Connect with us

Abonnenter

Trandumskogen oppgraderes

Avatar

Published

on

Det jobbes knallhardt for å løfte fram Trandum som historisk arena. Oppgradering av minnelunden er nært forestående, og mye mer er på gang.

Nylig var forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på besøk for å høre mer om planene for Trandum leir og Trandumskogen samt at han fikk en innføring i den historiske betydningen – og viktigheten – av Trandum som en formidlingsarena for krigshistorie som kan stå i fare for å bli glemt.

– Det er ingen overdrivelse å si at Trandum leir ville ha forvitret hvis ikke Stiftelsen Trandum hadde kommet på banen, sier Petter Aunaas i stiftelsen til Jessheimpuls. Han er en av dem – sammen med mange andre med stort hjerte for Trandum – som legger ned mye jobb i å holde denne krigshistorien synlig.

PÅ BESØK: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) var nylig innom Trandumskogen for å høre om planer som realiseres samt behovet for midler. Torgeir Stensli (t.v.) og de andre Senterpartiet lokalt sto bak besøket. 

Stortinget

Høsten 2020 stilte Stortinget seg samlet bak et innspill om å ta tak i formidlingen av den nasjonale krigshistorien fra Trandumskogen.

Kulturdepartementet ga Ullensaker kommune støtte til et forprosjekt for å se på mulige grep for å fornye og forsterke formidlingen av den dramatiske historien om henrettelsene her på Romerike. Kommunen engasjerte Stiftelsen Trandum til å gjennomføre forprosjektet, i dialog særlig med Øvre Romerike Forsvarsforening og Ullensaker museum.

Flere løp

Det er prosesser om Trandum i gang hele tiden, men det som konkret skjer i disse dager er at Trandumskogen står overfor en oppgradering.

De kommende ukene er det stridsvognskytebanen i Trandumskogen som er gjenstand for gravearbeider, og på kommunens hjemmeside kan vi lese:

“Hensikten er å sanere forurensede masser langs skytebanen og i tunneller og skytevoll. Massene skal graves ut på en skånsom måte, og transporteres til mellomlager nord for skytebanen. Det vil være stort fokus på å ta vare på kulturminnet og konstruksjoner uten at disse skal skades, og tilsvarende fokus på naturmangfold, arkeologiske minner, forhindre spredning av forurensning med mer. Forsvarsbygg vil ha personell til stede under hele gjennomføringen.”

ET LØFT: Det jobbes med konkrete løft for mindelunden i Trandumskogen. Her er forsvarsministeren og den lokale delegasjonen og inspiserer minnelunden slik den ser ut ved inngangen til høsten 2023. 

Minnelunden

Mer interessant er kanskje den forestående oppgraderingen av minnelunden og minnesmerket i Trandumskogen.

– Det er satt av 2 millioner kroner til fysisk oppgradering i minnelunden, sier Aunaas til Jessheimpuls.

  • Minnesmerket skal renses
  • Det blitt satt opp informasjonsskilt ved hvert rettersted
  • Det kommer opp profesjonelt designet informasjonsskilt ved stridsvognskytenbanen

Digital formidling

Med penger fra Sparebankstiftelsen – øremerket formidling Trandums historie – så har det lenge vært jobbet med å få et så helhetlig og detaljert bilde av det som skjedde under andre verdenskrig.

– Det er kommet inn nye elementer og mer detaljert informasjon, og denne grundige dokumentasjonen vil bli publisert på nettsiden trandum.no i løpet av de neste ukene, sier Aunaas.

Formidlingsarena

Samtidig som konkrete løft blir tatt rent fysisk, så jobbes det knallhardt for å realisere planene for Trandum og Trandumskogen som arena for formidling av regional og nasjonal krigs- og kulturhistorie.

– Vi har løpende dialog med kulturavdelingen og teknisk etat i Ullensaker kommune, sier Aunaas.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.