Kontakt oss

Abonnenter

Ruller i mål nytt sykkelanlegg

Avatar

Publisert

Frustrasjon ble byttet ut med glede for representantene i kommunens sykkelklubb. Et enstemmig vedtak om økonomisk støtte gjør at vi kan få et nytt sykkelanlegg i området Gystadmarka allerede sommeren 2023.

Ullensaker CK får midler til å bygge et sykkelanlegg i området Gystadmarka. Anlegget skal være lavterskel, og det skal være fritt for barn og unge å benytte seg av dette.

Med denne satsingen fortsetter sykkelklubben satsingen fra ett år tilbake, altså om å løfte sykkelferdsighetene til barn og unge i vår by og kommune.

Les mer om satsingen her:

Løfter sykkelferdighetene

TENKT OMRÅDE: Et område i tilknytning til skateparken ute ved Gystadmarka er tenkt som lokalisering. 

Enstemmig

Bakgrunnen for at dette ble en politisk sak for hovedutvalg og formannskap er at Ullensaker Cykleklubb henvende seg til Ullensaker kommune om å få tillatelse til å bygge et lavterskel sykkelanlegg for barn og unge i området rundt skateparken i Ullensaker Idrettspark på Gystadmarka.

Området som er aktuelt er kommunal eiendom, så det må inngås en leieavtale, og klubben søkte i tillegg om økonomisk bidrag pålydende 200.000 kroner – i tillegg til forskuttering av spillemidler til bygging av sykkelanlegget.

Et flertall ga innledningsvis tommelen ned, men i formannskapet tirsdag denne uka så ble det fattet et enstemmig vedtak om å hoste opp de 200.000 kronene og avtale. Kommunestyret fatter det endelige vedtaket tirsdag neste uke, og da kan planene om sykkelanlegget rulle videre inn i 2023.

Med det i boks kan sykkelklubben jobbe fram en søknad om å få spillemidler til sykkelanlegget før fristen for å søke går ut i midten av januar 2023.

Dette kommer

  • Ullensaker Cykleklubb vil bygge en ferdighetsløype for sykkel som alle brukere av Ullensaker Idrettspark kan benytte seg av. Ferdighetsløypa skal først og fremst være rettet til sykling for barn og unge.
  • Det skal være en sykkelsti med elementer av flere ulike vanskelighetsgrader.
  • Det vil være fokus på tekniske elementer som balanse og naturlige hindringer, og med muligheter for progresjon.
  • Overflaten vil bestå av stedlige masser, tilkjørt topplag (grus), tre- og steinelementer.
  • Klubben ønsker idrettsparken som utgangspunkt for all deres fremtidig sykkelaktivitet i alle aldre.
  • Barn og unge kan benytte seg av ferdighetsløypa, gang og sykkelveger i nærområdet og skogen på Nordbymoen.

Opplæring

De nye gang og sykkelveiene som bygges som en del av boligutviklingen på Gystadmarka vil være sentrale i klubbens opplæring i trafikksikkerhet for barn og unge, heter det i saksframlegget.

Klubben ser det som en stor fordel at sykkeltrening kan samles på et sentralt sted på Jessheim som er lett å sykle frem og tilbake eller transport med bil.

Andre alternative plassering mener klubben ikke oppnår samme «stordriftsfordel» som de vil få på Gystadmarka.

Tirsdag faller som sagt den endelige avgjørelsen i kommunestyret, men et enstemmig formannskap sa ja til å få realisert dette anlegget.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.