Connect with us

Abonnenter

Lei av å bli kneblet

Avatar

Published

on

KOMMENTAR

Vi skal gå offensivt inn i den siste uka før valget, men vi kan ikke unngå å registere en del politisk frustrasjon og slitasje når det stadig kommer til knebling fra overordnede myndigheter.  

Det er friske planer for å utvikle den nedlagte campingplassen Hersjøen, og dette har i utgangspunktet møtt stor tverrpolitisk velvilje lokalt.

Dette skrev Jessheimpuls etter at planene så dagens politiske lys i september 2022:

“Den gamle campingplassen ved Hersjøen lanseres nå som overnattingsdestinasjon med hotell, mikrohus blant trærne, opparbeidet strand og flytende badstu. Politikerne ga klarsignal til å jobbe videre med planene.”

Ett år senere – i det siste formannskapsmøtet i denne politiske perioden – ble det lagt fram en sak som viser progresjon i realiseringen av hotellandsbyen i det i området som i dag er preget av et visst forfall.

Les saken fra september 2022 her:

Lanserer Hersjøen Hotellandsby

Nei

Klima- og miljøvernavdelingen hos statsforvalteren sier klart nei til utvikling i hotellandsbyen i et brev til Ullensaker kommune:

“Vi fraråder kommunen å endre arealformålet og utvikle området til hotellvirksomheter. Vi mener planen er i konflikt med flere hensyn innenfor våre ansvarsområder. Vi vil vurdere å fremme innsigelse dersom planen kommer i konflikt med naturverdier, er i vesentlig strid med nasjonale retningslinjer for behandling av støy, statlige planretningslinjer for areal-, bolig- og transportplanlegging og regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.”

Se hele brevet her (du små scrolle et stykke ned): Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Hersjøen Hotellandsby

Nei og nei

Viken Fylkeskommune skriver følgende i sitt brev:

“Planområdet ligger langt utenfor kommunens prioriterte vekstområder. Viken fylkeskommune vurderer at det skisserte konseptet ikke vil være i tråd med føringer i regional plan for areal ogtransport ogfraråder at arealformålet endrestil næringsformål. Dersom det legges ut en plan til offentlig ettersyn i strid med regionale føringer for areal- og transportplanlegging vil vi vurdere å fremme saken for politisk behandling med forslag om innsigelse.”

– Provosert

Det var tydelig irritasjon rundt bordet i formannskapet  da denne saken var oppe, en sak som egentlig føyer seg inn i rekken av andre saker der kommunalt selvstyre tidvis synes å være noe fiktivt uten rot i virkeligheten.

Vi skal for eksempel ikke gå lenger tilbake i tid enn ett år siden for å finne en ny – og kanskje enda viktigere – sak der lokalt selvstyre er parkert og umyndiggjort.

SEPTEMBER 2022: Byråkrater og politikere fra alle nivåer var i september i fjor på befaring for å se om det er mulig for fylkeskommunale byråkrater å droppe en innsigelse som ville løse mange trafikale problemer ved Fladbyseter på Gystad. Til ingen nytte. 

Jessheimpuls skrev dette i forbindelse med et siste forsøk fra Ullensaker kommune til å få overordnede myndigheter til å endre syn i en sak som ville bidratt voldsomt til kødannelser og trafikkproblemer ute ved Fladbyseter:

“Ullensaker kommune reiste rundt med representanter fra så så si alle departementer i et håp om å få løst de siste innsigelser som overordnede myndigheter har til den nye kommuneplanen. En av innsigelsene er det nye krysset ved Fladbyseter.”

Les hele saken her fra september 2022:

Siste forsøk på å realisere nytt kryss

Overordnede myndigheter endret ikke syn i denne saken, så intet skjer med de trafikale utfordringene i dette området, eller alle solemerker.

Nei og nei og nei

Et siste eksempel på umyndiggjøring og parkering av lokalt selvstyre er dette:

I budsjettet for 2023 – et år som snart er over – ble det vedtatt å sette av penger til mer beplantning rundt om i kommunen samt at det skulle settes opp blomster og dekorasjon ved innkjøringen til Jessheim (blant annet ved Jessheim sør).

TRAFIKKFARLIG: Ullensaker kommune hadde store planer om å få til en flott inngangsport i form av blomster ved innkjøringen til blant annet Jessheim fra sør. Overordnede instanser sa nei til det fordi det kunne være trafikkfarlig. Dette møter trafikanter på vei inn til Jessheim høsten 2023.  

Viken fylkeskommune satte ned foten og sa nei til at Ullensaker kommune kunne pynte på denne måten. Argumentasjonen fra fylkeskommunen var trafikksikkerheten, og tanken om å lage en portal falt med det bort, fikk Jessheimpuls beskjed om i juni i år.

DØLIHAGAN: Denne busstoppen er det andre som møter trafikanter på vei inn til Jessheim. Det bugner ikke akkurat av fargerike blomster eller annet som pynter opp området.

Det er med andre ord ikke bare i de større sakene at Ullensaker kommune og lokalt vedtatte saker får overordnet nei og ikke lar seg realisere.

Både rundkjøringer, veikryss og – satt på spissen – blomsterkasser må komme med en velsignelse fra fylke eller stat.

Det er nesten ikke til å tro.

OK: Dette var i orden for Viken fylkeskommune at ble satt opp inn mot Jessheim. 

Ikke fa…

Det var med et anstrøk av glede av Jessheimpuls’ utsendte registrerte irritasjonen i formannskapet i forrige uke, altså i forbindelse med saken om hotellandsby ved Hersjøen.

– Jeg blir provosert av uttalelsen til Viken fylkeskommune, sa Senterpartiets Astrid Solberg

– Vi skal ikke la oss skräm av overordnede myndigheter, sa Fremskrittspartiets Ståle Lien Hansen

– Gledelig at vi får planprogram for Hersjøen, og innsigelser kommer, sa Høyres Willy Kvilten.

– Er Mogreina og Hersjøen langt utenfor der vi kan tenke næring. Jeg tror ikke det, sa Arbeiderparties Irene K. Furulund.

Saken ble sendt gjennom den lokalpolitiske kverna, og det er et politisk miljø med friskt blod og pågangsmot som skal ta opp kampen de neste fire årene.

Både mot hverandre og – minst like viktig – mot overordnede myndigheter som de siste fire årene har stukket kjepper i hjulene for gode lokale prosjekter som det har vært tverrpolitisk enighet om.

MAI 2022: Formannskapet avbildet 17. mai 2022. Det har vært mindre å flagge for etter uttalelser fra overordnede myndigheter de siste årene, og lokalpolitikerne våre skal ha ros for at det tar kampen mot overordnet makt gang på gang.

Stort svart hull

Er det sånn at overordnede myndigheter vet best hva Jessheim og Ullensaker og Jessheim trenger i store og små saker?

Det ser i hvert fall ikke slik ut når vi ser på busstasjonen som overordnede myndigheter har klattet på.

Et stort sterilt, kaldt og asfaltert området midt i hjertet av byen og stasjonen.

Ikke så mye som en blomsterkasse.

Men, det stemmer jo det. Blomster er jo trafikkfarlige.

Viken sa jo det i juni.

Jessheimpuls ønsker lykke til med valginnspurten lokalt.

Vi trenger opplagte og engasjerte lokalpolitikere som kan ta kampen oppover i det regionale og nasjonale systemtet.

Takk for at dere orker.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.