til om Ullensaker kommune går inn og tar regningen hvis det viser seg at det er det som blir enden på denne saken.

– Det er viktig å tenke over presedens når denne saken skal behandles i neste runde, sa Schumacher.

Hotell

Høyres Willy Kvilten tok til orde for at det hele veien har vært tenkt en helhet i dette området – blant annet med hotell.

– Dette er et boligområde som befinner seg i en spesiell situasjon, og jeg ser fram til en politisk sak om dette, sa Kvilten.

Det vil dreie seg om hvorvidt Ullensaker kommune tar regningen for et 200 meter langt støygjerde.

Dette ble vedtatt i kommunstyret:

“Kommunestyret ber administrasjonen legge frem en sak hvor det ses på etablering av gjenstående støyskjerm mot E6 og Flytoget, i en ca 200 meter lang strekning, slik at det etableres en sammenhengende støyskjerming mot Romsaas og Jessheim Hage. Saken legges frem før behandling av budsjett 2024.”

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.