Kontakt oss

Byutvikling

Venter på grønt flagg for stasjonsområdet

Avatar

Publisert

Bane Nor ønsker seg tre spor og overgang ved Jessheim stasjon. Dette kan komme i spill når den nye nasjonale transportplanen kommer i 2022. 

Stasjonsområdet og rådhusplassen er to av de viktigste komponentene i nye Jessheim sentrum. Derfor er det en viss utålmodighet knyttet til hvor mange spor nasjonale myndigheter går for i den kommende planen. ¨

For det er en del større avgjørelser som må tas før man kan begynne å spikre løsninger lokalt.

Tar sats med sentrumsplanene

Anbefalingen

Dette er Bane Nor sin anbefaling til overordnede myndigheter:

 • Bane NOR anbefaler at alternativet med forlengelse av spor 1 i nordlig retning, ny mellomplattform og overgangsbru, videreføres i neste planfase.
 • Dette alternativet svarer best ut effektmålene og behovet for Hovedbanen og Jessheim stasjon.
 • Løsning anses som robust både med tanke på dagens- og framtidige behov.
 • Alternativet med mellomplattform er det best egnede alternativet både for godstrafikken og persontogtrafikken.
 • Gir store reduksjoner i framføringstiden for kombitransporten på Hovedbanen, og en stor økning i lengden på godstogene som kjører på strekningen.
 • Mulighet for passasjerutveksling fra tre spor på stasjonen har stor effekt for fleksibiliteten og kapasitet til persontogtrafikken på stasjonen
 • En slik løsning fungere best ved en frekvensøkning fra Jessheim.

“Hovedbanen har hatt en vesentlig økning i person- og godstrafikken de senere årene. Strekningen er definert overbelastet og der det er begrenset med kryssingsmuligheter for lange godstog.” heter det i Bane Nors innspill fra juni i år.

Et viktig element er:

“Jessheim stasjon inngår i jernbanens innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033, med foreslått oppstart i første seksårsperioden.”

Overgang vedtatt

Det er et politisk vedtak i Ullensaker om at det er overgang som gjelder når Sagabyen og Jessheim sentrum for øvrig skal knyttes sammen i framtiden. Det ble utlyst en arkitektkonkurranse i Ullensaker, og der kom det inn forslag til både over- og undergang:

Og på blokka til Bane Nor står følgende:

 • Kostnadsreduserende tiltak
 • Utforming og utstrekning av plattformer
 • Utforming og plassering av overgangsbru
 • Utforming og plassering av spor

Skissen til Bane Nor ser foreløpig slik ut:

Husker du denne?

Å bevege seg i levende historie

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.