Kontakt oss

Abonnenter

Komikkens skjær eller ren parodi?

Avatar

Publisert

KOMMENTAR

Det er noe parodisk over saksgangen rundt området K2 i Gotaasalleen. Og det er regelrett komisk at det lokale arkitekturrådet nå skal inn og vurdere vern av to privatboliger som ligger klemt mellom et kommende boligprosjekt og Teisengården.

Formannskapet behandlet nok en gang prosjektet K2 – eller andre trinn av Gotaasalleen om du vil – og igjen var det vern eller ikke vern av to privatboliger som stjal det meste av oppmerksomheten.

Det er boligene Bjørk og Fredheim – som i dag har laveste grad av vern på seg – som igjen var det sentrale punktet i debatten i formannskapet, nær sagt nok en gang.

Altfor sent

Tematikken – og uenigheten rent politisk – dreier seg om hvorvidt eiendommene Bjørk og Fredheim skal fritas for vernegrad, eller om det fortsatt skal være en grad av vern på bakgrunn av at husene utgjør en historisk plass sammen med nevnte Teisengården.

Gjeldende byplan sier at dette området skal sees på som en helhet, men det er likevel dette mye av diskusjonen dreier seg om når hele området K2 nå var oppe til politisk behandling igjen.

Kompetanse?

Det parodiske i denne saken er at det så sent i prosessen blir diskusjon rundt verdien av vern, noe Fremskrittspartiet kjørte hardt på også denne runden.

Tom Staahle forfektet at det allerede i mars 2020 ble svart ut at det ikke er spesielt stor verneverdi i de to boligene Bjørk og Fredheim. Staahle siktet til en rapport jobbet fram – på oppdrag av utbyggerne Step Eiendom og Gotaas Utvikling – av arkitekt Grete Jarmund.

Les rapporten ved å TRYKKE HER

Det er grunn til å stille spørsmålet om hvorvidt dette er et rent bestillingsverk fra utbyggerne, og er det egentlig sånn at eksterne aktører skal bestemme hva som har vern i Ullensaker?

De rød-grønne ønsker å løfte eiendommene Bjørk og Fredheim ut av den saken som ble behandlet i formannskapet tirsdag, for ordfører Eyvind J. Schumacher ønsker å få en vurdering fra det lokale arkitekturrådet før det blir tatt en avgjørelse om verneverdien av de to eiendommene.

Men har arkitekturrådet i Ullensaker fullgod kompetanse på kulturminner? Det er grunn til å stille også det spørsmålet.

Snubletråder

Hele området Gotaasalleen ser ut til å være fullt av politiske og administrative snubletråder.

Diskusjonen gikk ganske vilt for seg da første trinn var oppe til politisk behandling.

Jessheimpuls skrev mye om den prosessen – også at interesseorganisasjoner og faginstanser ble ignorert gjennom saksgangen – og ett og annet tyder på at den politiske behandlingen kan by på trøbbel og kritikk nok en gang.

Nådeløs kritikk mot prosjektet i Gotaasalleen

Er det viktig?

Men er det nå så viktig om det blir vern eller ikke på de to eiendommene Bjørk og Fredheim?

Mye handler om at prosjektet K2 skal trappes ned mot de eiendommene med kulturhistorisk verdi, noe det er i mindre grad legges føringer for da det tillates fem etasjer istedenfor tre etasjer nær de to privatboligene.

Vinglet seg til vern og nedtrapping

Så er det argumentasjonen politisk som beveger seg i sirkel, eller er det rett og slett slik at politikken – og administrasjonen – er i ferd med å bryte gjelden byplan en gang til i området Gotaasalleen. Det samme skjedde da første trinn ble politisk vedtatt.

Vi får se hvor dette lander, men for denne skribent er det vanskelig å lande på om dette er komisk eller ren og skjær parodi.

Spesielt godt politisk håndverk er det foreløpig ikke.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.