Connect with us

Abonnenter

Nå etableres akademi i byen?

Avatar

Published

on

I dag kommer formannskapet til å vedta at Gardermoakademiet AS etableres i hovedstaden på Øvre Romerike. Framdriftsplanen signaliserer skolestart allerede i august.

Ullensaker kommune har sendt inn søknad om etablering av Gardermoakademiet AS. Fristen for å søke statlige midler var 8. mars, og siden det er studiesenteret som må stå som avsender på søknaden så skal formannskapet i dag foreta det formelle vedtaket.

Det er tidligere vedtatt politisk at et forprosjekt skulle utforske muligheter for et studiesenter i Jessheim sentrum.

Dette skrev Jessheimpuls i november 2023:

Etablerer Studiesenteret Jessheim?

Et studiesenter defineres som:

“…en fysisk enhet som er en møteplass utenfor utdanningsinstitusjonenes egne studiesteder og som legger til rette for utdanning og kompetanseutvikling i samsvar med behovet til individer, arbeidsliv og offentlig virksomhet i en region. Studiesenteret skal i hovedsak være en pådriver og tilrettelegger, samt anskaffe lokaler og gjøre avtaler med eksterne utdanningsinstitusjoner om å gi undervisning i lokalene.”

Avtaler signert

Så hvilke eksterne utdanningsinstitusjoner er det som skal gi undervisning i lokalene?

Det er ingen hemmelighet at det har vært hyppige møter mellom Ullensaker kommune og utdanningsinstitusjonene Fagskolen Viken og Høyskolen Kristiania over noe tid – uten at det har vært kunngjort fast fisk i form av underskrifter og formelle avtaler.

Før nå.

I saksgrunnlaget kan vi lese følgende og dialog og møteaktivitet mellom kommunen og fagskolene Viken og Kristiania:

“Disse er det inngått intensjonsavtaler med. I tillegg har det vært en prosess med Akershus fylkeskommune som har undertegnet en erklæring om at studiesenteret er noe som de også ser behov for. Det som gjenstår i forprosjektet, er en intervjurunde hos ca. 10 store arbeidsgivere om kompetansebehov. Kommunedirektøren vil derfor komme tilbake med en mer utfyllende politisk sak til formannskap og kommunestyre, rett etter påske.”

Satt av penger

Det ble satt av en million kroner i årets budsjett til å starte arbeidet med å etablere et studiesenter, med mål om å få dette på plass så raskt som praktisk mulig. I tillegg har styret i omstillingsprosjektet Gardermoen Vekst tildelt 100.000 kroner til det nevnte forprosjektet samt en million kroner til hovedprosjektet.

Prosessen videre er skissert slik:

Kommunedirektøren konkluderer slik:

“Kommunedirektøren mener at et godt utdanningstilbud utover videregående skole i en vekstregion som Øvre Romerike er grunnleggende for en en robust og bærekraftig samfunnsutvikling. Kommunedirektøren mener derfor at det kan være fornuftig å fortsette grunnlagsarbeidet.”

Og senere i dag skal politikken si sitt i sakens anledning.

Du kan følge møtet her fra 11.00:

TRYKK HER FOR KOMMUNE-TV

I forrige uke hadde kommunene i Gardermoregino0nen interkommunale politisk råd (Grip) møte, og det er kommet en felles uttalelse om at det er Jessheim som er lokasjonen for et framtidig fagskole- eller høyskoletilbud i vår region:

«Ordførerkollegiet i Gardermoregionen Interkommunale politiske råd (GRIP) er enige om at det er avgjørende at regionen får etablert et fremtidig fagskole- og høgskoletilbud, så raskt som praktisk mulig. GRIP mener at et slikt tilbud må være attraktivt for studenter, med urbane kvaliteter og godt utviklet nærmiljø. Fagskolen må være sentralt plassert i Gardermoregionen slik at flest mulig kan ha glede av tilbudet, og GRIP er enige om at det vil være helt naturlig at regionsbyen blir hovedsete for fagskole- og høgskoletilbud i Gardermoregionen.” 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.