Kontakt oss

Folk

Merkedag for demensarbeidet

Avatar

Publisert

Torsdag var en merkedag for demensarbeidet i Ullensaker. Akershus Demensforening har fått to styremedlemmer fra Ullensaker.

Vi ønsker å være med og påvirke mer, sier Kjersti Madeleine Godin. Hun og Mona Thomsen ble klappet inn i styret under møtet til  fylkeslaget torsdag kveld.

De andre i styret er Glenn Due Sørensen (ny leder) fra Lillestrøm, Anne Lise Frogner fra Asker og Gro Ellen Danielsen fra Vollen.

– Sterke sammen

– Hvorfor engasjement også på fylkesnivå?

– Sammen er vi sterke og kongstanken er å jobbe og påvirke høyere opp i systemet, sier Godin, som sier at en fanesak er å få flere medlemmer.

Ullensaker Demensforening har akkurat passert 100 medlemmer, og totalt i Akershus Demensforening er det 816 medlemmer.

– Tallet må opp, sier en alltid engasjert Godin.

Engasjement har det være i Ullensaker i flere år nå, og det er verdt å repetere noe av det som er gjort for å løfte demens opp på dagsorden heri vår kommune.

Underskrifter

Mye tyder på at to år gamle underskrifter som forpliktet Ullensaker kommune til jobbe for et mer demensvennlig samfunn var noe mer enn symbolhandling. Vi er blant annet ikke så langt unna å få et pårørendehus i Jessheim sentrum.

Ullensaker Demenskor var en av budsjettpostene for 2024, og med 300.000 kroner så kan musikkterapeut Katrine Aune Fjell jobbe videre med det viktige dagtilbudet for demente.

– Men det er plass til enda flere i demenskoret, understreker Kjersti Madeleine Godin og Mona Thomsen i Ullensaker Demensforening.

– Hvordan melder man seg på?

– Enkelt og greit ved å sende en e-post til demensforeningen. Adressen er post@ullensakerdemensforening.no

Demenskoret øver på Kløfta bo- og aktivitetssenter fra 12.00 på onsdager.

Les mer om demenskoret her:

Full swing med demenskoret

Spennende vår

Det har vært tatt til orde for å etablere et pårørendehus i Ullensker kommune – et sted der pårørende til personer med sykdom kan komme og få svar på spørsmål eller bistand til å navigere i det offentlige apparatet – og denne våren åpner dette tilbudet i Jessheim sentrum.

– Vi kommer også til å ha kontorplass der, sier Mona Thomsen til Jessheimpuls, som også slipper følgende nyhet ut av sekken.

– Vi er i ferd med å etablere et samarbeid med Jessheim videregående skole og faget Menn i helse, der studentene blant annet vil bidra inn mot demenskoret.

Løfte fylket

Ullensaker Demensforening har over tid jobbet målbevisst med å løfte demens opp på dagsordenen i Ullensaker kommune og i lokalsamfunnet.

– Vi føler at vi blir hørt, og det setter vi pris på, sier Mona Thomsen.

Les mer om Ullensaker Demenskor her:

Demenskoret er i gang

Viktige underskrifter

To år etter at Ullensaker Kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen skrev under avtalen som forplikter kommunen til å bli mer demensvennlig, så har det altså vært jobbet jevnt og trutt for å løfte fokuset på demens i politikken og i byråkratiet i Ullensaker.

–  Kursing, tilrettelegging og kunnskap om demens er veldig viktig. Og hvis informasjon om demens spres ut til folk som møter folk så er vi på god vei, sa Mina Gerhardsen, meget fornøyd med å kunne formidle videre at Ullensaker som stor kommune nå er en av drøyt 140 kommuner som forplikter seg til å for denne saken.

– Det er ofte ikke så mye som skal til i et lokalsamfunn; benker, følge med på om folk surrer og roter, om de har på seg skotøy eller tøfler og en holdning om at det sikkert er en feil hvis noen glemmer å betale for seg i en butikk, sa Gerhardsen.

523 ullsokninger

140 norske kommuner samarbeider med interesseorganisasjoner for å skape et mer demensvennlig lokalsamfunn. Nå forplikter også Ullensaker Kommune seg til å bidra.

523 personer i Ullensaker har i dag diagnosen demens. Mørketallene er trolig temmelig store, og det er et faktum at stadig yngre får demens.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.