Connect with us

Byutvikling

Unikt byrom vant arkitekturpris

Avatar

Published

on

Det nye Dnb-bygget i Storgata er tildelt Ullensakers første arkitekturpris. De færreste har sett det unike byrommet som er en del av prosjektet.

En fagjury har kåret Storgata 12 som vinner av arkitekturpris til Ullensaker kommune, og begrunnelsen er:

«Et forbilledlig prosjekt som viser hvordan ny bebyggelse kan oppføres på en måte som tar hensyn til eksisterende bevaringsverdig bebyggelse, [og] samtidig har tydelig karakter som taler om sin tid. DNB-bygget viser hvordan mellomstore byutviklingsprosjekter kan brukes til å megle mellom småskala historiske gatestrukturer og mer innadvendte kjøpesentre. Dette er ikke bare et relevant tema for Jessheim som by, men er også viktig for mange andre norske byer og tettsteder.”

PRISVINNER: Storgata 12 – Dnb-bygget – er tildelt arkitekturprisen til Ullensaker kommune. En plakett blir delt ut i oktober. FOTO: Arconsult-Ove-Boe-AS

– Gledelig

– En gledelig beskjed å få, og vi er fornøyd med hvordan dette bygget ble til slutt, sier Tore Kværner. Han er ansvarlig for i regi av Jessheim Storsenter AS/ Olav Thon Gruppen.

– Men her det stor grunn til å løfte fram innsatsen til vår prosjektsjef Beata Filbrandt, sier Kværner til Jessheimpuls.

Disse var involvert i utformingen av Dnb-bygget:

  • Arkitekt: Arconsult Ove Bøe AS
  • Landskapsarkitekt: Arconsult Ove Bøe AS og Norconsult AS
  • Entreprenør: Backe Romerike AS
  • Tilltakshaver: Jessheim Storsenter AS
  • Areal: 3675 m2
  • Energimerke: B
  • Foto: Arconsult Ove Bøe AS

Moderne

Det er formannskapet i Ullensaker som fattet det endelige vedtaket, og ordfører Eyvind J. Schumacher er på vegne av de folkevalgte en begeistret politiker.

– Bygget forsterker den positive opplevelsen man får ved å bevege seg gjennom et av Jessheims mest markante byrom, sier Schumacher. 

Atrium

Men det de færreste – om noen – er klar over, er at det bak fasasaden åpenbarer seg et innbydende og lunt atrium. Dette er også en del av prosjektet som mottok arkitekturprisen, selv om det er gastropuben Heim som skal benytte dette tilbaketrukne byrommet som en del av sitt konsept.

Les om gastropuben Heim her:

Populær gastropub kommer i Storgata

Dette er det første byrommet i sitt slag her i byen.

Et annet grep – mer og mer vanlig i nye prosjekter – er sedumtaket som tar seg av overvannhåndteringen.

Sedum er vannsamlende planter som åpner sine spalteåpninger bare om natta når fordampningen er minst.

Dermed holder de på vannlageret over lengre tid enn de fleste andre vekster.

TAKET: Sedumtaket håndterer overvann. Dette er også et vesentlig grep i prosjektet som vant arkitekturprisen 2021. Foto: Rune Storsve

Statutter

Arkitekturpris for Ullensaker kommune er en hederspris for å løfte fram forbildebygg og landskapsanlegg som bidrar til å heve, fornye og utvikle arkitektonisk kvalitet i kommunen og regionen.

Prisen skal inspirere og motivere andre til å bygge med kvalitet og omtanke for omgivelsene og miljøet, på en måte som bidrar til en helhetlig by- og stedsutvikling.

Prisen deles ut for første gang i år og vil heretter deles ut årlig. 

Hederlig omtale

Formannskapet har i samme møte besluttet å gi hedrende omtale til: 

  • Jessheim kirke, som juryen mener er «et flott eksempel på hvordan et religiøst bygg kan løses på en upretensiøs måte, på en utfordrende tomt og med arkitektur som skaper en helhet med sine urbane omgivelser

HEDERLIG OMTALE: Jessheim kirke får hederlig omtale av fagjuryen. FOTO: Tore Wiik

  • Bakkedalen aktivitets- og idrettspark, som juryen påpeker er «et prosjekt som bidrar til å forsterke lokalt samfunn og øke kvaliteten på bomiljøet». 

BAKKEDALEN: Dette prosjektet på Kløfta får også hederlig omtale av fagjuryen: SKISSE: Pir II og Nordby Maskin

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.