Kontakt oss

Folk

Blir en vanlig mann i gata

Avatar

Publisert

Det sies om Fantomet at han av og til går omkring i byen som en vanlig mann. Det er det Rune Hallingstad nå gjør i Jessheim by.

50-åringen har tatt steget tilbake fra å være Ullensaker kommunes øverste byråkratiske leder til å bli en borger på lik linje med alle oss andre.

Jessheimpuls fikk øye på mannen som går til jobben som direktør i bydelen Nordre Aker i Oslo etter sommeren, og vi benyttet anledningen til å kidnappe Hallingstad til en avsluttende prat om de fire årene han har sittet som rådmann i Ullensaker.

Fakta Rune Hallingstad

 • Rune Hallingstad er født i 1971
 • Har befalsutdanning, og er i tillegg både sykepleier og statsviter.
 • Han har jobbet med organisasjonsutvikling på Ahus,
 • Vært innom Helse- og omsorgsdepartementet,
 • Vært kommunalsjef for helse og omsorg i Enebakk kommune og
 • Fagleder for samhandlingsreformen i KS
 • Rådmann i Sør-Odal kommune
 • Rådmann i Ullensaker kommune i fra 2017 til 2021

Se videointervju her:

Hektiske år

Kortversjonen av videointervjuet er at Rune Hallingstad har hatt fire innholdsrike, travle og interessante år som rådmann i vår kommune.

Hør bare:

 • Han skrev i 2018 Ullensakers aller første perspektivmelding
 • Han har sittet gjennom et politisk maktskifte fra borgerlig til et rødgrønt samarbeid – med dertilhørende politisk støy
 • Han har vært øverste administrative leder gjennom koronatiden – en pandemi som rammet vår kommune med særdeles tung tyngde som vertskapskommune for flyplassen og det som måtte på plass der
 • Han har – sammen med private, politikere og andre internt på rådhuset – vært sentral i prosessen der vi forsøker å få et universitet til Jessheim
 • Han har tatt motorsykkellappen
 • Hallingstad er nå en vanlig borger i vår kommune

Se saken fra 2018 om Hallingstads oppfordring til kursendring for Ullensaker her:

Dette er Ullensakers skjær i sjøen framover

Appell

Det er 10 år siden Hallingstad flyttet til Ullensaker (fra Lørenskog) og det som appellerte til ham og familien den gang var ikke feil.

Hallingstad så en by med mye kultur – mer enn i Lillestrøm, som han uttrykker det i videointervjuet – og en kompakt by der folk trives.

– Innbyggerundersøkelser og fakta underbygger dette. Folk trives i Ullensaker, sier Hallingstad.

OsloMet

12. mars 2020 var en schizofren dag på rådhuset i Ullensaker; Norge stengte på grunn av korona, og styret i OsloMet bestemte at universitetet skulle etablere seg et annet sted på Romerike.

Sånn sett har det vært en heftig spagat for avtroppende rådmann Hallingstad. Krisehåndtering og den spennende jobben der ambisjonen var å få Ullensaker (Gardermo-regionen helt i starten) i posisjon der vi var en verdig kandidat med tanke på lokalisering.

Fra første presentasjon i november 2020 og fram til styremøtet i OsloMet i midten av juni 2021, så har de involverte i prosessen her i Ullensaker gjort en god jobb.

Det bekreftet OsloMet-rektor Curt Rice overfor Jessheimpuls i etterkant av møtet.

Se artikkel med Curt Rice her:

OsloMet: skryt til alternativ Jessheim

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.