Kontakt oss

Byutvikling

På besøk hos “Indrevisjonen”

Avatar

Publisert

KOMMENTAR

Formannskapet jobbet i går i grupper med det som forhåpentlig blir ny visjon for Jessheim by. Og det var både entusiasme og løs snipp å spore da Jessheimpuls var tilhører hos “Indrevisjonen”.

Plansjef Åge Vebostad og hans planmakker Jeta Limani Andreassen redegjorde i starten av gårsdagens formannskapsmøte for det som er gjort rundt innbyggermedvirkning i arbeidet med byplanen (næringslivet ikke i så stor grad), og denne redegjørelsen gikk sømløst over i et politisk og administrativt gruppearbeid rundt hva en ny visjon for Jessheim by kan bli.

I gjeldende byplan er visjonen  “Jessheim – et tilgjengelig og levende regionsenter”, og de aller fleste er enige om at dette slagordet er både bakpå, litt langt og – viktigst – at det henvender seg til folk som ikke sogner til Jessheim eller Ullensaker i stor nok grad, noe ordfører Eyvind J. Schumacher tok til orde for i forkant av gruppearbeidet.

Hva er det så av stikkord som passer til Jessheim by i dag og i framtiden?

En såkalt sky av ord (ordene er hentet inn fra borgere som har engasjert seg i bylab og andre fora kan gi et visst grunnlag for hva en kommende visjon bør være i nærheten av, noe de tre gruppene i “indrevisjonen” på rådhuset tok utgangspunkt i da de samlet seg om arbeidsoppgavene tirsdag ettermiddag.

EN SKY AV ORD: Slik ser skyen av trigger-ord som borgere forbinder med Jessheim og byens kvaliteter. 

En visjon skal være samlende, lett å huske, fremoverlent samt fortelle noe om retningen man ønsker å bevege seg, i tillegg til forklarende for hva et sted er.

Plansjef Vebostad ønsket et signal om det er politisk vilje til å forandre den eksisterende visjonen, og med det forkaste det forrige forsøket på å lage en visjon for Jessheim, nemlig “Romeriksbyen”.

Og det ser det ut til å være, for det ble, etter det Jessheimpuls kunne registrere fra orkesterplass, jobbet både godt og fremoverlent i gruppene tirsdag kveld.

Disse gruppene hadde med seg innspill fra andre fora inn i sitt gruppearbeid. Disse innspillende ser du her:

INNSPILL: Det har vært gruppearbeid tidligere, og her en noen av innspillene som ble tatt med inn i gruppearbeidet til formannskapet.

En av gruppene løftet fram et forslag fra ungdomsrådet, nemlig: JESSHEIM – et sted for alle!

En annen gruppe landet på: “Jessheim – en fargerik og levende kulturby”.

Den tredje gruppen landet ikke på noen visjon, men resonnerte rundt hvilket ord som favner alle ordenen i den nevnte skyen. Det ordet ble “møteplasser” samt at en visjon skal ta opp i seg identitet, utvikling, kultur, at man kjenner seg igjen og en retning for framtiden.

 

Dette gruppearbeidet ble på mange måter et oppspill til en politisk sak som kommer i mars i år, og det er fullt mulig for Jessheims borgere å melde seg på i den kreative prosessen som forhåpentlig blir en ny visjon og et slagord vi kan stolt kan samles om, både vi som er voksne, de som er unge og de som er godt voksne

Gledelig var det i hvert fall å observere en engasjert gjeng politikere diskutere noe annet enn E16, byggehøyder, sykkelstier og en rådhusplass om fortsatt ligger der underutviklet og på stedet hvil.

Det var rett og slett god indremedisin for “Indremisjonen”, våger vi å påstå.

En liten tekst om visjoner og slagord fra andre steder her, for den som måtte være interessert:

Har du en visjon for Jessheim i ermet?

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.