Connect with us

Kultur

Vrir til kulturelt handlingsrom

Avatar

Published

on

Han kaller det kulturens frie midler, men i praksis sitter kulturrådet og kulturenheten i kommunen på en liten pott penger som gjør det umulige mulig for de rette kulturaktørene i Ullensaker.

Alle vet at det er stram økonomi i Ullensaker kommune, men fortsatt drysser det noen kroner som ikke er øremerket ned over kulturfeltet.

Og det er med denne lille pengesekken kulturrådets Rolf Baardseth og kulturarbeiderne i kommunen nå jobber ut et pilotprosjekt som kan fungere som en gulrot eller et mulighetsland for aktører.

Dryss av muligheter

Pengene – politisk vedtatt samt en pott fra kulturrådet – ønsker kulturrådet at skal disponeres på en måte som:

  • Skaper muligheter som ellers ville gått tapt innen kulturformidling
  • Legger særlig vekt på aktiviteter innen kultur som er målrettet barn og unge
  • Stimulere til stedsidentitet i by og grender
  • Skape fyrtårn, som i å legge ekstra kraft i noen aktiviteter og dermed skape mye større oppmerksomhet

Stor effekt av lite

– Eksempler på hva som har fått tilskudd, Rolf?

– Kulturrådet ga i 2019 50.000 kroner i støtte til Ullensaker teater for at de skal våge å gå på større oppsettinger etter “I blanke Messingen”, som gikk med underskudd, sier kulturrådets Baardseth.

Andre som har fått støtte er Hovin skolekorps (arrangementstøtte), Kløfta skolekorps for ungdomsaktivitet gjennom 50 år, inndekning av leie av lokale for Vocus viseklubb slik at de kan gjennomføre konserter på Herredshuset og Kløfta vedhus.

Smed i parken

– Og så har vi sammen med kulturenheten i kommunen dekket materiell og utstyr til smeden Bjørn Martin Jameson slik at han tar med seg sin mobile smie til Romsaasparken annenhver helg gjennom vinteren, sier Baardseth.

– Det trenger ikke være verdens største arrangementer eller kulturbegivenheter som får støtte?

– Nei, absolutt ikke, er svaret.

Vocus arrangerer

– Støtten til Vocus viseklubb og smeden viser nettopp hvordan to relativt beskjedne beløp gir betydelige muligheter og synlighet som ellers ville vært et veldig stort økonomisk løft for foreningen eller personen, forklarer Baardseth.

– Og den kulturelle verdien av dette?

– Kultur blir enda mer synlig, og foreninger og personer får en påskjønnelse og blir sett og verdsatt. Og vi skaper felles kulturarenaer og tradisjoner her vi bor.

– Dessuten skal vi aldri undervurdere det å komme sammen for å oppleve kultur.

Løpende søking

– Hvordan kan folk søke?

– Vi samarbeider tett med enhet kultur. På kommunens hjemmeside finnes reglement og søknadsskjema for kulturtilskudd. Enhet kultur vil be oss å se nærmere på søknader som de mener faller best inn under premissene som er angitt her. Søkere kan også ta kontakt med oss på post@ullensakerkultur.no

– Hvem kan søke?

– La og foreninger registrert i Ullensaker eller private initiativer med formål og utøve eller tilrettelegge for kultur.

– Søknadsfrister?

Ingen frister, vi vurderer og behandler søknader løpende. Kulturrådet er ikke fremmede for å oppsøke initiativer vi mener bør forsterkes eller fremskyndes. Det kan ligge mye uforløst i begrenset økonomisk innsats!

– Men det er jo ikke gitt at man med denne kommuneøkonomien har tilgang på frie kulturmidler som kan strøs ut til gode formål og ideer?

Midler ble bevilget i 2019 og nå i 2020. Våre lokalpolitikere skal ha honnør for den tilliten og muligheten de gir oss til tross for vanskelige prioriteringer. Potten i 2020 er et resultat av at prosessen med mål, samordning og kriterier har tatt noe tid og vi derved har et etterslep. Så vil resultatene vi skaper bestemme om frie kulturmidler blir videreført.

– Målet må vel være å dele ut rubbel og bit i 2020?

– Ja, selvfølgelig og med en enkel forutsetning: at det legges merkes til og engasjerer!

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.