Kontakt oss

Abonnenter

Van(n)vittig enighet om flomveier

Avatar

Publisert

KOMMENTAR

Ingenting strandet da kommunestyret behandlet framtidige overvannsløsninger i Jessheim sentrum. Noen tok sågar til orde for at dette er et historisk vedtak.

Framtidige løsninger for håndtering av flom og overvann har vært en het potet i Ullensaker-politikken den siste tiden, og det har knyttet seg en viss spenning til hva politikerne ville lande på da kommunestyret skulle behandle saken i sitt siste møte før sommeren.

Det sto nemlig mye på spill i denne saken; videre utvikling av tre sentrumsområder risikerte å få et skudd for baugen fordi for mye av overvannshåndteringen sto i fare for å havne på disse eiendommene, med dertilhørende prislapp som kunne ha satt helt eller delvis stopp for videre planer.

Litt vel visjonære?

Administrasjonen i Ullensaker kommune har ansvar for å håndtere overvann – nå og i framtiden – i hele Ullensaker, og det har sneket seg inn i en følelse av at kommuneplanleggerne har blitt litt vel visjonære når de har sett på løsninger for overvann i sentrum.

Så visjonære har det vært at utbyggere og utviklere har stusset over at tidligere avtaler og arbeid ikke har vært tellende eller blitt tatt hensyn til i framtidig planlegging.

Dagene inn mot gårsdagens kommunestyremøte har åpenbart vært brukt godt rent politisk. For i tolvte time – om vi kan bruke det uttrykket – så har det kommet en såkalt omforent forslag på bordet. Et forslag som alle kan stille seg bak politisk er essensielt i en sak som fra talerstolen ble omtalt s0m historisk for videre utvikling av Jessheim sentrum.

Ikke bare er politikken enige om hvordan overvann og flomveier rent prinsippielt skal håndteres i framtiden, men byplanleggere og utbyggere har også signalisert at dette er et vedtak de kan stille seg bak i videre jobbing med utvikling av essensielle sentrumsområder.

Dette ble sagt

Et utdrag kommentarer fra talerstolen:

Tom Staahle (Frp): Godt at vi fikk til et omforent forslag til vedtak i en sak som er av stor betydning for Jessheim sentrum, for det er noen som til slutt skal betale regningen for det som kan være “fashion” og “in” her og nå.

Astrid Solberg (Sp): Dette er en sak vi har lært mye av, og vi har jobbet godt for at vi kan enes politisk om dette. Jeg har vært med på befaring på Ensjø for å se hvordan de har håndtert overvann der, og det er flott der ute. Vannspeil bidrar til gode miljøer.

– Stolt

Eyvind J. Schumacher (Ap): Jeg er stolt av at så mange aktører jobber for en god løsning i disse områdene. Vi låser oss ikke til dimensjonering, og vi bygger opp under aktører som ønsker kvalitet i disse områdene.

Karianne Raad Wanggaard (H): Det er et godt stykke arbeid (politisk, red.anm.) som er gjort, og det er bred enighet. Utviklerne er positive til å få til en god bydel, og dette bidrar til det.

Ståle Lien Hansen (Frp): Tverrpolitisk løsning i denne saken. Det er bra! God byutvikling er ikke valgkamp.

Thorbjørn Merkesdal (V): Dette er en historisk mulighet, og dette vil prege Jessheim og Ullensaker sin utvikling. Det er tydelig enighet, og dette blir bra.

Forslaget

Omforent forslag:

1. Målet med overvannsløsninger i deler av Jessheim sentrum er å sikre gode og helhetlige løsninger med kvalitet som bidrar til trivsel, tilgjengelighet og et biologisk mangfold for området og byen.

2. Prinsippene beskrevet i forprosjektet «Overvannsløsning i deler av Jessheim sentrum» (Sweco 2022) tas til orientering og skal være førende, men ikke bindende i detalj for etterfølgende plan- og byggesaksbehandling.

3. Gjenåpningen av bekken for håndtering av overvann gjennom område S5 skal være bindende.

4. Arbeidet med å legge til rette for tiltak for overvannshåndtering som gjenåpning av historisk bekk på andre områder, oppstrøms mot Gystadmarka, og sikring av flomveier følges opp i rullering av Byplanen.

5. Det ses på løsninger som også gjør det mulig å realisere en fremtidig parkeringsløsning under Rådhusplassen.

6. Berørte aktører (grunneiere, offentlig myndighet med mer) involveres i arbeidet med løsninger.

7. Formannskapet involveres tett i det videre arbeidet.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.