Kontakt oss

Abonnenter

Jessheim overrasket forskere positivt

Avatar

Publisert

Jessheim bød på flere positive overraskelser da forskere gikk inn og analyserte næringslivets muligheter i byen. Bevisste valg så langt tilbake som 60 år siden bidro til mulighetene for byen i dag. 

Gastropuben Heim ble kåret til årets nykommer på næringsfronten i Jessheim by under årets kåring i Yess Awards – næringslivets årlige gallafest.

Dette nesten samtidig som en analyse blir lagt fram for politikere og administrasjon i Ullensaker kommune.

Samfunnsøkonomisk analyse AS har på oppdrag fra Ullensaker kommune å se på hvordan videre befolkningsvekst i og rundt Jessheim kan påvirke næringsutviklingen i byen.

– Overraskende

Prosjektleder Rolf Røtnes i Samfunnsøkonomisk analyse sier til Jessheimpuls at byen Jessheim har fått en god del tilbud som var overraskende for dem som ikke er herfra, eller som har vært her på mange år.

Formannskapet får kommende uke framlagt en rapport – det sies den første i nyere tid, om noen gang – som tar for seg næringslivet i framtiden på samme måte som i denne rapporten.

Interessant

– Det var et interessant funn at andelen av kulturtilbud og antall serveringssteder i Jessheim by er så bra som det er.

– Tilbudet er større enn befolkningsmengden tilsier, og dette tiltrekker seg besøkende fra nabokommunene, sier Røtnes til Jessheimpuls.

– Hvordan vil du si at Jessheim skiller seg fra sammenlignbare byer og steder?

– Kultur og servering er som nevnt ett punkt Jessheim skiller seg fra sammenlignbare steder. En annen faktor er spesialforretningene som finnes i sentrum av byen. Disse forretningene trekker til seg folk som ønsker å se på mangfoldet og kikke fysisk – også dem fra nabokommunene.

Leste du teksten om vinnerne av årets Yess Awards?

Gledelig pusterom i utfordrende tid

– Ligner større byer

OVERRASKET: Vi gjorde flere funn som overrasket oss da vi studerte hvordan Jessheims befolkningsvekst i og rundt Jessheim kan påvirke næringsutviklingen, sier prosjektleder i Samfunnsøkonomisk analyse Rolf Røtnes. Foto: Samfunnsøkonomisk analyse

Sånn sett ligner den lille byen Jessheim faktisk på større byer, sier Røtnes, som forklarer at effekten Jessheim opplever på dette området er gammel.

– Folk oppsøker områdene der spesialforretningene samler seg. Dette er en klassisk ting i alle byer, sier Røtnes og trekker fram Torggata i Oslo som et eksempel fra gammelt av.

– I så måte gjorde Jessheim noe riktig tilbake i tid, legger han til.

Næringsdrivende i spesialforretninger samlet seg nemlig under en paraply – for ikke å si tak – i Fakkelsenteret i 1968.

Les historien om Fakkelsenteret her:

En helt ny verden på Jessheim

Siden den gang har Jessheim vokst som handelssentrum, noe som i moderne tid beskrives som en suksessfaktor for byer som vokser – altså at veksten skjer innenfra og ut.

– Jessheim har tatt et bevisst valg om å vokse, og den planlagte veksten er veldig stor. Da blir det viktig hvordan Jessheim vil se ut i framtiden. Jo mer tiltrekkende stedet er, jo flere vil ønske å bosette seg her, sier Røtnes.

Attraktivitet

– Mange steder ønsker å vokse i framtiden, men det er ikke sikkert at alle steder får realisert den veksten de ønsker seg. Da blir attraktivitet en viktig faktor, i tillegg til stedets plassering.

– Hvordan er Jessheim sin plassering i dette bildet?

– Plasseringen til Jessheim er god. Jessheim har nærhet til to arbeidsmarkeder – Oslo og Gardermoen – så dere er konkurransedyktige mot de andre stedene som ønsker vekst – Ski, Lillestrøm, Asker, Ås og andre steder. Den største utfordreren til Jessheim vil jeg si er Lillestrøm, sier forsker Røtnes.

Hovedfunn

Dette er hovedfunnene i rapporten – som du kan lese i sin helhet ved å TRYKKE HER

  • Befolkningsvekst i Jessheim skaper betydelig vekst i lokalt næringsliv
  • Spesialforretninger, servering, kultur- og underholdningstilbud vil øke mer enn befolkningen skulle tilsi. Dette fordi variasjonen i tilbudet økes når det blir flere kunder, noe som igjen gjør Jessheim mer attraktiv for ytterligere tilbydere og kunder. (Agglomerasjonseffekt)
  • Vekst i antall innbyggere i Jessheim er viktigere for vekst i lokalt næringsliv, enn konsumet fra tilreisende
  • Lokalbefolkningens betydning for sysselsettingen vil øke
  • Verdiskapningen per sysselsatt varierer noe mellom næringene, men forventet utvikling samsvarer i stor grad med den beregnede sysselsettingsutviklingen
  • Befolkningsvekst kommer ikke av seg selv, men forutsetter at Jessheim forblir og styrkes som attraktivt bosted
  • Befolkningsvekst kan gi grunnlag for nyetableringer i kunnskapsintensive næringer. Dersom Jessheim oppleves som attraktivt for unge voksne med høy utdanning, vil grunnlaget for å utvikle kunnskapsintensive virksomheter i området øke.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.