Kontakt oss

Byhistorie

En samlende 25-årsjubilant

Avatar

Publisert

Ullensaker Frivilligsentral er blitt et lim som samler både aktive folk og folk som ellers ville blitt sittende alene i sin egen ensomhet. Rita Fjeld Hovden har vært med i 23 av sentralens 25 år. 

Det er et fjernt minne å tenke tilbake på den tiden da hun satt på et kontor på Gjestad og lurte på hva hun skulle fylle kalenderen til frivilligsentralen med, for i da er Rita Fjeld Hovden daglig leder i det som må sies å være et særdeles aktivT hus i Jessheim sentrum.

Leste du denne?

Fra slagmark til festplass

I det små

– Hvordan startet det hele?

– Jo, Hovin menighet startet opp midt på 1990-tallet, og 19. april i 1999 ble Frivilligsentralen en stiftelse bestående av 11 lag og foreninger – av dem var Ullensaker registret med to plasser. Kapitalen var 100 kroner per lag eller forening, så oppstarten hadde 1.200 kroner å rutte med, sier Fjeld Hovden.

Husker du denne?

Prisvinnere tatt på sengen

I dag har stiftelsen 60 prosent støtte fra sentrale myndigheter og 40 prosent støtte fra Ullensaker kommune. Fjeld Hovden er daglig leder, og et kobbel av frivillige og folk i arbeidstrening eller annen tilknytning bidrar til at hjulene går rundt.

– I starten var Frivilligsentralen et sted folk kunne henvende seg for å få hjelp til plenklipp, kjøring til frisør og andre praktiske gjøremål, sier Rita.

Endring i 2005

Men i 2005 sa daværende kulturminister Valgerd Svarstad Haugland at frivilligsentraler skulle være lokalt forankrede møteplasser. Det var da Frivilligsentralen fikk den formen den har i dag – en yrende møteplass for aktive eldre og folk som ellers ville sittet hjemme i kun sitt eget selskap.

Det er i dag 550 frivilligsentralen i Norge. Alle drives forskjellig for å best kunne være tilpasset nærmiljøets behov.

– vi har 350 arrangementer i året, og vi er et samlingspunkt for mange mennesker; de fleste et godt voksne, men vi har også yngre som søker seg til oss, sier Fjeld Hovden, som gir rundhåndet ros til Ullensakers politikere og administrasjon gjennom alle disse årene.

Ser verdien

– De ser vel verdien av det dere gjør?

– Jada, men den dialogen vi har med dem er ikke noe vi tar for gitt.

– Hvor mange frivillige har du å støtte deg til?

– Jeg visste at du kom til å spørre om det, men svaret er at jeg har ikke noe konkret tall å gi deg. Mye av grunnen til det er at vi ikke fokuserer så mye på hvem som er gjester og hvem som er frivillige hvis du skjønner hva jeg mener. Alle er velkomne her, og vi spør lite etter bakgrunn og årsaken til besøket til den enkelte. Og det er mange besøkende som hjelper til.

Frivilligprisen til trofast par:

Uselvisk ektepar fikk Frivilligprisen 2021

Trofast kjerne

– Men jeg har en liten kjerne folk som jeg kan spørre en til en om hjelp, og så har vi en del som er her i arbeidstrening, som jobber litt her i en periode der de er på arbeidsavklaring eller gjennom kriminalomsorgen.

Fjeld Hovden roser også styrene som har gjort en jobb opp gjennom årene. Merethe Finstad Gravem er nå den første kvinnelige styrelederen, og tidligere styreledere er Gunnar Sandåker, Michael Bordal, Olav Hagen, Steinar Ørum, Karsten Thorvaldsen og Bjørn Engbo.

Torsdag – altså 18. april – er det markering av jubileet både på dagtid og på kveldstid.

  • Fra 11.00 er det allsang i Frivillighetens hus.
  • Fra 18.00 blir det underholdning ved Sølvguttenes solistgruppe.

Les mer om Ullensaker Frivilligsentral ved å TRYKKE HER

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.