Kontakt oss

Abonnenter

Cato Strømberg inn som styreleder

Avatar

Publisert

Cato Strømberg ble klappet inn som styreleder i Ull/Kisa Fotball. Han varsler tøffe tider og at alle i klubben nå må trekke i samme ende av tauet.

Ull/Kisa Fotball er en splittet klubb der noen har tatt til orde for å skille bredde og elite, og avtroppende styre måtte tåle mye kjeft fra salen for måten det har vært jobbet på ved at klubben gikk i underkant av 6 millioner kroner i 2023.

Leste du denne fra desember 2023?

Ull/Kisa Fotball mot konkurs?

Avtroppende styre tok kritikken til seg, men sa at en del av valgene som ble tatt – uten at medlemmene i klubben ble varslet eller involvert – i forsøket på å berge klubben fra konkurs var strategiske for å ha gode forhandlingskort ved blant annet spillersalg.

Styret erkjente også at dette ikke var innenfor vedtektene til klubben.

– Kan gå konkurs

LEDERDUO: Audun Bollerud har bakgrunn fra jussen, og han blir ny nestleder i styret i Ull/Kisa Fotball. Her sitter han med påtroppende leder Cato Strømberg. 

– Det jeg vil si er at situasjonen i klubben er på et nivå der det er umulig å garantere noe som helst. Vi kan være konkurs i juni, sa påtroppende styreleder Cato Strømberg til årsmøtet.

– Men jeg tror det skal være mulig å drive klubben på en fornuftig måte. Det får vi se om ett års tid, sa Strømberg, som før med seg følgende personer i styret:

  • Audun Bollerud (nestleder)
  • Kristine Larsen
  • Laila Døhlen Hansen
  • Ole Marius Simonsen
  • Per Rustad Ørvik
  • Espen Solberg
  • Christian Aas (varamedlem)

TRAKK SEG: Kristine Larsen var innstilt som styreleder av valgkomiteen. Hun trakk sitt lederkandidatur, men er med i det nyvalgte styret. 

Turbulent

Det har vært turbulent i Kisa-miljøet i forkant av årsmøtet, og det møtte 115 stemmeberettigede torsdag kveld. Så mange har det ikke vært på årsmøte siden diskusjonen om navnebytte til UKI Jessheim var oppe for noen år siden.

Møteleder Ståle Lien Hansen styrte møte med myndig og stødig klubbe og røst, og det er grunn til å tro at årsmøtet kunne utartet – det kunne muligens blitt ganske stygt – hvis det ikke hadde vært for måten møtet ble ledet på.

Dette er saken fra 2020 da Strømberg ga seg som daglig leder i Ull/Kisa:

Nytt vindu åpner seg for Cato

Inn fra siden

Det skal nevnes at Cato Strømberg sitt navn var benkeforslag fra salen. Valgkomiteen innstilte nemlig på Kristine Larsen som ny styreleder.

Larsen ønsket en prøvevotering før  endelig stemmegivning – dette for å lodde stemningen med tanke på at et årsmøte må stille seg helhjertet bak ny styreleder – og prøvestemmene gikk i klar favør til Cato Strømberg.

– Da ville jeg trekke mitt kandidatur slik at årsmøtet stiller seg bak en kandidat, sa Larsen, som ønsket å bli del av styret. Hun var også benkeforslag som styremedlem fra samme person som foreslo Strømberg og Bollerud som henholdsvis leder og nestleder.

ALVORSTUNGT: Det var trykket stemning underveis i et årsmøte som viser splittelsen i Ull/Kisa Fotball. Noen vil skille topp og bredde, men så ble ikke vedtatt i dette møtet.

-.Jeg stiller med til disposisjon fordi klubben er i trøbbel, og jeg har et hjerte som brenner for Ull/Kisa. Jeg kan begynne i jobben i morgen den dag – og jeg kan gå inn en kort periode i rollen til daglig leder som slutter 22. mars også, sa Strømberg med et snev av alvor.

Nå begynner jobben med å samle Ull/Kisa Fotball igjen.

Den jobben blir nok tøff.

Det sa også påtroppende styreleder til forsamlingen.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.