Connect with us

Abonnenter

Ber kulturen søke penger

Avatar

Published

on

I en fortsatt prøvet tid for næringslivet i Ullensaker ligger det nå 17 millioner framoverlente kroner og venter på de rette prosjektene. Spesielt er aktører innen kulturnæringer anbefalt å søke.

Prosjektet Gardermoen Vekst så dagens lys under pandemien. Viken fylkeskommune stilte med prosjektmidler over tre år for å bidra til et mer stabilt næringsliv samt at ambisjonen er å skape nye arbeidsplasser i et næringsliv som viste seg å være sårbart da flyplassen stengte i kjølvannet av koronaen.

Disse midlene – 17 millioner kroner over tre år – er nå i spill, og for Gardermoen Vekst handler det nå om å få inn gode søknader fra næringslivsaktører som ønsker å etablere seg, styrke seg samt tenke innovativt på vei inn i framtiden.

Vanskelig

Det å løfte kulturnæring er en het potet, både hos Viken fylkeskommune og hos Ullensaker kommune. Sistnevnte har fått en pott penger i årets budsjett for å jobbe med å legge bedre til rette for at kulturnæringer kan blomstre i Ullensaker.

Diffust?

La oss begynne med definisjonen av kulturnæring, slik Viken fylkeskommune har definert det:

“Kulturell og kreativ næring dekker et bredt spekter av bransjer der potensialet for verdiskaping varierer stort. Kulturell næring omfatter kunstnerisk næringsvirksomhet knyttet til å skape, produsere og utøve kulturelle uttrykk, mens kreativ næring bruker kulturelle uttrykk, produkter eller konsepter som innsatsfaktor til verdiskaping i virksomheten.”

Eksempler på typiske kulturnæringer kan være annonse- og reklamevirksomhet · arkitektur · bøker · aviser · blader · design · film · video ·foto · spill · musikk · TV og radio · kunstnerisk virksomhet · biblioteker · museer ·ivaretakelse av kulturarv og kulturminner (hentet fra Trøndelag fylkeskommune).

Leste du denne?

Byliv-budsjett og jubileumsår

Ønsker initiativ

Gardermoen Vekst lyser nå ut prosjektmidler til kulturnæringen lokalt i Ullensaker og Nannestad, og det er mulig å søke opp til 300.000 kroner for dem som bedriver aktiviteter som innebærer kultur og næring.

– Dette dekker jo et vidt spekter?

– Vi ønsker initiativ fra kulturliv i Ullensaker og Nannestad. Det kan være aktører som ønsker å ta steget fra hobby til næring i form av å lage en bedrift av det, og det må være en ambisjon om å se fram i tid, uten at vi i dag kan vite hva som kan fungere eller ikke, sier Moldskred.

Han drar fram Arendalsuka som eksempel.

– Ingen visste helt hva Arendalsuka kom til å bli da den oppsto. I dag er dette en etablert arena som hele Arendal-regionen nyter godt av, sier Moldskred.

Arendalsuka er en norsk politisk festival som arrangeres i Arendal hver sommer. Arendalsuka ble etablert i 2012 med inspirasjon fra Almedalsuken i Sverige. Almedalsveckan fikk sin start da Olof Palme talte til folket fra et lasteplan i Almedalsparken i Visby før riksdagsvalget i 1968 (fra Arendalsuka.no).

Dette vil de ha

Det er med andre ord ingen fasit, og Gardermoen Vekst ønsker å bidra til initiativ som kan gro og spire i Ullensaker og Nannestad, for om mulig å generere arbeidsplasser, nettverksbygging mellom kulturaktører samt andre ringvirkninger.

Gardermoen Vekst ønsker seg søknader, og et panel bestående av folk fra kulturenhetene i Ullensaker og Nannestad skal stå for utvelgelsen. Søknadsfrist er 6. mars.

I søknadsteksten finner vi blant annet følgende kulepunkter:

  • Alle aktiviteter som kan fremme kulturnæring i Ullensaker og Nannestad oppfordres til å søke.
  • Aktiviteter som er med på å øke samarbeid i kulturnæringen og samarbeid mellom kultur og annen næring vil være særlig relevant.
  • Andre aktiviteter som festivaler, eventer, konsertarenaer og lignende kan også søke.
  • Det er viktig at det synliggjøres hvordan dette vil bidra til å skape nye arbeidsplasser i regionen og beskrive andre potensielle ringvirkninger av prosjektet. Tilskuddene skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for regionens innbyggere
  • Prosjektet folk søker om støtte til skal stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frie kunst- og kulturfeltet.

Link til søknaden og mer utfyllende tekst finner du her: Utlysning av midler til kulturnæring

Men – og kanskje viktigst av alt for den som er nysgjerrig – ta kontakt med Gardermoen Vekst for å få mer informasjon om det du går svanger med kan være berettiget å motta kulturpenger!

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.