Kontakt oss

Abonnenter

Nedbemanningsprosessen fortsetter

Avatar

Publisert

Det store omstillingsprosjektet i Ullensaker kommune pågår for fullt. Nytt organisasjonskart kan også være aktuelt.

Kommunedirektør Erling S. Kristiansen orienterte administrasjonsutvalget – bestående av politikere og tillitsvalgte i Ullensaker kommune – og den pågående prosessen der alle steiner skal snus for å spare 20 millioner kroner i 2024.

Dette i tillegg til den andre politiske bestillingen om å kutte 10 millioner kroner i konsulentbruk i 2024.

Tøft for mange

Ullensaker kommune har vært i dialog med representanter fra andre kommuner, og Kristiansen sier at det økonomiske bildet er ganske likt i de fleste kommuner i Norge. Økonomien er presset og det er prosesser i gang i mange kommuner for å se på hvordan kommunene kan driver mer kostnadseffektivt.

Kjører stramt

Ullensaker kommune kjører stramt hva ansettelser gjelder i disse tider, og i hvert fall så lenge omstillingsprosjektet pågår. Det skal være ferdig i juni år.

– Vi fortsetter med restriktive ansettelser, noe som betyr at stillinger som blir ledige blir tatt stilling til. Skal vi lyse ut eller skal vi ikke lyse ut, sa Kristiansen, som la til at 1.700 stillinger der man er tett på bruker eller jobber med lovpålagte oppgaver ikke skal berøres.

Det er 1.480 andre stillinger som sees grundig på i denne prosessen, der også et endret organisasjonskart kan bli en del av konklusjonen.

– Kultur består for eksempel av flere små avdelinger, og vi ser også på den biten, sa Kristiansen – med kulturavdelingene som et eksempel.

 

Erstattes ikke?

Det kan bety at stillingen som kulturhussjef ikke blir lyst ut etter at John Jørgen Støa slutter i juni i år. Det er heller ikke lyst ut stilling som plansjef i Ullensaker kommune etter at Åge Vebostad sa opp for å begynne i Hamar kommune.

Vebostad jobber ut april.

Leste du denne?

Bysjefen hopper videre

Justere stillinger

Dette sa kommundedirektøren om status for ansettelser i begynnelsen av april:

– Vi praktiserer restriktive ansettelser. Dette er en prosess som gjennomføres i omstillingsutvalget, hvor også tillitsvalgte er representert, svarer kommunedirektør Kristiansen.

Som fortsetter:

– Det er nøye vurdert om stillinger skal lyses ut, eller avventes. I denne sammenheng gjennomfører vi også i de næreste ukene vurdering om stillinger skal justeres med tanke på arbeidsoppgaver og ansvarsområder, og også om organisasjonen skal justeres. De stillinger du nevner er en del av denne prosessen. I denne inngår også oppfølging av det politiske vedtaket om å vurdere opprettelse av en næringssjefsstilling i kommunen.

Les hele saken her:

Henter folk der Ullensaker kutter

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.