Kontakt oss

Byhistorie

Sentrumsprosjekt definerer veien videre

Avatar

Publisert

Et av de viktigste grepene for videre utvikling av Jessheim sentrum står for tur. Næring, kultur, handel, bolig og grøntområder er hovedingrediensene.

Fire aktører har sammen med Ullensaker kommune – på vegne av seg selv og andre grunneiere i området – jobbet fram en felles tanke for hvordan området S5 kan utvikles til det beste for Jessheim by.

Det har blant annet vært en arkitektkonkurranse (parallelloppdrag) der tre arkitektkontorer har deltatt.

Det var A-lab og Pir II som enstemmig ble valgt som samarbeidspartner av aktørene i området.

Mye mer enn boliger

– I bidraget sitt har A-lab jobbet med bystruktur, sier Ole Falk Fredriksen i Civitas. Han er leid inn som prosjektleder i denne prosessen.

– Det betyr?

– Næring er en viktig del av det som kommer. Dette dreier seg om mye mer enn boliger. Dette området har potensial til å bli et viktig supplement til sentrum, sier Fredriksen.

– Det er også interessant å se hva A-lab har tenkt rundt næring, for det er sannsynlig at næringsaktører på Øvre Romerike kan lokalisere seg der, legger Falk Fredriksen til.

– Dette prosjektet handler om byutvikling og ikke bare boliger i en by, sier den erfarne fagmannen.

Og det bærer ingrediensene – blant annet med en to til fire mål stor park – prov om. Dette er alvor når det kommer til sentrumsutvikling, understreker Falk Fredriksen.

Et forbildeprosjekt

Dette grepet i sentrumsutviklingen skal bidra til nettopp å styrke Jessheims identitet, og utviklingen av felt S5 er en mulighet til å skape forbildeprosjekter på nye nabolag med urbane kvaliteter og ny type boligbygging i byen.

Dette prosjektet handler i stor grad om å gi tilleggsverdi til sentrum. Det skal legges til rette for forbindelser for gående og syklende, og en grønnstruktur med park. 

“Muligheten for å etablere arbeidsplasser og eventuelt utdanningsinstitusjoner er aktuelt å utforske. Dette kan bidra til å sette Jessheim på kartet og forsterke byens ambisjon om næringsbasert utvikling. Det er naturlig å vurdere også behovet for sosial infrastruktur som genereres. I boligutviklingen ønskes det bokvaliteter som gir mulighet for varierte beboergrupper og gode uteoppholdsarealer.”

Foregangsprosjekt

VIKTIG TOMT: Området S5 er det kanskje viktigste området som skal utvikles når det kommer til innhold i sentrumskjernen av framtidens Jessheim by.

Disse aktørene har så blitt enige om hva området skal utvikles som, og det er alternativet til prestisjetunge A-lab og Pir II som vant arkitektkonkurransen som har pågått over noe tid.

Nå er altså en vinner av denne arkitektkonkurransen kåret, og forslaget til A-lag og Pir II skal nå videreutvikles videre.

Dette er rekasjonen fra A-lab sine representanter:

“Tomten er en sentral og svært betydningsfull del av sentrum og en viktig brikke for utviklingen av byen. Forslaget tar utgangspunkt i stedets muligheter og kvaliteter og forvalter dermed Jessheims historie og identitet i den videre sentrumsutvidelsen.”

– Vår tilnærming var å utvikle mer enn boliger i dette området, og vi forsøkte å jobbe fram hva området S5 kan bidra med til Jessheim som by, sier Magnus Berg Jørgensen i A-lab, som understreker at det er nå jobben med å utvikle området virkelig begynner.

– Våre skisser antyder retningen vi kan tenke oss for dette området, og så handler det å gå i konkret dialog med grunneiere og utviklere og kommune om detaljene for området, sier Berg Jørgensen.

– Hva fokuserte dere på i deres forslag?

– Området har som sagt stort potensial for å trekke Jessheim i riktig retning, og innholdsmessig ser vi for oss en kombinasjon av næring og bolig – i tillegg til at S5 kan tilføre andre kvaliteter enn det som allerede finnes i bykjernen.

Morgendagens sentrum

– Med riktig tilnærming her kan man skape et område som vil definere morgendagens Jessheim sentrum som et skapende, inkluderende og levende bysentrum.

– Vi er veldig glade og stolte over å få mulighet til å jobbe videre sammen med kommunen og de ulike grunneierne for å finne de beste fremtidige løsningene for S5 og Jessheim, fortsetter Jørgensen.

Egenart

A-lab har vært involvert i mange tunge prosjekter i Norge og i utlandet, og en uttalt ambisjon er å gi hvert prosjekt egenart og identitet gjennom innovativ og bærekraftig arkitektur.

Prosjekter A-lab har vært involvert i:

  • Økern sentrum
  • Fornebubanens T-banestasjoner
  • Galleri Oslo
  • Verket i Moss
  • Kanalbyen Oslo
  • Nytt regjeringskvartal (kom på andreplass)
  • Jessheim Hage
  • Frysjaparken
  • Furuset – fra senter til sentrum

Mer om A-lab finner du HER

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.