Kontakt oss

Abonnenter

Politisk kladdeføre

Avatar

Publisert

KOMMENTAR

Opplever vi borgelig kladdeføre og litt tung sekk ved inngangen til påsken i det politiske Ullensaker? Tirsdagens kommunestyre etterlot seg i hvert fall noen spørsmål som de borgerlige ikke svarte veldig presist på.

Et knippe tunge saker ble behandlet av kommunestyret tirsdag, og debatten viser at det er stor avstand mellom de politiske fløyene når vedtak diskuteres. Ikke minst er økonomi en tung og vektig del av enhver politisk diskusjon.

Opposisjonen spurte, og posisjonen svarte noe ullent og litt lite presist, i hvert fall for oss som ikke vet hva som blir snakket om “på kammerset”.

Frynsete dialog

Verdt å merke seg er også det faktum at den politiske dialogen på tvers av blokker ser ut til å bli mer og mer frynsete.

Splittelsen mellom de politiske fløyene er særdeles merkbar i saker som dreier seg om det framtidige løpet for å holde tritt med behovet for antall skoleplasser – et løp som ble tverrpolitisk vedtatt etter å ha vært utredet gjennom mange år, men som siden november i fjor har skapt kraftige politiske bølger i Ullensaker.

Et skoleløft på opp mot to milliarder kroner – det er tatt til orde for at det i realiteten blir mer enn det – er den saken som ser ut til å bli en parademarsj i utsettelser og avvik fra den opprinnelig vedtatte planen.

Dette ble vedtatt i mai 2023:

  • Nordby videreføres som ungdomsskole og utvides til 6- parallell med nødvendige tiltak som sikrer 20-30 års levetid.
  • Det bygges 6-parallell ungdomsskole på ny tomt. Administrasjonen bes lege frem flere ulike tomtealternativer på hele aksen Jessheim-Algarheim.
  • Allergot utvides og konverteres til 3-parallell barneskole.
  • Det bygges ny 4-parallell barneskole på Jessheim skole og ressurssenter med kapasitet til 784 elever.
  • Døli og Skogmo beholdes som i dag. Stipulert kostnadsramme innarbeides i handlingsplanen ved budsjettbehandling.
  • Kostnadsrammen må indeksreguleres årlig.
  • Endelig kostnadsramme for hvert prosjekt fremlegges ved beslutningspunkt etter forprosjekt.

– Puslespill

–  Et puslespill som gir en totalpakke, sa Ap-politiker Lars Fjærli Hjetland fra talerstolen i mai 2023.

– Jeg er glad for at vi er enige om de store linjene, sa Tom Staahle i samme møte.

Les hele teksten fra mai 2023 her:

 

Løpet for nye skoler vedtatt

Frustrasjon

Frustrasjonen blant de rødgrønne er åpenbar. De har siden november 2023 kritisert det borgerlige flertallet for å utsette en tverrpolitisk vedtatt plan som er prekær å komme i gang med – ikke minst med signalene fra administrasjonen fra januar i år friskt i minne.

Les om signalene fra administrasjonen fra møtet 9. januar her:

Klokkene ringer for skoleløpet?

Kort fortalt så har de borgerlige partiene skjøvet på saker for å se om det er penger å spare – eller om det er løsninger som kan utløse mindre i investeringer fra kommunens side – på å ta visse grep i nær sagt tolvte time.

Ut av det blå fra de blå

Nå er det endring av skolegrenser som – ut av det blå – er blitt et tema igjen. Dette for å utnytte ledig kapasitet der den finnes.

Forrige gang dette var tema var i 2018 (og det var tema i 2021):

Nye skolegrenser i emning?

Tolvte time

For 12 timer ble et vesentlig tema da kommunestyret behandlet saken om løsning for Nordby ungdomsskole tirsdag. En sak som endte med følgende vedtak:

Forslaget ble kritisert for å ha blitt kastet fram kvelden før kommunestyret, og mange av de rødgrønne representantene brukte ord som uansvarlig, overraskende, skuffende og manglende saklighet og lite grundig.

Skarp kritikk

Arbeiderpartiets Lars Fjærli Hjetland er den kanskje skarpeste kritikeren av hvordan den politiske dialogen på tvers av blokkene er blitt. Ordfører Ståle Lien Hansen repliserte da at dialogen ikke alltid var like god da de rødgrønne styrte Ullensaker.

Men faktum er at det er lite politisk dialog om de tunge politiske sakene for tiden, og de rødgrønne påpeker at flertallet som nå styrer, plukker fra hverandre saker og strategier det har vært jobbet hardt og lenge med – og at det har vært tverrpolitiske vedtak for nettopp å sikre at en plan for å bygge skoler skulle tåle et politisk skifte.

Penger å spare

De borgelige tar til orde for at det kan være investeringer som kan unngås og at det kan være penger å spare ved ikke å flikke på Nordby ungdomsskole som en del av planen for skoler.

De rødgrønne etterlyser utredning rundt dette, noe som delvis ble imøtekommet i det vedtaket som ble fattet.

Og neste politiske møterunde kommer atter en gang skoleløpet opp som sak. Det gjør også – ble det sagt – saken om tomt til bygging av ny ungdomsskole.

Har en plan?

Som tilhører er det vanskelig å få øye på hvor de borgerlige vil – ut over det som blir sagt om å se om det er millioner å spare på ikke å gyve på Nordby ungdomsskole og et løft der.

Alle er enige om at det er et intrikat puslespill å få skolekapasiteten opp på et nivå som kan håndtere veksten i årene som kommer.

Men det er litt underlig å registrere at de borgerlige framstår som diffuse og lett nølende i denne prosessen, noe vi tidligere har skrevet om i Jessheimpuls.

Kanskje har de en tydelig plan i ermet, men det er ikke lett å få øye på den ut fra det som blir sagt fra talerstolen i formannskap og kommunestyre.

Stå skolerett

Det er i hvert fall lett å forstå frustrasjonen hos de rødgrønne, og det betimelige spørsmål som blir stilt fra mindretallet.

Kanskje det blir klarere tale fra de borgelige i neste møterunde?

Og kanskje dialogen med de rødgrønne tar seg opp fram til da?

Det er grunn til å tro det.

Eller så blir det å stå skolerett for kritikken fra den siden av bordet om en måned igjen.

Selv om det ser ut til å prelle av fra dem som sitter med klubba denne perioden.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.