Kontakt oss

Abonnenter

Da Jessheim var i tetsjiktet som årets by

Avatar

Publisert

BAKGRUNN/ANALYSE

I 2014 var Jessheim en av fem norske byer som konkurrerte om å bli Norges mest attraktive sted. Det er verdt å ta med seg videre i utviklingen av byen vår.

Våren 2022 bød på mange tunge – og viktige – saker som vil ha stor betydning for den videre utviklingen av sentrumskjernen vår. Store og komplekse spørsmål var på agendaen:

  • overvannshåndtering i framtiden
  • rådhusplassen, stasjonsparken, bussterminal og parkering under bakken
  • Utvikling av to sentrale sentrumsområder kalt S4 og S5

Les mer her:

Van(n)vittig enighet om flomveier

Dette er spørsmål som kommer til å prege arbeidet på rådhuset – og i politikken – utover høsten, og i den anledning kan det være verdt å ta et tilbakeblikk til den gangen lille Jessheim by var blant de fem siste finalistene i kåringen av Norges mest attraktive sted.

Årlig kåring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deler hvert år ut Statens pris for attraktivt sted, og i 2014 var det Jessheim, Mandal, Holmestrand, Kongsberg og Svolvær som var med i finaleheatet. Disse fem stedene ble valgt blant 500 innkomne forslag. En jury med tung faglig bakgrunn reiste så rundt og besøkte de fem finalistene.

Juryen besto av leder Erling Dokk Holm, Siri Benjaminsen, Michael Fuller-Gee, Heidi Ramsvik og Inger Johanne Sveen, og kriteriene juryen gikk etter i utvelgelsen av finalister var:

  • Stedet er vekstsenter med mål om å bli mer attraktivt
  • Stedet ønsker å fortette og utvikle sentrum
  • Det er sterkt kommunalt engasjement
  • Fokus ligger på framtidig utvikling

“Kriteriene som juryen legger vekt er at stedet har utviklet seg til å bli mer attraktivt gjennom å skape gode og interessante by- eller tettstedskvaliteter rent fysisk gjennom interessant arkitektur og gode steds- og byplangrep som skaper tetthet og trivsel.” heter det i redegjørelsen fra departementet.

Bevisst urbanisering

Og videre:

“Planarbeidet må være velfungerende og gi en retning og kvalitet på det som skal bygges i framtiden, og hvordan samarbeider man om dette.”

Hvordan opplevde så juryen besøket på Jessheim? Jo, kortversjonen til juryen er slik:

“Jessheim er et sted i sterk vekst, og denne veksten takles gjennom fortetting og bevisst urbanisering av bygningsmasse, byrom og handelsvolumet. Jessheim er en type sted som vokser fram som et resultat av den store flyplassutviklingen.”

Spesielle utfordringer

Den mer utfyllende beskrivelsen fra juryen var slik:

“Jessheim er blant de stedene som har sterkest befolkningsvekst i Norge, noe som har gitt stedet og kommunen helt spesielle utfordringer… Det er sterkt samarbeid mellom kommunen og storsenteret, som sammen med frivillige lag og organisasjoner står for mange av aktivitetene i sentrum – konserter, festivaler og opplevelser. Jessheim representerer ikke et klassiske byrom. Stedets moderne karakter er grodd fram rundt et stort, sentralt plassert kjøpesenter. Å omkranse kjøpesenteret, og se det som en ressurs og ikke et problem, er en gjennomgående strategi i kommunens arbeid.”

Ikke vakkert

Juryen skriver også:

“De færreste vil hevde at Jessheim er slående vakkert, men ingen kan unnslå at Jessheim utvikles med betydelig tetthet og mange urbane kvaliteter. Jessheim har et stort mangfold av funksjoner i sentrum, og i årene som kommer vil Jessheim ta stadig mer preg av å være by.”

“Juryen mener kommunen er målrettet og lager realistiske, men også ambisiøse planer for hvordan Jessheim skal utvikles videre. Juryen stiller samtidig spørsmål om de ulike utviklingsprosjektene mangler en helhetlig og samlende plan med en klar prioritering.”

Honnør

“Juryen vil gi kommunen honnør for at det jobbes med planer for bilfritt utenfor rådhuset, hvor biler og parkering skal under bakkenivå, og for å legge til rette for mer sykkel, gå og kollektivtrafikk. Dette vil bidra til å skape attraktive offentlige uterom og bedre betingelser for en levende handlegate utenfor kjøpesenteret. Og utgangspunktet med å ha en jernbanestasjon så nært rådhuset gjør at det ligger godt til rette for å utforme sentrum med på gående sine premisser.”

Gjennomarbeidet

“Arealpolitikken er gjennomarbeidet og spiller stor forståelse for både kommuens og Jessheims rolle i Oslo-regionen. Boligbyggeprogrammet vil bidra til å sikre forutsigbarhet for utbyggere og kommunen selv i arbeidet med å dekke boligbehovene som følger av den sterke veksten kommune opplever. Juryen mener dette er et interessant eksempel på hvordan en slik kartlegging kan gi grunnlag for å vurdere hvilke boligprosjekter som kan styrke byer og tettsteders atrraktiveteat med tilgang på sentrumsnære tjenester.”

Og helt avslutningsvis: juryen mener Ullensaker utmerker seg i å spille på lag med næringsliv og frivillig sektor.

Det var for øvrig Kongsberg som vant kampen om å bli årets tettsted i 2014, men juryen begrunnelse sier noe om hvordan folk med fagkompetanse som kommer inn og evaluerer stedet vårt argumenterer. Greit å ta med seg videre på vår vei mot by?

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.