Kontakt oss

Abonnenter

Noen hull i kulturbyen Jessheim

Avatar

Publisert

Jessheim er en kulturby i praksis, men vi når ikke spesielt høyt opp på listene når tallenes tale presenteres.

Ullensaker oppnår en 284. plass blant landets 356 kommuner på Norsk kulturindeks 2020. Kommunens beste plasseringer finner vi innen kategoriene kino og scenekunst.

De svakeste plasseringene finner vi innen kulturskole og frivillighet. Kommunen sin plassering på kulturindeksen har vært fallende over tid.

Fakta Norsk kulturindeks

 • Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker.
 • Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger.
 • I denne rapporten presenterer vi resultater og detaljer for Ullensaker kommune, utvalgte sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet.
 • Sier noe om statusen for kulturlivet i Ullensaker kommune sammenliknet med andre kommuner og hele landet.
 • Vi ser på situasjonen i dag og tendenser over tid for en rekke områder innenfor kunst- og kulturfeltet
 • Ullensaker kommune blir sammenliknet med syv utvalgte kommuner: Nordre Follo, Lillestrøm, Halden, Moss, Sola, Stjørdal og Hamar.
 • Tar utgangspunkt i ti kategorier: kunstnere, kulturarbeidere, museum, konserter, kino, bibliotek, scenekunst, kultur for barn og unge (kulturskole + Den kulturelle skolesekken), sentrale tildelinger og frivillighet.
 • Norsk kulturindeks 2020 er basert på tall fra 2019. I denne rapporten presenteres tall for Ullensaker, utvalgte sammenlignbare kommuner og gjennomsnittet for landet

Jessheimpuls satte seg ned med kultursjef Jon Henrik Solhei for å få en bedre forståelse av hvor kulturskoen trykker i vår kommune.

– Dette betyr ikke at vi har et dårlig kulturliv i Ullensaker. Jeg ser det mer som et utslag av at vi har vokst så mye at tallmaterialet slår dårligere ut hos oss enn de kommunene vi sammenlignes med, sier Solhei.

Flere flater

Ullensaker kommune blir sammenliknet med syv utvalgte kommuner: Nordre Follo, Lillestrøm, Halden, Moss, Sola, Stjørdal og Hamar.

– Hva skal til for at vi kan løfte oss også i statistikken?

– Det korte svaret er å kunne tilby flere flater, sier Solhei, som drar fram eksempelet med at kulturskolen opplever vekst i antall dansende etter at kulturskolen fikk leid lokaler i Fakkelsenteret.

– Det er ikke sånn at vi trenger palasser og praktbygg til kultur. Men det er ikke feil å si at vi trenger flere flater for blant annet å kunne klatre på kulturindeksen, sier Solhei.

– Men jeg synes det er trist at vi må si nei til aktører som ønsker å sette opp eller prøve ut forskjellige kulturuttrykk fordi vi ikke har plass til dem.

Har forutsetninger

Det er flere forutsetninger som ligger til rette for at vi kan lykkes enda bedre som kulturkommune, heter det i analysen fra Telemarksforskning (se fakta lenger ned):

 • Ullensaker er en stor kommune sammenlignet med de fleste norske kommuner.
 • Befolkningen har også et høyt utdanningsnivå. En høy andel besøksnæring og mye innpendling er ofte faktorer som indikerer at kommunen har en sentrumsfunksjon.
 • Slike kommuner har ofte et rikere kulturtilbud enn kommuner som ikke har en sentrumsfunksjon for kommuner rundt.
 • I tillegg blir disse kulturtilbudene brukt av personer også utenfor kommunen.

Kunstnere

61 kunstnere bosatt i Ullensaker gir en kunstnertetthet på 1,6 kunstnere per tusen innbygger. Det er lavere enn landsgjennomsnittet og de fleste kommunene vi sammenligner med.

Av de 61 kunstnerne bosatt i kommunen er 40 musikere og/eller komponister, 9 er film- og scenekunstnere, 7 er visuelle kunstnere og 5 er forfattere.

– Vi har absolutt et potensial i kommunen vår, men vi trenger som sagt plass slik at folk kan skape og være utøvende.

– Hvordan?

– Nå har vi blant annet fått midler fra Viken – 135.000 kroner – til et opplegg der vi forhåpentlig kan bidra til å hjelpe kunstnere med blant annet å utvikle et “hjemmemarked” her i kommunen. Vi legger opp til møter og fagdager innenfor dette, sier Solhei.

Gode på konserter

Det er hos de største billettselskapene registrert 302 konserter i Ullensaker kommune i 2019. Det utgjør 8 konserter per tusen innbyggere. Det er omtrent som landsgjennomsnittet.

– Her er vi faktisk ganske gode, sier Solhei, som gir ros til private arrangører som Jessheimdagene og Kulturbanken for å dra opp snittet på antall konserter i vår by.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.