Kontakt oss

Abonnenter

Nå kommer strømsparingen

Avatar

Publisert

Denne uka skal politikerne ta stilling til kortsiktige grep for å redusere strømkostnadene. Den populære skøytebanen i idrettsparken blir ikke islagt i år – hvis politikerne vedtar forslaget som er på bordet.

Ullensaker kommune ruster seg for harde avgjørelser rundt strømforbruk i 2023. Prognosene viser et påslag i strømkostnader på 93 millioner kroner neste år.

TRANGE TIDER: Egil Nyhus tok for seg tematikken strømkostnader i Jessheim-stripa i oktober. Nå skal politikerne vedta sparetiltak.

Formannskapet fikk et forvarsel for en måned siden, og da ble det presentert mulige tiltak som politikerne kunne bli nødt til å ta stilling til.

Jessheimpuls 13. oktober 2022:

Stor spenning rundt strøm

Kommunedirektør Erling S. Kristiansen sa også dette da han la 1. november la fram sitt forslag til budsjett for neste år:

Tøffe tider

– Prognosene for økte energiutgifter frem mot 2026 er dramatisk. Dersom kommunen skulle legge denne prisveksten inn i driftsbudsjettet, ville det innebære betydelig krav til reduksjon av velferdstjenestene i kommunen. I budsjettet som foreligger øker vi energikostnader med 50 prosent.

– Men kostnadene vil imidlertid med stor sannsynlighet ligge godt over dette de nærmeste år.

Nøkternt budsjett i presset tid

Politisk mat

Nå er forvarselet blitt en realitet, og kommunedirektøren og hans folk innstiller på følgende grep: 

  • Saken tas til orientering.
  •  Temperaturen reduseres til 19 grader i alle formålsbygg, ekskl. institusjoner, kino, bibliotek, kommunale boliger og førskolelokaler.
  •  Temperaturen reduseres til 16 grader i alle kommunale idrettsbygg, ekskl. Jessheimbadet og andre kommunale svømmebasseng.
  • Undervarme til alle kunstgressbaner på Kløfta idrettspark slås av.
  • Isbanen på Jessheim idrettspark slås av. Medfører at kunstgressbanen blir uten undervarme.

  • Redusere drift til ventilasjon for Ullensaker rådhus med 1 time pr. dag, ekskl. kino og bibliotek.
  • Avvikle ordning med gratis ladning av ansattes private biler.
  • Kommunedirektør gis fullmakt til å foreta nødvendige justeringer i ovennevnte tiltak hvis det viser seg at disse i perioder slår urimelig ut, blir generelt urimelige ift. bruk av bygg/anlegg, og/eller viser seg ikke gjennomførbare med forutsatt effekt.

Saken skal opp i hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur denne uka. Men den avgjøres formelt av kommunestyret, via formannskapet.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.