Kontakt oss

Abonnenter

Disse har søkt stilling som helsesjef

Avatar

Publisert

11 personer har søkt stillingen som kommunaldirektør for helse og sosialomsorg i Ullensaker kommune.

Fem kvinner og seks menn har søkt den utlyste stillingen som kommunaldirektør for helse og sosialomsorg etter at Gunnhild Grimstad-Kirkeby sluttet i jobben tidligere i vinter.

Grimstad-Kirkeby var kommunaldirektør fra juni 2019, og den gang kom hun fra stillingen som enhetsleder for enheten bolig med bistand.

Helsesektoren i Ullensaker – som i alle landets kommuner – har stått overfor store utfordringer, ikke minst økonomisk de siste årene.

Dette skrev Jessheimpuls om ståa i helsesektoren mot slutten av 2023:

Mot merforbruk på 60 mill. i helsesektoren

-Stort ansvar

Om stillingen som kommunaldirektør sto blant annet dette i stillingsannonsen:

“Det er et stort ansvar å lede helsetjenestene i Ullensaker kommune.

 • Pågående omstilling: Kommunen er inne i en omstilling som innebærer å justere organisasjonen og tjenestene. Dette arbeidet vil pågå fremover i tid. Hovedmålet er å oppnå høy grad av tverrfaglighet, godt koordinerte tjenester og en driftsprofil som ligger innenfor det vedtatte budsjett. Arbeidet innebærer også gjennomgang av lederspennet i kommunen.
 • Tett samarbeid: Kommunen har et utstrakt samarbeid med næringsliv, akademia og annen offentlig virksomhet. For å nevne noe, er vi “tett på” OsloMet, Høyskolen Kristiania og Cathinka Guldberg/Lovisenberg, Ahus m.m.”

11 søkere

Dette er søkerlisten til stillingen som kommunaldirektør for helse og sosialomsorg:

 1. Kim Bjørnar Christophersen (37), enhetsleder Moss
 2. Helle Gjetrang (63), seniorkonsulent Oslo
 3. Kandidaten trukket seg
 4. Michael Børneby (58), sykepleier
 5. Dobrzanska Woletta (53), fornøydhetsleder
 6. Monica Newman (50), avdelingsdirektør fellestjenester
 7. Sara Benedikte Asdal (30), sykepleier
 8. Kamil Barakat (39), sykepleier
 9. Unntatt offentlighet, mann
 10. Unntatt offentlighet, mann
 11. Kandidaten trukket seg

PS! Det er foreløpig ikke tatt en avgjørelse om hvorvidt stillingen som plansjef og kulturhussjef skal lyses ut. Dette på grunn av det pågående omstillingsprosjektet i Ullensaker kommune. Det skal som kjent spares inn 20 millioner kroner i stillinger i kommunen, i tillegg til at det skal spares inn 10 millioner kroner på konsulentbruk. Begge deler i 2024.

Les saken fra 3. april i år her:

“Det er offensive takter i Eidsvoll. Der etablerer de ny stilling som næringssjef. I Ullensaker er det flere ledige toppstillinger som kan bli stående tomme.”

Henter folk der Ullensaker kutter

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.