Kontakt oss

Abonnenter

Helsesjefen er optimistisk realist for 2024

Avatar

Publisert

Ullensaker er i likhet med andre kommuner i landet i ferd med å dreie helsetilbudet fra tjenestetilbud i institusjon til et tjenestetilbud der innbyggerne bor, altså i eget hjem. Kommunaldirektøren med ansvar for dette er optimist inn i 2024.

Kommunaldirektør Gunnhild Grimstad-Kirkeby har vært ledet sektoren for helse og sosial omsorg siden 2019.

Sektoren hadde et merforbruk på rundt 60 millioner kroner i 2023, og grunnen til det var at “sektoren har iverksatt mange tiltak for å redusere utgiftene og tilpasse tjenestene, blant annet ved å etablere flere institusjonsplasser i egen regi. Antallet innbyggere som har behov for omfattende bistand har økt markant, og vi ser at denne situasjonen også preger kommunene rundt oss.” 

Påtroppende ordfører Ståle Lien Hansen (Frp) sa i oktober i fjor til Jessheimpuls at dette ikke er ukjent materie for politikken, og han er tydelig på at det ikke vil bli jaktet på syndebukker i kjølvannet av dette merforbruket.

IKKE PÅ JAKT: Vi er ikke på jakt etter syndebukker, sier påtroppende ordfører Ståle Lien Hansen og representanter for de andre borgerlige partiene.

– Det gjelder først og fremst at vi – tverrpolitisk og samlet – kommer til bunns i dette her, og vi jobbe knallhardt sammen for å sørge for at vi som kommune ikke havner i en slik situasjon igjen.

Les hele saken fra oktober 2023 her:

Mot merforbruk på 60 mill. i helsesektoren

Forventninger til 2024

Helse- og omsorgssektoren er den største sektoren i Ullensaker kommune, og budsjettet er på over en milliard kroner. For 2024 er det et mulighetsrom til å dreie helse- og omsorgstilbudet videre inn på et bærekraftig spor.

– Mitt inntrykk er at sentrale myndigheter er blitt mer og mer klar over at dagens modell ikke er bærekraftig. Folk må bo lenger hjemme og motta bistand der, sier Grimstad-Kirkeby til Jessheimpuls tidlig januar 2024.

– Men debatten om hva slags hjelp folk kan forvente å få hjelp folk kan forvente å få er ikke tatt, og jeg opplever at befolkningen er mer innstilt enn politikerne i regjering og på stortinget på å ta den debatten, legger hun til.

Færre hender?

Ullensaker har de siste årene hatt en stor økning i antall tilflyttede innbyggere, og en økning i antall eldre i kommunens befolkning. En aldrende befolkning med høyere antatt levealder og økte lovfestede rettigheter til flere grupper, gjør at pleie- og omsorgsektoren må arbeide kontinuerlig med effektivisering og nytenking for å levere tjenester med tilfredsstillende kvalitet.

– Er det vanskelig å formidle denne dreiningen ut til folk?

– Når vi nå er i gang med satsing på mer ambulante tjenester – altså at helsepersonell kommer hjem til folk – så er noe av utfordringen å formidle at det er en trygghet i de tjenestene. Det at teknologi – også kunstig intelligens – kan skape trygghet hjemme kan være vanskelig å formidle. Vi er tidlig i prosessen og i så måte kanskje ikke helt modne for det, sier kommunaldirektøren.

Uttrykket varme hender blir brukt politisk, og Grimstad-Kirkeby mener det ikke er et motsetningsforhold mellom varme hender og framtidens teknologi og det at folk bor hjemme lenger.

Langt framme

Ullensaker kommune er – slik kommunaldirektøren opplever det – langt framme på flere områder, blant annet ved å være en del av et nasjonalt prosjekt som går på digital hjemmeoppfølging, som det heter.

– Og det er?

– Vi bruker teknologi i oppfølgingen av pasienten, og vi følger via en responstjeneste med på målinger pasienter utfører selv. Teknologien gir rom for at vi kan veilede pasienten og sette inn tiltak når det er behov for det.

Les mer om digital hjemmeoppfølging ved å TRYKKE HER

Prosjektet Ullensaker er en del av involverer 100 pasienter i 10 kommuner.

Flere plasser

Etter pandemien er flere eldre såkalt “multisyke” og et økende antall demente, som gjenspeiles i merforbruket i 2023.

– Det er behov for institusjonsplasser og omsorgsboliger?

– Det er det, og det er lagt et løp for dette i 2024 og i årene som kommer, blant annet med et nytt senter på Kløfta, sier kommunaldirektøren.

Les mer om dette her:

Den politiske hverdagen i gang

– Dessuten er det en politisk bestilling på at vi skal gå i dialog med utbyggere om å se på muligheter for at Ullensaker kommune får tilgang til boliger når prosjekter bygges, som vi har gjort i prosjektene Kløvertunet og den delen av Jessheim Park som er innflyttingsklar nå.

– Det er interessant å bygge en by samtidig som vi utvikler tjenestene våre i helse- og omsorgssektoren, for på den måten kan vi utvikle egnede møteplasser og jobbe fram boliger som gjør at man kan leve sammen med andre, oppleve kultur og andre aktiviteter slik at man unngår å bli sittende alene. Det er et mulighetsrom vi jobber aktivt med å benytte oss av.

– Så pur optimisme ved inngangen til 2024?

– Vi har et godt fundament – både i planer og strategier som jobbes fram – så jeg er optimist på Ullensakers vegne, selv om vi selvfølgelig vi selvfølgelig ser utfordringer her hos oss, som i andre kommuner.

– Vi har høy kvalitet på tjenestene vi leverer i Ullensaker, og når noe av tilbudet blir utfordret i tiden som kommer så vil det bli lagt merke til i befolkningen.

– Men, ja, jeg er optimist med tanke på framtiden her i Ullensaker.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.