Kontakt oss

Abonnenter

Jessheim ligner større byer

Avatar

Publisert

Andelen av kulturtilbud og serveringssteder er forbløffende stor i forhold til størrelsen på Jessheim by. I dag får kommunestyret en orientering om funnene i en fersk næringslivsanalyse.

Jessheimpuls har omtalt denne analysen tidligere, men gode ting er verdt å nevne igjen.

Det mener åpenbart politikerne også, for i kveld får kommunestyret en orientering om de smått oppsiktsvekkende funnene i analysen til Samfunnsøkonomisk Analyse AS. Analysen er en bestilling fra Ullensaker kommune.

ÅRETS NYKOMMER: Gastropuben Heim ble nylig kåret til årets nykommer under den årlige seansen Yess Awards, en aften der næringslivet i Jessheim by feirer seg selv. Asle Andersen var blid da kontrakten ble underskrevet for noen år siden. Og Heim åpnet dørene i november 2021.

– Overraskende

Prosjektleder Rolf Røtnes i Samfunnsøkonomisk analyse sier til Jessheimpuls at byen Jessheim har fått en god del tilbud som var overraskende for dem som ikke er herfra, eller for folk som ikke har vært innom Jessheim på mange år.

– Det var et interessant funn at andelen av kulturtilbud og antall serveringssteder i Jessheim by er så bra som det er.

– Tilbudet er større enn befolkningsmengden tilsier, og dette tiltrekker seg besøkende fra nabokommunene, sier Røtnes til Jessheimpuls.

Skiller oss ut

– Hvordan vil du si at Jessheim skiller seg fra sammenlignbare byer og steder?

– Kultur og servering er som nevnt ett punkt Jessheim skiller seg fra sammenlignbare steder. En annen faktor er spesialforretningene som finnes i sentrum av byen. Disse forretningene trekker til seg folk som ønsker å se på mangfoldet og kikke fysisk – også dem fra nabokommunene.

Leste du teksten om vinnerne av årets Yess Awards?

Gledelig pusterom i utfordrende tid

– Ligner større byer

OVERRASKET: Vi gjorde flere funn som overrasket oss da vi studerte hvordan Jessheims befolkningsvekst i og rundt Jessheim kan påvirke næringsutviklingen, sier prosjektleder i Samfunnsøkonomisk analyse Rolf Røtnes. Foto: Samfunnsøkonomisk analyse

Ligner større byer

Sånn sett ligner den lille byen Jessheim faktisk på større byer, sier Røtnes, som forklarer at effekten Jessheim opplever på dette området er gammel.

– Folk oppsøker områdene der spesialforretningene samler seg. Dette er en klassisk ting i alle byer, sier Røtnes og trekker fram Torggata i Oslo som et eksempel fra gammelt av.

– I så måte gjorde Jessheim noe riktig tilbake i tid, legger han til.

Næringsdrivende i spesialforretninger samlet seg nemlig under en paraply – for ikke å si tak – i Fakkelsenteret i 1968.

Les historien om Fakkelsenteret her:

En helt ny verden på Jessheim

Siden den gang har Jessheim vokst som handelssentrum, noe som i moderne tid beskrives som en suksessfaktor for byer som vokser – altså at veksten skjer innenfra og ut.

– Jessheim har tatt et bevisst valg om å vokse, og den planlagte veksten er veldig stor. Da blir det viktig hvordan Jessheim vil se ut i framtiden. Jo mer tiltrekkende stedet er, jo flere vil ønske å bosette seg her, sier Røtnes.

Attraktivitet

– Mange steder ønsker å vokse i framtiden, men det er ikke sikkert at alle steder får realisert den veksten de ønsker seg. Da blir attraktivitet en viktig faktor, i tillegg til stedets plassering.

– Hvordan er Jessheim sin plassering i dette bildet?

– Plasseringen til Jessheim er god. Jessheim har nærhet til to arbeidsmarkeder – Oslo og Gardermoen – så dere er konkurransedyktige mot de andre stedene som ønsker vekst – Ski, Lillestrøm, Asker, Ås og andre steder. Den største utfordreren til Jessheim vil jeg si er Lillestrøm, sier forsker Røtnes.

Hovedfunn

Dette er hovedfunnene i rapporten – som du kan lese i sin helhet ved å TRYKKE HER

  • Befolkningsvekst i Jessheim skaper betydelig vekst i lokalt næringsliv
  • Spesialforretninger, servering, kultur- og underholdningstilbud vil øke mer enn befolkningen skulle tilsi. Dette fordi variasjonen i tilbudet økes når det blir flere kunder, noe som igjen gjør Jessheim mer attraktiv for ytterligere tilbydere og kunder. (Agglomerasjonseffekt)
  • Vekst i antall innbyggere i Jessheim er viktigere for vekst i lokalt næringsliv, enn konsumet fra tilreisende
  • Lokalbefolkningens betydning for sysselsettingen vil øke
  • Verdiskapningen per sysselsatt varierer noe mellom næringene, men forventet utvikling samsvarer i stor grad med den beregnede sysselsettingsutviklingen
  • Befolkningsvekst kommer ikke av seg selv, men forutsetter at Jessheim forblir og styrkes som attraktivt bosted
  • Befolkningsvekst kan gi grunnlag for nyetableringer i kunnskapsintensive næringer. Dersom Jessheim oppleves som attraktivt for unge voksne med høy utdanning, vil grunnlaget for å utvikle kunnskapsintensive virksomheter i området øke.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.