Kontakt oss

Kommentar

Hva er det de ikke sier?

Avatar

Publisert

KOMMENTAR 

Siste etappe av Jessheimbadet bød på trøbbel, men ikke av ulovlig art. Det er konklusjonen etter to granskninger gjennomført av Romerike Revisjon. Likevel ba kommunestyret om en tredje ekstern granskning. Hvorfor det?

– Dette har allerede kostet oss flere hundre tusen kroner, sa ordfører Eyvind J. Schumacher da kommunestyret tirsdag hadde denne saken på sitt bord.

Jessheimpuls har tidligere skrevet om at Jessheimbadet sin sluttfase ble gransket – først en gang, og så en gang til – av Romerike Revisjon.

Bakgrunn for saken:

  • Kommunaldirektøren for plan, kultur og teknisk mottok i desember et notat fra prosjektkontoret i kommunen.
  • Der det gikk frem at byggeleder i byggeprosjektet har varslet prosjektkontoret om det de mener er kritikkverdige forhold og utfordringer i samarbeidet med byggherre i prosjektets sluttfase.
  • Bekymringene omfatter samarbeid knyttet til overtagelse og sluttoppgjør.
  • Kommunaldirektøren oversendte notatet til styreleder i Ullensaker svømmehall. De avholdt møte samme dag og ble enige om at det var nødvendig med en snarlig og uavhengig gjennomgang av bekymringsmeldingen. 
  • I notatet konkluderer prosjektkontoret med at «det er stor avstand mellom byggherre og byggeleder når det gjelder praktisk gjennomføring av overtagelse og håndtering av feil og mangler.
  • Et flertall i kommunestyret ber nå om en tredje granskning for å komme til bunns i det som har skjedd og for å legge saken død

Intern støy

“Som beskrevet i denne rapporten støtte dette byggeprosjektet på en rekke utfordringer i sluttfasen. Revisjonen vil først av alt påpeke at det er beklagelig at det som fremstår som et svært vellykket byggeprosjekt, både med hensyn til fremdrift, økonomi, og ikke minst med hensyn til resultat, ender opp i en situasjon som vi oppfatter er belastende for både enkeltpersoner som er involvert, aktørene i byggeprosjektet og kommuneadministrasjonen.”

Videre:

“Revisjonens generelle oppfatning er at utfordringene som oppsto fremst dreier seg om mangler knyttet til kommunikasjon, samhandling og en pragmatisk tilnærming til oppgavene som skulle løses i denne fasen. Det er krevende i ettertid å identifisere årsakene til de samarbeidsproblemene som oppstod mellom byggeleder og representanter for byggherren.”

Rundt grøten?

Druknet i intern byggestøy?

Politikerne som tok ordet stresset det faktum at vi har fått et særdeles fint svømmeanlegg, men de var svært forsiktige i valg av ord når de argumenterte for sitt syn om hvorvidt sakens anliggende – som ingen konkret nevnte hva er – bør undersøkes en tredje gang av en ekstern part.

Kontrollutvalgets leder Harald Espelund sa at det hele tiden kommer inn nye momenter i denne saken, uten at han kunne si hva som er riktig eller uriktig.

Administrasjonen i Ullensaker kommune har hele veien tonet ned alvorlighetsgraden i denne saken.

Hva ble ikke sagt?

Flere av politikerne gjorde det samme i sine innlegg; de stresset hva Ullensaker faktisk har fått innenfor budsjett og levert før tiden.

Samtidig var det flertall for å gå for en tredje undersøkelse av hva som skjedde i sluttfasen av Jessheimbadet.

Til den kostnaden det blir.

Selv ble tilhørerne sittende igjen med ett spørsmål under denne seansen: hva er det de ikke sier?

Se selv her på kommune-TV (gå ned til sak PS 77/21)

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.