Connect with us

Abonnenter

Uteseksjon en saga blott?

Avatar

Published

on

Det politiske miljøet ønsket seg for ett år siden en utredning om mulig etablering av uteseksjon i Jessheim by. Saken ble trukket i både hovedutvalg og formannskap.

Denne runden med politiske møter bød på mange interessante saker, blant annet bestillingen om å utrede uteseksjon i Jessheim by. Men denne saken ble trukket fra sakskartet både i hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur og i formannskapsmøtet i går kveld.

Noen detaljert forklaring ble ikke gitt i formannskapet, ut over at det ikke var noe vedtak i saken fra hovedutvalget, og hele saken er berammet til den neste politiske runden – som er i november.

Jessheimpuls har skrevet om tematikken tidligere:

Lytter politikerne til fagfolkene?

Sakens kjerne

Dette er bakgrunnen for saken:

«Ullensaker Kommune har over lang tid hatt et tverrpolitisk søkelys på forebyggende arbeid for barn og unge gjennom FBU, FABU og deler av Barnevern. Det er brukt betydelige summer for å holde tritt med utviklingen, i samarbeid med lokalt politi og kommunens rus-enhet.

Frem til nylig har vi gjentatte ganger blitt orientert om at det er utfordringer, men at man samlet sett har god oversikt og kontroll. Det som derimot er mer alarmerende, er at det nå for første gang varsles at man er usikker på om man har kontroll.”

Vi må derfor se hvordan man kan få tilbake kontrollen og oversikten, og gjennom et samarbeid med de utøvende parter bes derfor administrasjonen legge frem en sak i løpet av 1.tertial med sikte på å etablere en uteseksjon.»

Leste du denne?

Skal utrede uteseksjon i byen

Tre alternativer

Det har vært jobbet fram tre mulige alternativer for det forebyggende arbeidet:

Alternativ 0:

“Utekontakttjenesten vil i hovedsak ha samme mandat som i dag. Det innebærer at utekontaktene skal arbeide oppsøkende for å forebygge generell folkehelseproblematikk, herunder utenforskap, rusavhengighet, psykiske tilstander og samfunnstilknytning, slik som radikalisering, fattigdom og eventuell gjengdannelse.”

Alternativ 1:

“Ansatte fra ulike tjenester som berører barn og unge blir samlokalisert og samorganisert. Out-office team, dvs. utekontaktene og evt. rusavdeling, NAV og politiet, jobber oppsøkende i felt. Back-office team tar over oppfølging av ungdom/rådgivning av foreldre fra out-office team slik at out-office team kan ha søkelys på det oppsøkende.”

Alternativ 2:

“Det etableres et Ungdomstorg. Et Ungdomstorg er et ungdomshus med et “back-office” team som har mulighet til å ivareta ungdom på huset, samt et “out-office” team, som driver med oppsøkende virksomhet ute. Out-office team skal jobbe oppsøkende der ungdommen er, altså typiske steder hvor ungdom møtes på ettermiddag og kveld. Det teamet som kommer i kontakt med en ungdom «eier» saken og har ansvaret for å knytte til seg relevante samarbeidspartnere for å løse saken raskest mulig. Ungdomstorget må ha tilpassede åpningstider slik at ungdom og foreldre kan komme i kontakt med tjenesten også på ettermiddag/ kveld og i helger.”

Rapporten som er jobbet fram konkluderer langt på vei med:

“Alternativ 2 er det alternativet som er mest tilgjengelig for barn og unge og deres familier, og som mest sannsynlig vil kunne bidra til å redusere ventetid på oppfølging. Dette da det vil være et enkelt sted å henvende seg til for både barn, unge og deres familier, og også for samarbeidspartnere.”

Kommunedirektørens innstilling peker på alternativ 0, som i praksis er en videreføring (med justeringer) av det forebyggende arbeidet som gjøres i dag.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.