Kontakt oss

Abonnenter

Tilbake til opprinnelig skole-spor?

Avatar

Publisert

Politiske omveier for å sondere mulig bruk av Energiveien som midlertidig skoleløsning ser ikke ut til å holde vann. Er det tilbake til opprinnelig vedtatte plan for skoleløft som gjelder?

En tverrpolitisk strategi for å bedre skolekapasiteten i Jessheim sentrum har vært satt på vent etter at den ble vedtatt i 2023.

Grunnen til det er at det borgerlige styret ville sjekke ut mulige løsninger for å spare tid og penger.

Irritasjon

Både tomt til ny ungdomsskole samt et løp – et puslespill om du vil – for å håndtere utfordringene i skolekapasitet i området Jessheim ble vedtatt utsatt etter at de borgerlige partiene kom til makten.

Dette til stor irritasjon for det rødgrønne mindretallet i politikken.

Dette skrev Jessheimpuls i midten av februar:

Danser i utakt igjen

Tilbake til start

De rødgrønne har tatt til orde for at utsettelser vil komplisere løpet som er lagt for skolekapasitet – der kapasiteten ved Nordby ungdomsskole er den mest prekære akkurat nå.

Formannskapet behandler tirsdag en sak der midlertidige løsninger for håndtere skolekapasiteten er tema. Et eksternt selskap – Norconsult – har sett på om det vil være smart å etablere midlertidige skolelokaler for ungdomsskole i Energiveien 4.

– Vi ønsker å finne ut av om dette er en mulighet eller ikke, og vi mener det er riktig å ta en runde for å sjekke ut dette, repliserte ordfører Ståle Lien Hansen, som var stoisk rolig under hele behandlingen av saken i midten av februar.

Nordby igjen

Nå foreligger konklusjonen, og det ligger an til at politikerne skal debattere hvilken av tre skisserte løsninger for utvidelse av Nordby ungdomsskole som vil være best.

Kortversjonen av de tre alternativene er som følger – og kommuendirektøren innstiller på atlernativ A:

  • A – Redesign – gjenbruk/ ombygging av eksisterende bygningsmasse, takopplett i nord og 100m2 tilbygg. Gymbygget bygges om til læringsarealer.
  • B – Utsyn til grønt – gjenbruk av eksisterende bygningsmasse og 1800m2 tilbygg. Gymbygget beholdes som det er, og gymsalen benyttes til samlingsrom.
  • C – Urbanista – gjenbruk av eksisterende bygningsmasse, gymbygget rives, takopplett i nord og 1.600 kvadratmeter tilbygg
    Hovedforskjellen mellom alternativene er i hvor stor grad eksisterende bygg bygges om og hvor stort tilbygg som skal bygges.

MULIGE LØSNINGER: Dette er de tre løsningener Norconsult har kommet fram til for Nordby ungdomsskole. Kommuedirektøren lander på alternativ A i saksframlegget. 

Les mer om det opprinnelige skoleløpet for Nordby ungdomsskole her:

Nordbys framtid opp politisk

Eller kommer det andre forslag på bordet når formannskapet setter seg ned tirsdag formiddag.

Svaret på det får vi når saken behandles tirsdag.

Se saksframlegget her: Alternativ løsning skoleportefølje

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.