Kontakt oss

Byutvikling

Vil fyre opp betimelig debatt

Avatar

Publisert

Er det mulig å få på plass en ordning for feiring av nyttårsaften som ikke skader folk, dyr og bygninger, spør MDGs Eirik Ballestad, som viser til flere undersøkelser der folk sier nei privat bruk av fyrverkeri.

MDG-politikeren inntar talerstolen med en interpellasjon der han tar til orde for å opprette fyrverkeri-frie soner i Ullensaker samt at det bør vurderes alternativ
feiring i kommunal regi med droner, lasershow eller lignende forskjellige steder i kommunen.

– Det praktiseres andre steder, så jeg synes det er greit å løfte fram problemstillingen for å få til dialog rundt dette, sier Eirik Ballestad til Jessheimpuls.

Fått spørsmål

FESTSTEMT: MDGs Eirik Ballestad tar til orde for å tone ned bruken av fyrverkeri i Ullensaker i årene som kommer. Han ser fram det han håper blir en konstruktiv debatt rundt temaet i kommunestyret 12. desember. 

– Dette er også noe vi fikk spørsmål om da vi sto på stand under valgkampen, legger han til.

– Du viser til spørreundersøkelser fra andre steder i interpellasjonen din. Kan det være en tanke på spørre ullsokningene om dette i en spørreundersøkelse?

– Ja, hvorfor ikke, sier MDG-politikeren som ser fram til en eventuell debatt rundt temaet.

– Tenker du for nyttårsaften 2023?

– Nei, det rekker vi ikke.

– Men det er et tankekors at vi skyter opp fyrverkeri for en halv milliard kroner i fylla her til lands, sier Ballestad.

Beløpet har han fra Norsk Fyrverkeriforening. Omsetningen i fyrverkeribransjen har økt med over 30 prosent de to siste årene, ifølge foreningen.

Interpellasjon

En interpellasjon er en muntlig eller skriftlig forespørsel fra et medlem av en debatterende forsamling til forsamlingens ledelse eller medlemmer av en regjering. Til forskjell fra et vanlig spørsmål får andre medlemmer delta i debatten.

Dette er interpellasjonen til Eirik Ballestad. Han tar ordet i kommunestyret tirsdag 12. desember:

“Folk i Ullensaker liker en fest – med lys og lyd og mange mennesker. Fyrverkeri er da ofte en selvfølgelig del av festen, og da kanskje spesielt på nyttårsaften.
Men festglansbildet har en bakside. Fyrverkeri betyr husbranner, skader på mennesker og lidelser for fugler og dyr. NTB har en standardmelding som sendes ut hver 1. januar om hvor mange som ble skadet av fyrverkeri ila nyttårsfeiringen.”

Dyrelivet lider

“Fugler og dyr blir også rammet av fyrverkeri. Om ikke direkte truffet, så blir de skremt av de plutselige høye lydene og de blafrende lysglimtene. De fleste som har hund, katt eller andre husdyr vet at nyttårsaften kan være en særdeles vanskelig dag, kveld og natt. Noen sitter og holder rundt kjæledyret sitt hele kvelden, noen doper ned sin hund eller katt, noen drar langt unna bebyggelse og fyrverkeri med dyret sitt. Å reise bort er ikke en mulighet man har dersom man har storfe, småfe eller hest, da er man avhengig av å roe dyrene på bås eller stall.”

Group of young friends having a beach party. Friends dancing and celebrating with sparklers in the twilight sunset

Høy dødelighet

“Ville dyr og fugler har ikke noen som tar hånd om dem. Undersøkelser viser at fyrverkeri kan gjøre fuglene forvirret og sårbare om natta, de flyr opp i flokk og kan kollidere med trær, hus eller bli utsatt for andre ulykker.
Vinteren er generelt en vanskelig tid for mange fuglearter, og dødeligheten kan være høy, særlig i kuldeperioder. Energireservene på denne tiden er ofte små, og forflytninger bort fra foretrukne overnattingsplasser kan være den tilleggsbelastningen som gir et dødelig utfall.”

Dårlig luft

“Ifølge Norsk institutt for luftforskning er nyttårsaften ofte den dagen i året med dårligst luft i mange byer og tettsteder. For når nyttårsrakettene går til værs, følger svevestøvnivåene etter. I timene før og etter midnatt nyttårsaften kan svevestøvnivået i norske byer komme opp på helseskadelig nivå. Det er sot og andre partikler fra oppskytingen av rakettene som fører til økte nivåer av svevestøv i lufta.”

Selvfølgelig feire

“Overgangen til et nytt år skal selvsagt feires! Men det finnes alternativ feiring som ikke innbefatter handlinger som gjør at mennesker blir skadet, dyr ligger skjelvende av skrekk og småfugler dør. Nyttårsaften er en festdag der mange konsumerer alkohol. Dette er også dagen da mange av de samme menneskene leker seg med sprengstoff. Mange begynner å se selvmotsigelsen og det urimelige i dette. Flere undersøkelser viser at et flertall av de spurte ønsket forbud mot privat bruk av fyrverkeri.”

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.