Kontakt oss

Abonnenter

Nytt nei til “Landemerket”?

Avatar

Publisert

Det innstilles på et nytt nei på søknaden til utbyggerne av deres selvutnevnte “ikoniske landemerke” ved Jessheim sør. Fortsatt for monotont er dommen til administrasjonen. 

Formannskapet samler seg for siste gang før sommeren i morgen, tirsdag. Der skal blant annet gjengangeren ute ved Jessheim sør opp igjen som sak.

Prosjektet har skapt både forargelse og debatt de gangene tegninger har ligget på politikernes bord opp gjennom årene. Ikke minst var det det direkte tale i august i fjor, da utbygger av området Jessheim sør – som de selv omtaler som byporten til Jessheim.

I tillegg er ambisjonen fra utbygger – i hvert fall på papiret – for det nye bygget er at det skal bli et “ikonisk landemerke”, som det het innsalget for et snaut år siden.

Situasjonsplanen har primært som formål å sikre kvaliteter i lokalmiljøet i området samtidig som det fremstår som et ikonisk landemerke for Jessheim. I kraft av sin høyde og variasjon vil avstandsvirkningen gi et godt blikkfang og markere seg som et fikspunkt der markerer Jessheim i området. Dette samtid som det oppfyller sin misjon om å skjerme det lokale miljø mot støy.”

Les hele den teksten her:

Selges inn som ikonisk landemerke

Utbygger ble bedt om skjerpe seg i forrige runde med politisk vurdering, og det er ikke første gang det har vært bruk hard verbal lut mot dette prosjektet.

I januar 2022 var dette prosjektet utsatt for det som må være tidenes politisk slakt i nyere tid:

Tidenes slakt av boligprosjekt?

Tirsdag er det duket for ny runde, og skal vi tolke administrasjonens holdning i sakspapirene, så kan det hende at utbygger av Jessheim sør må reise hjem med uforrettet sak og at tegneblyanten må hentes fram igjen for å få gjennom bygget på nesten 75 meter og med fire til seks etasjer.

Dette skriver administrasjonen:

“Ny revidert søknad ivaretar ikke kravene til estetikk i gjeldende bestemmelser § 3.3 og estetisk plan i tilstrekkelig grad. Omsøkte tiltak gir økt variasjon i høyde og fasadene har fått flere sprang (forskyvninger), men dette er ikke tilstrekkelig til å skape den variasjonen som er etterspurt tidligere.”

Videre:

Bygget fremstår fremdeles som monotont. Bebyggelsen vil være meget eksponert, og foreslått fasadeutforming ivaretar ikke skjerming for sol og innsyn, på en god og helhetlig måte. Det etterspørres en mer bevist bruk av materialer og farger generelt, men spesielt knyttet til de to sistnevnte elementer av fasadeutforming.”

Og videre:

“Justerte fasadetegninger viser større variasjon sammenlignet med tidligere tegninger og dette er positivt. Likevel er det usikkert hvorvidt variasjonene i dybdene mellom vertikale sekvensene er tilstrekkelig for å bryte dimensjonene på volumet slik bestemmelsene i reguleringsplanen legger opp til. I forrige runde pekte formannskapet på behovet å bryte volumene opp i større grad, både i høyder, men også med større og flere forskyvninger i bygningskroppen. Dette er ikke tilstrekkelig ivaretatt i i revidert søknad.”

Formannskapet behandler som nevnt saken tirsdag ettermiddag.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.