Connect with us

Abonnenter

Sier fra seg kinodrift

Avatar

Published

on

Det framtidige kinotilbudet i byen Jessheim ligger an til å bli privat. Politikken skal fatte endelig vedtak om det i den kommende møterunden.

I februar i år behandlet politikken en sak om hvorvidt Ullensaker kommune fortsatt skal drive kino eller om private aktører skal stå for det i framtiden.

Vedtaket som ble fattet i februar var hverken fugl eller fisk – det ble vedtatt videre dialog med Harald Kværner Eiendom – og nå skal beslutningen fattes.

Blir framtidens kino på Jessheim kommunal eller privat?

Les saken fra februar i år her:

Byens nye kinosenter opp politisk

Kutter kinodrift

Kommunedirektøren uttaler følgende i saksframlegget som skal opp politisk neste uke:

“Dagens kinotilbud burde være større og bredere for en by som Jessheim enn det som tilbys innbyggerne i dag. Kino i nye lokaler vil kunne gi et bedre tilbud og mulighet for å utvikle dagens kinosaler for å dekke andre kulturelle og kunstneriske behov blant annet til det frivillige kulturlivet.”

Saken dreier seg i telegramform om dette:

“Jessheim har behov for et større og bredere kinotilbud enn det som eksisterer i dag. En ny kino i lokaler på S4 (Rådhusvegen mellom rådhuset og Jessheim Storsenter) kan være økonomisk bærekraftig med forventet publikumstall som før pandemien. Forslaget inkluderer en ny kino med fem saler, som kan gi et mer fleksibelt og attraktivt tilbud. Dette prosjektet har støtte fra flere kommunale råd, som vektlegger billettpriser, tilgjengelighet, og kommunal regi for å sikre rimelige priser og et bredt kulturtilbud.”

Kommunedirektørens innstilling:

 1. Ullensaker kommune stopper arbeidet med å leie lokaler til kinodrift i kommunal regi på S4.
 2. Ullensaker kommunen avvikler sitt kinotilbud om en privat aktør ønsker å etablere et nytt kinosenter på Jessheim.
 3. Ullensaker kommune opprettholder kinotilbud på Jessheim i dagens kulturhus fram til en eventuell privat etablering av et større nytt kinosenter.

 

Anbefaling

Rådgivere fra Kulturmeglerne AS har landet på følgende behov og anbefalt konsept for nytt kinosenter i Ullensaker:

 • Ullensaker har en sentral plass i et voksende regionalt kinomarked og bør etablere 6 – 8 kinosaler i et nytt kinosenter
 • Ullensaker vil markere seg sterkt i regionen med et nytt kinosenter, som kan få flest saler og bredest publikumstilbud
 • Selv om det eksisterer 4 andre kinoanlegg i markedet (Eidsvoll, Nannestad, Årnes og Lillestrøm) med til sammen 14 kinosaler, fremstår disse som tilårskomne og uten spesialkonsepter, er det en klar underdekning av kinosaler.
 • Etablering av 6 – 8 saler med totalt 400 – 500 stoler i et fremtidsrettet kinokonsept i Ullensaker, vil kunne ha et potensial for oppnåelse av 140.000 – 200.000 i årsbesøk
 • Siden premium kinostoler som stoler recliner- og boutique-konsept viser seg å gi langt større APS-verdier (APS-verdi: 500–700), bør et slik kinokonsept være godt tilrettelagt for konferanse og servering og velges som et hovedtrekk og gi det nye kinosenteret maksimal konkurransekraft og lønnsomhet.
 • Interessen vil være stor for et moderne kinosenter fra kunder med opptil 30 minutter reisetid
 • Alkoholservering er viktig for voksepublikummet og B2B-markedet (utleie/konferanse)
 • Kinosenteret bør tilrettelegges for samarbeid og synergier med matservering, konferanse og hotellvirksomhet

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.